Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Sri Aurobindo

A lélek fejlődése - Az átlényegülés pszichológiája

Gyakorlati jóga pszichológia

Szinopszis

„A mi jógánkban a központi lény kifejezést a bennünk lakozó Isteni részre alkalmazzuk, mely az összes többi részt támogatja, valamint túléli a halált és a születést.”

Sri Aurobindo

 

A jóga terminológiájában a pszichikus alatt a lelket, a tiszta pszichét vagy isteni magot értjük, mely az elme, az élet és a test mögött áll (nem az egó), de amiről eleinte csak nagyon felszínesen vagyunk tudatosak. A pszichikus az Isteni egy része, örökkévaló az élet körforgásában, élettapasztalatokat pedig külső eszközeivel (elme, fizikai test stb.) szerez. Ahogy a tapasztalatok szaporodnak, megnyilvánul egy fejlődő pszichikus személyiség, ami mindig a jóhoz, az igazhoz és a széphez ragaszkodván végül elég felkészültté és erőssé válik ahhoz, hogy az anyagi természetet az Isteni felé fordítsa. Végül nyíltan és teljesen feltárva magát, képes áttörni a mentális, vitális és fizikai burkukon, átvéve az irányítást az ösztönök és más késztetések felett. Ekkor már nem a természet (Prakriti) uralkodik a lelken, hanem a lélek, a Purusa irányítja a természetet. A pszichikus maga a lélek vagy az Isteni Tűz egy szikrája,ami az egyéni fejlődést támogatja a földön. A pszichikus lény pedig a lélek-tudatosság, aki életről életre fejleszti magát. A pszichikus az Isteni egy szikrája, mely belül növekszik, hogy az Isteni egy részeként végül visszavonhatatlanul elérje önnön Abszolút természetét. 


Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK

 Invokáció

 Bevezetés

Első Rész

A pszichikus lény jelentése és természete

Mit jelent a pszichikus lény

Átman, Dzsívátman és a Pszichikus

Pszichikus-mentális, pszichikus-vitális, pszichikus-fizikai

kettős lélek

A pszichikus lény természete

A pszichikus és a spirituális

Érzelem és szeretet – vitális és pszichikus

Tudás – mentális és pszichikus

 

Második Rész

A pszichikus szerepe, feladata és tevékenysége

A pszichikus feladata

A lélek hatása és tevékenysége

Útmutatás az élet szervezésén át

A pszichikus lény – lényünk egyesítésének központja

 

Harmadik Rész

A pszichikus növekedése és fejlődése

A pszichikus és az evolúció

A pszichikus növekedés és fejlődés folyamata

 

Negyedik Rész

A pszichikus lény és a szádhana

Az önmegvalósítás három lépése és hármas átalakítás

Tudatossá válni a pszichikus lényről – a szádhana szükségessége

A pszichikus lény és az átalakulás

Pszichikus változás – az első szükséglet

A pszichikus kiemelkedése – a pszichikus előtérbe helyezése

A pszichikus napsütötte útja

 

Ötödik Rész

A halál utáni élet és újjászületés

Az újjászületés folyamata

Ami túléli a halált és reinkarnálódik

A pszichikus döntése és az újjászületés körülményei

Múlt életek emlékei

 

Hatodik Rész

A pszichikus lényről való tudás elmélyítése

 Szavak és kifejezések gyűjteménye

 Hivatkozások


Olvasson Bele!

Átman, Dzsívátman és a Pszichikus lény

 

Fontos megérteni a különbséget a fejlődő lélek (pszichikus lény) és a tiszta Átman, az önvaló vagy szellem között. A tiszta önvaló születetlen (adzsah), nem esik át halálon és születésen, független a születéstől, a testtől, elmétől, élettől és e megnyilvánult Természettől. Nem kötik, nem korlátozzák, nem érintik e dolgok, habár felvállalja és támogatja azokat. Ezzel szemben a lélek olyasmi, ami leszületik a földre, átkel a halálon – ő maga nem hal meg, hiszen halhatatlan –, egyik állapotból a másikba vándorol, a földi síkról más síkokra, majd vissza a földi létezésbe. Így halad életről életre egy evolúción keresztül, amely az emberi létformáig vezet: ezen keresztül fejleszt ki magából egy lényt, amelyet mi pszichikus lénynek hívunk. Ez a lény támogatja a fejlődést, létrehozva egy fizikai, egy vitális és egy mentális emberi tudatot, melyek segítenek a léleknek tapasztalatot szerezni a világról, valamint álcázott, tökéletlen, de növekvő önkifejezésének eszközeiként szolgálnak. A lélek mindezt egy fátyol mögül teszi, közben megmutat valamit magából, de csak annyit, amennyit az eszköz-lény tökéletlensége lehetővé tesz. Eljön azonban az idő, amikor elkezdhet készülődni, hogy kijöjjön a fátyol mögül, átvegye az irányítást, és az egész eszköz-természetet az isteni beteljesedés szolgálatába állítsa. Ez az igaz spirituális élet kezdete. Ekkor a lélek fel tud készülni az emberi mentálist felülmúló megnyilvánult tudat fejlődésére: a mentálisból a spirituálisba juthat, és a spirituális fokozatain keresztül szupramentális állapotba. Amíg ez meg nem történik, nincs oka rá, hogy ne szülessen le, és nem is tudná megtenni. Ha elérte a spirituális állapotot, ki akar szabadulni a földi megnyilvánulásból – ezt meg is teheti –, de meg is nyilvánulhat egy magasabb szinten: a Tudásban a Tudatlanság helyett.

 

Sri Aurobindo