Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Bakos Attila

Asztro Pszichológia

A Dzsotir Vidjá az ősi indiai asztrológia tanítása

Szinopszis

Egy mítosz bölcs üzenete akkor hal meg végleg, amikor az, aki utoljára hallotta a nélkül távozik, hogy azt valaha is elmesélte vagy érthetővé tette volna másoknak. Modern korunk egyik legnagyobb tévedése az a vélekedés, hogy az új mindig, mindenben fölötte áll a réginek.

E kötet tartalmazza az ősi írásokban fennmaradt évezredes Dzsotir-véda máig ható sors és jellemtani (asztrológiai) hagyatékát, ám elsősorban a mindennapi életben alkalmazható lélektani mesterfogásokat ajánl. Az asztrológia jógájával, az Dzsotir-szádhanával megláthatjuk és megérthetjük önmagunkat a véges és végtelen teremtés gigantikus óralapján. Ahol a nagymutató, a napjegy, a lélek eredendő vágyát és küldetését jelzi. Ezzel szemben a kismutató, az aszcendens, a lelket beburkoló ego állapotát jelenti, megmutatva a szellemi evolúcióban eddig megtett utat. Mivel a végtelent kutatjuk minden születésben érvényesül az előrelendítő tiszta vágy és lelki erő, a Rahu (felszálló vagy északi holdcsomópont) és a múltba visszarántó, karmikus hibáinkat erőnek erejével ismétlő Ketu (leszálló vagy déli holdcsomópont). Ezek ketten egyúttal a külső és belső misztikus életerő, a Kundalini-shakti rejtett iránymutatói is.


Tartalomjegyzék

Bevezetés

 

Első Rész

Grahák – segítők és éteri paraziták, avagy miként hatnak életünkre a bolygók

Szade-Szatí hét és fél év a Szaturnusszal

Védikus bolygó-istenségek formái

Ravi vagy Szúrja, a Napisten

Csandra vagy Szóma, a Holdisten

Mangala másik nevén Angaraka, a Mars bolygó

Budha, a Merkúr

Brihaspati, a Jupiter

Sukra, a Vénusz

Shani-deva vagy Shanaiscsara, a Szaturnusz

Rahu és Ketu, a Holdcsomópontok

Az Ítélet, melyik bolygóállás a leghatalmasabb

 

Második Rész Asztrológia és Tudatosság

A Napjegyek a Dharma Szvahdarma Évkör

A sors és a karma törvénye a védikus-asztrológiában

Születés és halál a megnyilvánult és megnyilvánulatlan

De, akkor ki születik újra?

A létezés ritmusának asztrológiája

Személyes evolúciós leckéink a Kos 03.21. - 04.20. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink a Bika 04.21. - 05.21. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink az Ikrek 05.22. - 06.21. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink a Rák 06.22. - 07.22. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink az Oroszlán 07.23-08.23. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink a Szűz 08.24. – 09.24 zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink a Mérleg 09.23. – 10.23. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink a Skorpió 10.24. – 11.22. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink a Nyilas 11.23. – 12.21. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink a Bak 12.22. – 01.20. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink a Vízöntő 01.21. – 02.20. zodiákusban

Személyes evolúciós leckéink a Halak 2.21. – 3.20. zodiákusban

 

Harmadik Rész az Ego-aszcendens, a fizikai világra nyíló karmikus ajtó

A Mesa / Kos ego-aszcendens

A Vrisabha / Bika ego-aszcendens

Mithuna / Ikrek ego-aszcendens

Kataka / Rák ego-aszcendens

A Szimha / Oroszlán ego-aszcendens

A Kanjá / Szűz ego-aszcendens

A Tula / Mérleg ego-aszcendens

A Vriscsika / Skorpió ego-aszcendens

A Dhanu / Nyilas ego-aszcendens

A Makara / Bak ego-aszcendens

A  Kumbha / Vízöntő ego-aszcendens

A Mina / Halak ego-aszcendens

 

Negyedik Rész Ráhu és Kétu lélekvándorlás a zodiákusokban

Ráhu a Sárkányfej vagy Felszálló és Ketu a Sárkányfarok vagy Leszálló Holdcsomópont

Ketu a Leszálló Holdcsomópont – a múlt életek karmikus pokla, évezredek ösztön üzenete

Rahu a Felszálló Holdcsomópont – formálódó eljövendő életek, a transzcendencia iránya

Kos Rahu Mérleg Ketu

Bika Rahu Skorpió Ketu

Ikrek Rahu Nyilas Ketu

Rák Rahu Bak Ketu

Oroszlán Rahu Vízöntő Ketu

Szűz Rahu Halak Ketu

Mérleg Rahu Kos Ketu

Skorpió Rahu Bika Ketu

Nyilas Rahu Ikrek Ketu

Bak Rahu Rák Ketu

Vízöntő Rahu Oroszlán Ketu

Halak Rahu Szűz Ketu


Olvasson Bele!

Előszó

Tartalmas, az egyetemes lét teljes körére kiterjedő, de nem elméleti művet tart kezében a kedves olvasó. Kötetünk tartalmazza az ősi írásokban fennmaradt évezredes Dzsotir-véda máig ható sors és jellemtani (asztrológiai) hagyatékát, ám elsősorban a mindennapi életben alkalmazható lélektani mesterfogásokat ajánl. Igyekeztünk hosszú téli álmukból fölébreszteni azokat a máig ható asztrál-mítoszokba menekített archetipikus szimbólumokat, amelyek a letűnt aranykori világ lelki bölcsességét rejtik. Az asztrológia jógájával, az Dzsotir-szádhanával megláthatjuk és megérthetjük önmagunkat a véges és végtelen teremtés gigantikus számlapján. Ahol a nagymutató a napjegy a lélek eredendő vágyát és küldetését jelzi. Ezzel szemben a kismutató, az aszcendens, a lelket beburkoló ego állapotát jelenti, megmutatva a szellemi evolúcióban eddig megtett utat. Mivel a végtelent kutatjuk minden születésben érvényesül az előrelendítő tiszta vágy és lelki erő, a Rahu (felszálló vagy északi holdcsomópont) és a múltba visszarántó, karmikus hibáinkat erőnek erejével ismétlő Ketu (leszálló vagy déli holdcsomópont). Ezek ketten egyúttal a külső és belső misztikus életerő, a Kundalini-shakti rejtett iránymutatói is.

 

Bevezetés

Mindannyian egyet értünk abban, hogy milyen a megnyilvánult vagy külső anyagi világ. Egy gyümölcs, mondjuk egy alma többé-kevésbé ugyanolyan illatú, tapintású és ízű minden ember számára. Amikor lenyeljük, ahogyan belsőleg érzékeljük, attól válik egyedivé, személyes élménnyé számunkra. Az óind munik és jógik jól tudják, hogy kétféle teremtés létezik, egy külső vagy durva-fizikai és egy rejtett belső finom-fizikai vagy mentális. A belső tudatos vagy tudatfeletti teremtést ma már csak kevesen ismerik. Európában vagy inkább a teljes nyugati civilizációban a Természet Anyára már nem, mint élő organizmusra gondolunk, akinek kegyéért fohászkodunk. Nem, mi uralkodni akarunk a természet felett, sőt le akarjuk győzni Őt. Hamvas Béla írásaiban említi, hogy az élet holisztikus felfogása a Nyugat kultúrájában akkor ment ki a divatból, amikor a görög filozófusok nyíltan beismerték, hogy többé nem tudják, miként értelmezzék legősibb írásaikat, rítusaikat és szimbólumaikat. Forrásaik Mezopotámia és Egyiptom lehanyatlottak és bár Indiával kapcsolatban voltak, mégis az empirikus, tapasztalati tudomány útjára léptek. Ahelyett, hogy befelé fordultak volna, hogy megtalálják az eltünedező jelentéseket, a görög filozófusok értelmüket kifelé fordították, kizárólagos céllá emelve a megnyilvánult anyagi univerzum megfigyelését. Úgy döntöttek, hogy a természet csak azon részét fogadják el valóságosnak, melyet látnak, hallanak, érintenek, ízlelnek és szagolnak. Így a történelemben először megszületett a materializmus, azaz Európa. Végül már a lehetőségét is tagadták, hogy létezhet szerves, élő mitológia. Egyszerű volt levonni azt a következtetést, hogy minden istenség csupán különleges nők és férfiak mesterségesen szakralizált emléke. Amikor a görög mítoszok lényege elveszett, élő bölcsességből allegóriákká sorvadtak, végül olyan mesékké, melyekről mindenki azt hihetett, amit csak akart. Európa lelkisége ekkor meghalt, azóta csakis testében létezik, most éppen a fogyasztói társadalom lélegeztető gépén tengődik. Mégis van egy hely a világon, ahol a nálunk már erőtlen, kiüresedett mítoszok élnek, sőt élhetőek. Egy hely, India, ahol az emberek folyékonyan, derűs szívvel olvassák évezredek mitikus üzenetét, pedig századok óta rongyokban járnak.

Az óind Védák himnuszait nem emberek alkották; úgy tekintenek rájuk, mint a Valóság kinyilatkoztatásaira, melyek a látókat, szanszkrit nyelven a Risiket (égben lebegők) inspirálták. India ősi mesterei azt tanítják, hogy az egyetlen Tattva (Igazság), mely az univerzumban létezik az, mely jelen volt már a teremtés előtt, életet ad minden lénynek, amíg a kozmosz létezik és fennmarad a megnyilvánult univerzum megsemmisülése után is. Ő a Brahman, az a kettőségek nélküli Lélek, mely az anyagi idő, tér és okság felett létezik.

nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah
ubhayor api drsto 'ntas tv anayos tattva-darsibhih

A mulandóból, – mint amilyen az anyagi test - nem származhat örökkévaló, s az örökkévaló lélekből változás vagy pusztulás. Az igazság látnokai e kettő elemzésével különböztették meg az örök valóság, s a mulandó illúzió természetét. Bhagavad-gítá 2.16.

Brahman a forrás, Mindenek Lelke, melyet leggyakrabban Paramátma (Felsőlélek) vagy Purusa (Világ Ember / Kozmikus Férfi) néven ismernek. Az Abszolút, az Univerzális, a feltétlen és határtalan alapvető valóság, ahonnan minden más valóság származik. Ebben a Brahmanban megvan minden lehetőség szubsztrátuma és tőle ered minden tudás. A védikus himnuszok a Risik által látott Abszolút Valóság ihletett kifejeződései. Ezekből a Védákból ered minden vidjá azaz a szellemi bölcsesség, a tudás. A vidjá az örökkévaló bölcsesség, melynek egyik formája a Védikus Asztrológia, Dzsotis. Az egész univerzumot egy személy alakjaként szemlélhetjük, mely forma tizenkét asztrológiai jegyből áll. Minden egyes zodiákus jegy a Kozmikus Ember vagy Purusa testének egy részét képviseli. A későbbiekben részletesen ismertetett kilenc bolygó irányítja ezt a Virat-rupa néven is említett kozmikus formát. A tizenkét asztrológiai jegy így egy kozmikus kör tizenkét egyenlő szeleteként jelenik meg. A természetet vagy Prakriti-máját irányító törvényeket a védikus irodalomban Dévatáknak hívják, melyek nem mások, mint a teremtés bármely részében jelen lévő teremtő intelligencia legyőzhetetlen impulzusai. A Dévaták képeit tartósan elménkben tartva az adott Déva vagy bolygó-istenség által képviselt minőségek életre kelnek tudatunkban és külső környezetünkben. Ez életünk különböző területeinek felvirágzásával valamint a harmónia kiterjesztésével jár.

om bhúr bhuvah szvah
tat szavitur varenyam
bhargo devaszya dhímahi
dhiyo yo nah pracsodayat

Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Gáyatrí/Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk! Rig-veda 3.62.10.

Dzsotis a jóga-szádhana vagy szellemi gyakorlat egyik formája, - a Dzsotir Vidjá vagy Fény Tudás megvalósítására irányuló módszer. Végső soron az Egyetemes Valóság, a Brahman megértésére irányuló sajátos jellemtani vagy önismereti (átmaniksepa) módszer a Zodiákusok és a Bolygók misztikus üzenetén keresztül. A bolygó és zodiákus mítoszok ennek a jóga-szádhana-nak fontos részét képezik. Az óind asztro-szádhana tanulóiként elsősorban az érdekel bennünket, hogy a bolygók milyen hatással vannak ránk. Tény azonban, hogy mi emberek is hatással vagyunk rájuk, ezt hívják a félistenek vagy Dévák és az emberek közötti jagja-csakrának, áldozati körforgásnak. Minden nap a természetet irányító intelligencia más és más minőségei elevenednek meg bennünk. A különböző bolygók, a csillagok mozgása, a teljes világegyetem, hatással van minden évre, hónapra, minden napra, órára, percre és minden másodpercre, és a természetet irányító törvények a Karma és a Dharma azok, melyek mindezt meghatározzák.

Réges-régen, a teremtés kezdetén Pradzsápati (Brahmá) félistenek és emberek generációit bocsátotta előre Visnunak szánt áldozatokkal. Aztán megáldotta őket, mondván: „Legyetek boldogok ezen (yajña) áldozat által, mert ennek végrehajtása majd megajándékoz benneteket mindennel, ami kívánatos a boldog élethez és a felszabaduláshoz! Bhagavad-gítá 3.10.

A Földről az öt bolygó a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz még szabad szemmel is látható. Hozzávéve még a két kiemelkedő fontosságú világító égitestet, a Holdat és a Napot van hét bolygónk, melyet az egész ősi „aranykori” világ legalább 5000 éve, ha nem ennél is több, felfedezett magának. A Dzsotir Vidjá a Ráhut és a Ketut, a Holdcsomópontokat is önálló bolygóként kezeli, ezzel kilencre emelve a szimbólumokat. Az évszázadok során Dzsotir Vidjá mesterei megtapasztalták, hogy a leghatalmasabb és legveszélyesebb a kilenc bolygó közül Shanaiscsara a Szaturnusz, a Karma, vagyis a tettek és visszahatások sorsbolygója. Ezért rengeteg időt és erőfeszítést szentelve kidolgozták a Karma-kanda, a gyümölcsöző cselekedetek végzésének tudományát. Évszázadokig tanulmányozták, hogy miként tarthatnák ellenőrzésük alatt Shanaiscsara vagy Szaturnusz sorsbolygó hatásának karmikus következményeit.