kosár
Kosár
Az Ön kosara üres
Kosár Kosarad

Szvámi Ráma

Élet a Himalaya mestereivel Nincs raktáron!

Nincs raktáron

Szinopszis

„Az Élet a Himalája mestereivelkülönleges könyv Sri Szvámi Ráma személyes tapasztalatairól, mely Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Sri Aurobindo, Ramana Maharishi valamint számos himalájai bölcs életét, valamint tanításait mutatja be. 'Mintha az Iliászt olvashatnánk dióhéjban'".

Inam Rahiman
India Egyesült Államok-beli nagykövetségének
oktatásügyi, és tudományokért felelős megbízottja, Washington, D.C.

 

„E könyvet inkább hallgatjuk, mint olvassuk; egy tanító oly lenyűgözően meséli el a „spiritualitás útján" tett megkapó és egyedi utazását, hogy a belső tudatosság lényegéhez jutunk el általa."

Francis Borgia nővér,
a Szent Ferenc Iskolanővérek rendjének egykori apácafőnöknője.

 

„Kevés embernek adatik meg, hogy a szellemi megvilágosodás titokzatos útjára léphessen. Amikor Szvámi Ráma tudati és szellemi felfedezőútjának e beszámolóját olvassuk - melyet olykor egyedül, máskor tanítók, guruk és szellemi vezetők társaságában járt be a hideg, egekbe törő, erdővel borított himalájai hegyek között - mintha különféle színekből és szövetekből szőtt falikárpitot látnánk, melyből a belső élet lényege árad. Tapasztalatait ő szerezte, de értékelésük ránk marad."

Barbara B. Brown, Ph.D.

 

„E - kedves barátom, Szvámi Ráma spirituális útját bemutató - gyönyörű munka nagyszerű módon tárja fel igazságot. Meggyőződésem szerint e könyv sok útkereső embert arra ösztönöz majd, hogy a spiritualitás felemelő útjára lépjen."Sri Szvámi Satchidananda

 

„Léteznek olyan spirituális folyók, melyek az egyetemesség óceánjába futnak. Szvámi Ráma azonosnak tartotta a hinduizmus, az iszlám, a buddhizmus, a zsidó vallás és a kereszténység, tehát minden nagy vallás örök igazságait. „Az Élet a Himalája mestereivel mindenki számára hasznos útikalauz. 'Mily kegyesen nyilvánult meg számomra az Isten általad.' "

Pir Vilajat Khan

 


Tartalomjegyzék

Köszönetnyilvánítás

Bevezetés

Lótusz-lábadhoz - Sri Szvámi Ráma

A Himalája térképe

Észak-India térképe

 

I. Szellemi nevelés a Himalájában
A szent Himalája
Gurudévám és szüleim
Mesterem és a szvámi herceg
A káprázat nyomai
Élet a barlangokban

 

II. A mester tanít
Miként tanultam meg adni
Miként teszi próbára a mester tanítványait
Éjjeli utam az erdőben
Átkelés a megáradt folyón
Meghódolás mesterem előtt
Magány
Májá, a kozmikus fátyol
A keserű igazság áldásai
Másokat tanítasz, de velem nem foglalkozol
A fegyelem fontossága
Egy átok áldásai

 

III. A közvetlen tapasztalás útja
Egyedül a közvetlen tapasztalás számít
A valódi tudás megszabadít a szenvedéstől
Mantra a boldogsághoz
Mantra a méhekhez
Egy mantra helytelen alkalmazása
Megvernek
Egy különleges tantrikus gyakorlat
Sok lopás szárad a lelkeden
Egy „tűzokádó" szvámi
Egy meghökkentő misztikus
Anyai tanítómesterem
Egy kortalan jógi

 

IV. Az alázat megtanulása
Az ego és a hiúság hiábavalóságáról
Gőgös egóm
A belső értékek fejlesztése
Tökéletesnek hittem magam
A gyakorlás révén válhatunk tökéletessé
A Virágok Völgyének bölcse

 

V. A félelem legyőzése
Az ördög
Szellemnek hisznek
Kígyóktól való félelmem
Egy tigris barlangjában

 

VI. A lemondás útja
Egész lényem egyetlen szemmé változott
Találkozásom egy táncosnővel
Egy gyilkos belső átlényegülése
Lecke a nem-kötődésről
Ízleled meg a világot, majd mondj le róla
A drágakövek vagy a tűz?
Szvámivá avatnak
Az állandó háborgatás
A kavicsdomb
Az Út kísértései
Szabad-e megházasodnom?
A spirituális rang is hiúság
Egy szerencsétlen kísérlet
A világi kísértések
Két meztelen lemondott
A világban élni és mégis felette állni
Veszíteni annyi, mint nyerni

 

VII. Különféle utak tapasztalatai
Egy híres női bölcs
Tenyeremen szívemmel, könnyekkel szememben
A sorsteremtő karma
Mahatma Gandhi ásramjában
„Nem lemondás, hanem hódítás." - Tagore
A történelmi hűség kedvéért
Maharishi Raman
Sri Aurobindo
A boldogság hulláma
A tantra három iskolája
A keleti filozófia hét rendszere
Szóma

 

VIII. A nagy vallásokon túl
Egy himalájai keresztény bölcs
Találkozásom egy jezsuita szádhuval
Jézus a Himalájában
Krisztus-látomás
Zsidó vallás a jógában
Egyedül csak az Istenhez tartozom

 

IX. Isteni védelem
Védelmező kéz
Szorult helyzetben a dévák földjén
A Hamszák földje
Egy ateista szvámi
Találkozás a halállal

 

X. A tudat erői
Leckék a homokban
Az anyag átváltoztatása
Hol a szamaram?
Ki volt a másik Gopinath?
Találkozás egy gondolatolvasóval

 

XI. Gyógyító erő
Először tapasztalom meg a gyógyítás erejét
Mesterem elküld, hogy meggyógyítsak egy embert
A hagyományostól eltérő gyógymódok
Gyógyítás egy himalájai szamádhi-mandírban
A mesterek lábánál

 

XII. A mester kegyelme
A guru: tudásfolyam és tudáscsatorna
Egy könnyező szobor
Mesterem fényképe
Ki pusztíthatná el az örökkévalót?
Félig „itt", félig „ott"
Miként menekült meg egy fiatal özvegy
Mesterem megment egy fuldokló embert
Shaktipáta - az üdvösség átadása
Mesterem mestere a szent Tibetben
Felkészülés a fátyol felfedésére

 

XIII. Uralom élet és halál felett
Az élet és a halál két vessző csupán
Hogyan tekintünk a halálra?
A test elhagyásának technikái
Testváltás
Mesterem elhagyja testét

 

XIV. Nyugati utazás
Egy orvos visszatérő látomása
Belső átlényegülés a barlangban
Kelet és Nyugat útjai
Hagyományaink

 

Szómagyarázat

A Himalája Intézet


Olvasson Bele!

Gurudévám és szüleim

Apám közismert, tanult szanszkrit-tudós volt, valódi szellemi ember. Falujában leginkább bráhmanák éltek, akik eljöhettek hozzá tanácsot kérni, és tanulhattak nála. Szüleim szerényebb vagyonnal rendelkeztek és nagylelkű földbirtokosok voltak, apám nem maga szántotta földjeit, de a termést megosztotta azokkal a munkásokkal, akik neki dolgoztak.

Apámnak egyszer fél évre nyoma veszett, senki sem tudta hová tűnhetett. Családja arra a következtetésre jutott, hogy vagy meghalt, vagy egy lemondott rendbe lépett. Valójában arról volt szó, hogy hosszabb időre visszavonult, mert gondjai támadtak spirituális gyakorlataival. Intenzív meditációba merült a Haridvarhoz közeli Mansa Devi-hez tartozó erdőben. Mesterem, aki egy útja során Mansa Devi-n haladt keresztül, egy este pont arra vetődött, ahol apám meditált. Apám, mesterem láttán azonnal tudta, hogy gurudévája talált rá. A mester és tanítvány közti efféle kezdeti kontaktusban, a két szív egymásra érez, és spontán módon megnyílnak egymás felé. Ez egyetlen pillanat alatt megtörténhet. Rögtön kommunikálni kezdtek egymással, tettek és szavak nélkül is. Mesterem egy hétig maradt ott, útmutatást adva apámnak, majd végül utasította, hogy térjen vissza otthonába. Szüleim 1700 méteres magasságban éltek Uttar Pradesh hegyei között.

Anyám közben feladta a reményt, hogy apám valaha is visszatér és komoly vezeklő gyakorlatokba kezdett.

Amikor apám hazatért, beszámolt anyámnak az őt Mansa Devinél beavató mesterrel történt találkozásáról és vele kapcsolatos tapasztalatairól. Azt mondta anyámnak, hogy a mester szerint, lehet, hogy ők már negyvenharmadik és hatvanadik évükben járnak, de fiúk születik majd, aki szintén a mester követője lesz.

Mesterem két évvel később felbukkant a hegyek közül és elment meglátogatni szüleimet. Amikor megérkezett, apám éppen vacsorázott, és anyám nyitott neki ajtót. Anyám, anélkül, hogy tudta volna ki érkezett, arra kérte, hogy várjon egy kicsit, mert férje éppen vacsorázik, és ő éppen most tálal. A vendég érkezését hallva, apám felugrott az asztaltól és az ajtóhoz sietett. Mesterem azt mondta:

- Nem enni jöttem, vagy azért, hogy a vendégszeretetekkel éljek. Mást szeretnék tőletek.
- Mindenem a tiéd - mondta erre apám.
- A fiadra van szükségem.
- A mi korunkban valóságos csoda lenne, ha fiúnk születne, de ha így esne, a tiéd lesz - válaszolták szüleim. Tizennyolc hónapra rá megszülettem.

Azon a napon, amikor megszülettem, mesterem megjelent a házunknál, és megkérte anyámat, hadd vehessen a kezébe. Anyám, újszülött gyermekét védelmező anyaként vonakodott teljesíteni mesterem kérését, de apám arra kérte, tegyen eleget neki. Mesterem, miután néhány percig a kezében tartott, visszaadott anyámnak és a következő szavakkal fordult hozzá:

- Viseld gondját; később megint eljövök majd, és magammal viszem.

Mesterem három évvel később tért vissza és egy jobb fülembe suttogott mantrával avatott be. Mondtam neki, hogy én már ismerem ezt a mantrát, és mindig is emlékeztem rá, mire így válaszolt:

- Tudom. Csak megerősítettem azt, amire emlékszel.

Kisgyermekként egyáltalán nem kötődtem a szüleimhez, hanem mindig mesteremre gondoltam és folyamatosan tudatában voltam a jelenlétének.

Olyan sokat gondoltam rá, hogy szüleim néha már idegennek tűntek a szememben. Mindig azt gondoltam magamban: „Nem ehhez a helyhez és nem ezekhez az emberekhez tartozom." Anyám időről időre megvizsgálta a jobb fülemen található lyukat, ami már születésemtől fogva ott volt. Jel volt ez, amit mesterem már születésem előtt megjósolt. Anyám időnként könnyezve mondogatta: „Egy nap elhagysz minket, elmész innen." Szerettem szüleimet, de valójában nagyon vártam már azt a napot. Már - életkoromhoz képest - nagyon korán visszaemlékeztem arra, hogy életem célja korábbi életem befejezetlen küldetésének lezárása. Gyermekként tisztán emlékezetemben éltek még előző életem részletei.

Minden este felébredtem, mert mesterem rendszeresen, újra és újra megjelent álmaimban. Ez felizgatta, és aggodalommal töltötte el szüleimet, akik papokkal, orvosokkal és asztrológusokkal tanácskoztak a dologról, hogy rájöjjenek, mi bajom lehet, de mesterem egy küldönc útján megüzente nekik, hogy ne aggódjanak, mert nincs semmi bajom.

A faluban, ahol éltünk lakott két idős özvegyasszony, akikkel sokszor elüldögéltem, jövőbeli terveimről beszélgetve. Nagyon jámboréletű emberek voltak. Folyton azt ajánlgatták, hogy menjek el középiskolába tanulni. Végül is rábeszéltek a dologra, de hamarosan otthagytam az iskolát és nem mentem vissza többé. Úgy éreztem, hogy semmi hasznom nem származik belőle, ha időmet egy efféle iskolára vesztegetem.

Néhány évvel később szüleim meghaltak és én mesteremhez szegődtem. Tanítani kezdett, noha nem ment neki könnyen. Ritkán fordult csak elő, hogy nem „atyámnak\\\" szólítottam volna, mert egyáltalán nem kötődtem vérszerinti apámhoz. Apám sohasem hiányzott, mert többet kaptam mesteremtől, mint amit egy apa valaha is a gyermekének adhat. Mesterem nem egyszerűen csak olyan, mintha az apám lenne, jóval többet jelent nekem.

Minden egyes gondolatomat ismerte.
Ha arra gondoltam, hogy nem akarok meditálni, mosolyogva nézett rám.
Rendszerint megkérdeztem: „Miért mosolyogsz?"
Mire ő így válaszolt: „Nem akarsz meditálni."

Ez segített, mert biztosan tudtam, hogy nem csupán tetteimmel, és beszédemmel kapcsolatban ad útmutatásokat, hanem gondolkozásom és érzelmeim tudatosításával is foglalkozik. Féltem nemkívánatos dolgokra gondolni, de valahányszor valami olyasmire gondoltam, amit rossznak éreztem, ő továbbra is szeretettel vett körül. Sohasem akarta befolyásolni a gondolataimat, de szokása volt, hogy ráébresszen gondolkozásom milyenségére. A tanító mindig szeretettel fordul tanítványához. Az igazi tanító sohasem marasztalja el tanítványát, függetlenül attól, hogy az, mennyire viselkedett helytelenül. A tanító inkább óvatosan segít, és helyes irányba terel. Egy gyerek lehet bármilyen rossz, az igazán szerető anya továbbra is szeretettel viseli gondját. A mester ugyanúgy neveli tanítványát, ahogyan egy anya a gyermekét: szeretettel veszi körül, szelíden bánik vele, és ellátja tanácsokkal.

Nem tudtam, mit adhatott volna egy anya és egy apa, de mesterem mindent megadott. Sohasem várt érte cserébe semmit és nekem sem volt semmim, amit neki adhattam volna. Végtelen szeretetet érzek iránta, mert mindent megtett értem - tanított, felkészített - és én mindmáig képtelen voltam bármit is tenni érte. Egy mesternek semmire sincs szüksége. A valódi spirituális vezetők semmit sem kérnek, de mindent odaadnak.

Az igazi tanító a végsőkig önzetlen, és jobban szereti tanítványait, mint apa a gyermekét. Egy apa általában világi javakban részesíti gyermekeit, segíti őket, míg felnőnek, a világi életre készít fel. A szellemi atya azonban önzetlenül nyújtja azt, amit sohasem kaphatunk meg egy apától, és senki mástól sem. A spirituális hagyomány kivételével sehol sem láttam erre példát. Az apa és az anya életet ad, felnevel, tanít, vagyonát adja, de egygurudéva azt a tudást adja át tanítványainak, mely saját közvetlen tapasztalatából származik.

A jóga hagyományaival kapcsolatos tudás átadása pontosan olyan, mint amikor egy apa a birtokát adja át a fiainak. A mester isteni szeretete nem hasonlítható az emberi szeretethez, mert olyasvalamiről van szó, amit csupán a szív érthet meg, és az elme sohasem képes felfogni. A valódi spirituális hagyomány szellemében a tanító oly sokat ad tanítványának, hogy ezzel elárasztja és átformálja annak életét.

Miután jó darabig mesterem mellett maradtam, elküldött Gangotriba, hogy egy hittestvérem társaságában éljek, aki az Írásokra kezdett tanítani. Hittestvérem szeretett, de nem értette más szádhuk elleni lázadozásomat, és nem nézte jó szemmel a velük folytatott állandó vitáimat. Viselkedésemmel kapcsolatban ellenséges hangvételű üzeneteket küldözgetett mesteremnek, aki aztán értem jött és egy időre magával vitt, de később mindig visszaküldött hozzá. Nem szerettem vele lenni, és akkor sem éreztem jól magam, amikor olyan helyzetbe kerültem, hogy családoknál kényszerültem vendégeskedni, de erre szerencsére csak ritkán került sor.

Egy nap kíváncsiskodni kezdtem hittestvérem életével kapcsolatban, újra és újra arról kérdezgettem, hogy hol született. Akkor még nem tudtam, hogy a szvámik sohasem beszélnek a múltjukról, de esetemben kivételt tett, és elárulta, hogy hol született. A mesterek és bölcsek nem foglalkoznak a múltjukkal, nem tulajdonítanak jelentőséget születésnapjuknak, életkoruknak és születési helyüknek sem. Nem szeretnek vérszerinti rokonaikról beszélni. A beavatási szertartás alkalmával a szvámi maga végzi el az utolsó rítusokat, és aztán tudatosan feledkezik meg születési helyéről és azokról az emberekről, akikkel korábban élt. A szvámik körében nem szokás a múltról beszélgetni. Múltjukat halott múltnak nevezik, mert úgy gondolják, hogy újjászülettek. Ugyanezeket a kérdéseket mesteremnek is feltettem, aki állandó kérdezősködésemre végül elárult egy-két dolgot élete korábbi szakaszáról. Megtudtam, hogy egy nyugat-bengáli bráhmana családban született.

Rokonait egy olyan bölcs avatta be, aki időnként lejárt a Himalájából és azon a környéken vándorolt. Mesterem, aki szüleinek egyetlen fiúgyermeke volt, már fiatalon árvaságra jutott. Ekkor vette magához az imént említett nagy-tudású bölcs. Mesterem úgy nyolcvan éves lehetett, amikor ezt elmesélte nekem. Bengáli kiejtéssel beszélt, és noha nem használta az anyanyelvét, olykor bengáli dalokat énekelt. Szanszkrit nyelvtudós, de tud angolul és sok más nyelven is.

Bengáli utazásaim során egyszer ellátogattam mesterem szülőfalujába. Egykori lakóhelyének híre-hamva sem volt, és arra gondoltam, hogy egy mesterem nevét megörökítő szamádhit[1] kellene ott építeni, ő azonban megtiltotta. A faluban két nyolcvanéves hölgy kivételével senki sem emlékezett már mesteremre. Ők mesélték el, hogy egy himalájai mester jelent meg és vitte magával tizennégy éves korában. „Igen, határozottan emlékszünk rá\\\" - mondták, és érdeklődtek, hogy él-e még, ha igen, akkor merrefelé. Élete további alakulásáról is kérdezősködtek.

Mesterem egy barlangban él, csak napkeltekor jön ki, és egy órával később már megy is vissza meditálni. Naponta kétszer áll fel meditációs testhelyzetéből. Olykor a barlang környékén sétál, máskor napok telnek el, és egyáltalán nem lép ki onnan. Három-öt haladó tanítvány mindig ott él vele. Mesterem és tanítványai a három téli hónapra 2000-2500 méteres magasságig ereszkednek le. Előfordul, hogy Nepálba utazik, és egy Namcsabazzartól körülbelül 11 kilométerre található helyen él néhány hónapig.

Általában kecsketejjel él, olykor azonban egy kis, fekete shjama tehén tejét issza. A fekete tehén már-már háziállatnak számít, az ott időző tanítványok ügyelnek rá. Mesteremnek időről időre egy felerészt vízből, felerészt kecsketejből készített italt vittem. A nélkül adtam neki, hogy kérte volna, és ha azt láttam, hogy nem nyúl hozzá, akkor elvittem.

Később megint vittem neki tejet. Ez volt egyetlen tápláléka.

Mesterem folytonos szahadzsa-szamádhi* tudatállapotban van, nagyon keveset beszél. Egyszer kilenc hónapig éltünk együtt úgy, hogy szinte egyáltalán nem beszéltünk egymással. Csaknem végig csukott szemmel, meditációban ülve töltöttük az időt. Én is tettem a dolgom és ő is tette a dolgát. Nem kellett szóban érintkeznünk. Összhangban voltunk, értettük egymást, így szükségtelen volt beszéd útján érintkeznünk. Beszédre akkor van szükség, ha két ember nem érti meg egymást, a megértés érdekében, a szóbeli közlés azonban a kommunikáció szegényes formája. Mi már egy ennél mélyebb szinten kommunikáltunk egymással, így nem is volt szükség szavakra. Mesterem és én is jobban hittünk a szavak nélküli kommunikációban. Mosolyogva válaszolt ostoba kérdéseimre. Nagyon ritkán szólalt meg, de megteremtette fejlődésem feltételeit.

Vannak, akik Bengáli Baba néven ismerik mesteremet, mások egyszerűen Babadzsinak hívják. Azért hívomgurudévámat „mesternek\\\", mert nem találok rá ennél jobb szót. Iránta érzett szeretetem örök törvényhez hasonló. Tanításaiban sohasem találtam semmit, ami valótlan lett volna, és sohasem láttam önzőnek semmiben. Isteni szeretet töltötte meg minden tanítását, akár tetteiről, beszédéről vagy hallgatásáról volt szó. Szavaim elégtelenek, képtelenek kifejezni mesterem nagyszerűségét. Őszintén hiszem, hogy a halhatatlan bölcsesség jógija, és a Himalája egyik legnagyobb mestere. Életcélja, hogy a felkészülteket elvezesse a megvilágosodáshoz, hogy szeresse, védelmezze azokat, akik még csak most készülnek fel, és utat mutasson nekik. Bárki is kerül bajba, ha mesteremet emlékezetébe idézi, segítségre lel. Meggyőződtem róla, hiszen számos esetben sok más emberrel együtt én magam is tapasztaltam ezt.

Ha sűrű programom közepette időt szakítok magamnak, erős vágy ébred bennem, hogy visszamenjek hozzá, mert számomra ő az egyetlen, aki utat mutathat. Bárhol legyek is, minden lehetséges formában tisztelettel és odaadással fejezem ki iránta érzett rajongásomat.

Ha hibákat követek el, úgy azok az én hibáim, de ha valami jó is van az életemben, akkor az, tőle ered.

 

A káprázat nyomai     

A nyugati ember sok történetet hallhat a jetikről, a hegyi emberekről és Shangri-la-ról. Noha e történetek csupán a fantázia és különféle téveszmék szülöttei, a Himalájába csalogatja a nyugati szenzációhajhászokat, akik aztán jetiután kutatnak a titokzatos hegyek között. A csomagjaikat cipelő serpák segítik őket, akik igen gyakorlottak a hegymászásban, és abból élnek, hogy ezeket az utazókat kalauzolják a Himalája különféle vidékein. A serpa vezetők jól ismerik a jelentősebb hegycsúcsokat és igen segítőkészek a hegymászók és a különféle expedíciók tagjainak eligazításában, de egyáltalán nem ismerik a Himalája szellemi örökségét.

Sok külföldi érkezik e hegyek közé Shangri-la-t keresve, Shangri-la azonban a valóságban nem létezik. Shangri-la mítosza két, a Himalájában rejlő ősi barlang-kolostor létére vezethető vissza. A barlangokat hagyományos kézirataink is megemlítik, és már jó ideje meditációs és egyéb spirituális gyakorlatok színhelyéül szolgálnak. Az egyik barlang a Kanchendzönga hegyen található 4200 méteres magasságban, a másik, ahol én éltem, a Himalája mélyén rejlik Tibet és Garval határán. Az utóbbi barlang-kolostorban, ami 3500 és 3600 méter közötti tengerszint feletti magasságban található, sok tanítvány is kényelmesen megfér egymás mellett.

Ezen a helyen csak igen kevés ember járt mostanáig. A kolostor most is létezik, számos szanszkrit, tibeti és Szandhja Basha kéziratot őriznek benne.

A külföldiek főként a himalájai Dardzsilingbe mennek, hogy hegyet másszanak a serpák segítségével. Expedícióik során Shangri-la-ról, a hegyi emberekről és a jetikről beszélgetnek, ez jár a fejükben. Kamerát, sátrat, palackozott oxigént és konzervet visznek magukkal, olykor, a Himalája bizonyos részein még hordszékkel is felszerelkeznek. A Himalájának azonban létezik egy ismeretlen része is, és akik nem elég felkészültek, vagy ragaszkodnak az életükhöz, azoknak nem tanácsos kísérletezni az odajutással.

Egyszer találkoztam egy gazdag nyugati emberrel, akit egy csapat indiai kísért: a hegyi embereket keresték. Képtelen voltam meggyőzni őket, hogy az úgynevezett jetik vagy hegyi emberek nem léteznek; négy hónapot töltöttek keresésükkel, 33000 dollárt költöttek rá. Csalódottan kellett visszatérniük Delhibe. Ez a gazdag amerikai le akart filmezni egy jetit, avagy hegyi embert, és meg is jelentette egy nepáli szádhu fényképét, melyen hegyi emberként azonosította a szádhut. Szikkimben egy nyugati nővel is találkoztam, két serpa kísérte. Súlyos fagyási sérülései voltak. Azt mondta, élethivatásának tekinti, hogy hegyi embereket kutasson fel. Dardzsilingban maradt és háromszor tett kísérletet a hegyi emberek felkutatására, de egyet sem sikerült találnia.

Noha gyermekkoromtól fogva a Himalájában barangoltam, sohasem találkoztam hegyi emberrel, a róluk szóló történeteket azonban gyakran hallottam. A himalájai falvakban lakó nagymamák mesélnek ilyen történeteket az unokáiknak. A hegyi ember története legalább olyan ősi, mint az emberi elme képzelődésre való hajlama. A magas hóban valakinek elhomályosul látása és a jegesmedvéket, melyeket ritkán látni a hegyekben, messziről hegyi embernek véli. A jegesmedvék a hegyek magasabb részén élnek, meg-megdézsmálják az expedíciók élelemtartalékait. Hosszú - az emberihez hasonló - lábnyomot hagynak maguk után.

jeti szót egyébként helytelenül használják a hegyi ember megjelölésére. A jeti szanszkrit szó, lemondott személyt jelölnek vele, valamint a Sankarácsárja által alapított tíz szerzetesrend egyikébe tartozó szádhukat is így nevezik. Milyen különös, hogy ezt a szót használják a hegyi emberre; a jetik emberek, nem, pedig hegyi emberek!

Az emberi tudat mindaddig a káprázat hatása alatt áll, míg a nem-tudás teljesen el nem oszlik. Ha tudatunk nem tiszta, a külső világból eredő, begyűjtött információkat nem koncentrált módon érzékeljük és a zavaros tudat megtévesztő, hamis látomást szül. A tudat-módosulás egyik válfajáról van szó, éppen olyan, mint az ábrándképek, a csapongó képzelet, a szimbólumok és a különféle eszmék. A májá a kozmikus illúzió és az avidjá a személyes nem-tudás, mely arra vezethető vissza, hogy nem ismerjük dolgokat és azok természetét. A „Nagy Láb\\\" története egy valóságosnak vágyott ábrándképen és a zavaros érzékelésen alapul. Ha egy medve gyorsan fut a hóban, felfelé kapaszkodik, vagy lefelé fut, lábnyoma nagyon nagynak tűnik. Amikor medvém kísérgetett, én magam is meglepődtem, mekkora lábnyomokat hagy maga után; általában hatalmas méretűek voltak, és olyanok, mint az emberé.

Ó jaj, a világ a káprázat hatása alatt még mindig árnyékok és a nagy láb után kutat! Én csak himalájai májának nevezem. Én itt születtem és éltem e hegyek között, és nincs mondanivalóm azok számára, akik boldogok, ha hihetnek e legendákban, és még mindig olyasmit keresnek, ami sohasem létezett. Isten segítse e félrevezetett embereket. Ezek nem a hegyi emberek vagy a jetik lábnyomai, hanem a káprázat hagyta őket.

 

Miként tanultam meg adni       

Természetéből fakadóan csaknem minden gyerek nagyon önző. Semmit sem akarnak adni másoknak. Mesterem arra nevelt, hogy változtassak e hajlamon.

 Amikor a hegyek között éltem, naponta csak egyszer ettem. Étkezésem egy csapattiból*némi zöldségből és egy pohár tejből állt. Egy nap már csaknem délután egy körül járt, amikor kezet mostam, leültem és megkaptam az ennivalókat. Asztali áldást mondtam, majd éppen nekiláttam volna az evésnek, amikor mesterem lépett be és így szólt:

- Várj.
- Mi a gond? - kérdeztem.
- Egy öreg szvámi érkezett, aki éhes és oda kell neki adnod az ételt - válaszolta.
- Nem - mondtam tiltakozva -, nem adom oda, akkor sem, ha egy szvámiról van szó. Én is éhes vagyok, és holnapig semmit sem fogok már enni.
- Nem halsz bele. Add oda neki. De ne csak azért, mert én így akarom. Úgy add, mint szereteted ajándékát - szólt mesterem.
- Éhes vagyok. Hogyan érezhetnék szeretetet olyasvalaki iránt, aki az én ételemet eszi? - kérdezte

Amikor látta, hogy nem bír rávenni, hogy ajánljam fel az ételt a szváminak, végül azt mondta:
- Megparancsolom, hogy add oda az ételt!

 A szvámi bejött a helységbe. Őszszakállú öregember volt.

Egyetlen takaróval, egy bottal és fatalpú szandálban, egyedül vándorolt a hegyek között.

- Olyan boldog vagyok, hogy idejöttél. Megáldanád ezt a gyermeket a kedvemért? - kérdezte mesterem az öreg szvámitól.
- Nincs szükségem az áldásodra. Ennivalóra van szükségem. Éhes vagyok - ellenkeztem.
- Ha e gyenge pillanatodban nem tudsz uralkodni magadon, az élet harcában is elbuksz. Kérlek, ajánld fel ételedet a szváminak. Először azonban hozz neki vizet, és mosd meg a lábát. - mondta erre mesterem.

Úgy tettem, amint kérte, de sem lelkes nem voltam, sem a lábmosás jelentését nem értettem. Segítettem megmosni a szvámi lábát, majd megkértem, hogy üljön le és odaadtam neki az ételt. Később megtudtam, hogy előtte négy napig semmit sem evett.

Átvette az ételt és így szólt:

- Isten áldjon! Sohasem leszel éhes, csak ha ételt tesznek eléd. Ez az áldásom rád.

Szavai még mindig fülemben visszhangoznak. Pontosan attól a naptól kezdve megszabadultam attól a belső kényszertől, ami korábban oly gyakran vezetett a gyerekes éhségérzethez.

Nem sok választja el az önzést, az önzetlenségtől, a szeretetet, a gyűlölettől. Ha valaki túllép e határvonalon, örömét lelheti abban, ha másokért tehet anélkül, hogy viszonzást várna cserébe. Ez a legnagyobb öröm mind közül; alapvető lépés a megvilágosodáshoz vezető úton. Az önző ember sohasem juthat el idáig, mert az egója által kiépített határok között marad. Az önzetlen ember megedzi egóját és magasabb szintű célokra tartogatja. Világunkban az emelkedett szellemű férfiak és nők általános jellemvonása az önzetlenség. Semmit sem érhetünk el önzetlen szolgálat nélkül. Az Írások minden rítusa és tudása hiábavaló, ha tetteink nélkülözik az önzetlenséget.

 

A valódi tudás megszabadít a szenvedéstől

Fontos, hogy bízzunk önmagunkban. Önbizalomra akkor teszünk szert, amikor közvetlen, belső élményeket élünk át. Kétségkívül tanítóra, vezetőre van szükségünk. Nem azt akarom mondani, hogy szükségtelen lenne más emberektől tanulnunk, vagy, hogy dobjuk el könyve­ket. Bár találkoztam már olyan emberekkel is, akik még az ábécét sem ismerték, és mégis ha bármi nehézségünk akadt valamely lényeges igazság vagy szent szöveg értelmezésével, egyedül ők tudtak segíteni.

Egy alkalommal a Brahma-szútrákról tanítottam. A védántikus irodalom egyik legnehe­zebben érthető szövegéről van szó. Olyan aforizmákat magyaráztam tanítványaimnak, ame­lyeket én magam sem értettem igazán, de őket láthatólag kielégítették magyarázataim. Engem viszont nem, ezért esténként eljártam egy szvámihoz, aki valójában nem is volt jártas az Írások tanulmányozásában. A nevét sem tudta volna leírni, de páratlan tudással rendelkezett. Ő azt mondta:

- Sohasem fogod megérteni ezeket a tömör aforizmákat, ha nem tapasztaltad meg őket közvetlenül.

Majd a következő történetet mesélte el nekem, hogy megértsem a közvetlen és a közvetett tudás közti különbséget.

„- Egy mesternek volt egyszer egy olyan tanítványa, aki sohasem látott még tehenet, és tejet sem ivott életében. A tejről csak annyit tudott, hogy tápláló ital. Keresni akart egy tehenet, meg akarta fejni, és tejet szeretett volna inni. Odament mesteréhez és megkérdezte tőle:

- Tudsz valamit a tehenekről?
- Természetesen - válaszolta.
- Akkor írd le nekem, hogy néz ki egy tehén - kérte a tanítvány. Így aztán a mester leírta a tehenet:
- A tehén négylábú állat. Szelíd, engedelmes fajta, nem az erdőben, hanem a falvakban találhatod meg. Teje fehér színű és nagyon egészséges.

Leírta, hogy néz ki a farka, a füle, szóval mindent elmondott róla.

A tanítvány miután már mindent megtudott a tehénről, elindult tehenet keresni. Jártában-keltében egy tehénszobor került az útjába. Ránézett és azt gondolta: ‚Bizonyára erről beszélt a mester.\\\' Úgy esett, hogy azon a napon néhány ember éppen a házát meszelte a közelben, és egy vödör mész állt a szobor mellett. Amikor a tanítvány megpillantotta a vödröt, arra a következtetésre jutott, hogy ‚Nyilván ez a tej, amiről azt mondják, hogy olyan egészséges.\\\' Ivott hát a mészből, majd nagyon rosszul lett, és kórházba kellett szállítani.

Miután felépült, visszament mesteréhez és dühösen vádolta:

- Te nem is vagy tanító!
- Mi a gond? - kérdezte a mester.
- Egyáltalán nem pontosan írtad le a tehenet - válaszolt a tanítvány.
- De hát mi történt?
A tanítvány elmesélte a történteket, mire a mester megkérdezte:

- Magad fejted meg a tehenet?
- Nem.
- Akkor hát ezért szenvedtél."

Az értelmiségiek körében manapság tapasztalható szenvedés oka nem abból fakad, hogy keveset tudnak. Azért szenvednek, mert tudnak egy keveset, de ez a tudás sem a sajátjuk. Ha keveset tudunk valamiről, vagy részleges tudás van csak a birtokunkban, az legalább olyan veszélyes, mint a részleges igazságok. A részleges igazság egyáltalán nem igazság. Ugyanez a helyzet a részleges tudással is. A bölcs közvetlenül ismeri fel az igazságot.

Az említett bölcs, aki ráadásul egyáltalán nem tudott írni, mindig eloszlatta a kétségeimet. Ha az ember egy önmegvalósításig jutott és hozzáértő tanár keze alatt rendszeres oktatásban részesül, egója megtisztítását segíti elő, máskülönben egoistává teszi az Írásokból elsajátítható tudás. Az értelmiséginek nevezett ember csupán különféle könyvekből és szövegekből gyűjt tényeket. Tudja-e valójában, hogy mit tesz? Ha szellemünket efféle tudással tápláljuk, olyan, mintha tápérték nélküli ételeket ennénk. Ha valaki folyton ilyen ételeket eszik, az mindig beteg marad, és másokat is megbetegít. Sok tanítóval találkozunk, és mind jól tanít, de egy tanítvány csupán azokat a tiszta tanításokat tudja feldolgozni, melyeket közvetlenül olyan tanítóktól kap, akik személyes tapasztalatokkal bírnak.

 


 

[1] szamádhi: a mester tiszteletére épített emlékhely megjelölésére is ezt a kifejezést használják - a ford.

* szahadzsa-szamádhi: állandó, mély-meditációs tudatállapot.

* csapatti: indiai kenyér.