Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Sri Aurobindo

INTEGRÁL JÓGA

SRI AUROBINDO ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TANÍTÁSA

Szinopszis

A transzcendencia világába tartozik, ha az egón (Ahamkára) vagy test-elmén kívül megismerünk egy másik kifinomultabb tudatosságot (Átman) és egyre inkább elkezdünk abban vagy legalább annak hatása alatt élni. A tények vagy dolgok egy adott halmazához (Arthák) leginkább az érzékeink (Indriják) juttatnak el minket, ám meglehetősen hiányos, tökéletlen módon. Tehát az igazságok (Tattva) egy-egy csoportját értelmünk (Buddhi) lelkes, de még tökéletlen fényével keressük. A beavatott Jógik vagy misztikusok szerint azonban a finomabb igazságok (Parama-tattva) nem érhetők el sem az érzékek, sem az empirikus értelem által. Ám fényt deríthet rá a belső, közvetlen tudás (Vidjá) és a közvetlen tapasztalás (Pratjaksa). Ezek az igazságok az anyagi érzékek fölött állnak, ám annál valóságosabbak. Már-már felfoghatatlan eredményre vezet, mikor a tudat (Csitta) megváltoztatja szubsztanciáját (Szamszkárák) és mozgási irányát. Mélységesen mély békét (Sánti), harmóniát és maradandó örömöt (Ánanda), a látás és tudás (Gjána) fényét eredményezi. A fejlődés szubjektív evolúciója révén olyan új szemléletmód tárul elénk, amely, ha kitartunk mellette (Szádhana) a végső megszabaduláshoz (Brahma-nirvána) vezet. E dolgok igazak (Szatjam) és valóságosak, hiszen a múltban már megtapasztalták (Szamádhi) őket, habár csupán az emberiség egy parányi része.

A testét és elméjét uraló keresőnek a közvetett (Paroksa) elemző és a közvetlen meditatív (Anvaja) tanulmányozás révén, megtisztult elméje segítségével kutatnia kell a lelki-szellemi önvaló (Átman) után. Megértve, hogy az mindenütt jelen van, benne és másokban egyaránt. A megkülönböztetés (Vivéka) képességével azon dolgok fölé kell emelkednie, amelyek ki vannak téve a keletkezés, állandósulás és pusztulás folyamatának, így valósíthatja meg magát az Örökkévalót (Szat). Bhagavata-purána 7.7.24.


Tartalomjegyzék

 
A kiadó előszava 
 
Sri Aurobindo 
 
Bevezetés 
 
I. Az Integrál jóga és a hétköznapi élet 
Az egyetlen szükséges dolog 
Az Integrál jóga célja 
A jóga és a hétköznapi élet 
Aszketizmus és az Integrál jóga 
Az Isteni keresésének indítékai 
 
II. Az Integrál jóga és más jógarendszerek és filozófiák 
Metafizikai gondolkodás és a legfölsőbb Igazság 
Az illúzióelvű advaita (Májáváda) 
A Gítá jógája 
A tantrikus hagyomány 
Vaisnava Bhakti 
Az Integrál jóga és más jógák 
 
III. A tudat síkjai és a lény részei 
A tudat evolúciója 
A tudat szinjei – a síkok szintjei 
A belső és a külső lény 
Az elme, a vitális és a fizikai 
A központi lény – a Dzsívátman és a pszichikus lény 
Fölsőbb elme, megvilágosult elme, intuíció, elmefölötti és a szuperelme 
A szuperelme és Szat-csit-ánanda 
A szuperelme és a föld 
A szupramentális evolúció 
 
IV. Az Isteni, az Istenek és az Isteni Erő 
Az Isteni 
Az Istenek 
Láthatatlan erők és az Isteni Erő 
Az Isteni Anya 
Az Anya Ereje 
Az Isteni Kegy 
 
V. A jóga alapjai   
A jóga hívása   
Az Integrál jóga nem egy kőbe vésett módszer   
Megnyílás   
Önátadás   
Személyes erőfeszítés és önátadás   
Beleegyezés   
Akarat   
Törekvés   
Vágy és törekvés   
Hit   
Türelem és kitartás   
Őszinteség   
Csönd, nyugalom, béke és hallgatás   
Kiterjedtség 
Osztatlanság 
 
VI. Szádhana a munka, a meditáció, a szeretet és az odaadás segítségével 
Szádhana a munka segítségével 
Mi sarkall munkára a jógában? 
A munka, mint a jóga része 
Nehézségek a munkában 
Megerőltetés és kimerültség a munkában 
Harmónia és szervezettség a munkában 
Az anyagi dolgokról való gondoskodás 
Munka és meditáció 
Szádhana meditációval 
Meditáció és koncentráció az integrál jógában 
Szamádhi 
Gyakorlati tanács a meditációról 
Szádhana szeretettel és odaadással 
Isteni szeretet, egyetemes szeretet és pszichikus szeretet 
Bhakti 
Az érzelmek 
Imádat 
Mantra és dzsapa 
A Bhakti és az Integrál jóga 
 
VII. Tapasztalás és megvalósítás 
Spirituális tapasztalás és megvalósítás 
A befelé irányuló mozgás 
A tanú-tudatállapot 
Tudatosság az Önvalóról 
A kozmikus tudat 
A köztes zóna 
A fizikait meghaladó látás, hallás és érzékelés 
Szimbólumok, fények, színek és hangok 
Tapasztalások álomban 
Kilépés 
 
VIII. A hármas átalakítás: pszichikus, spirituális és szupramentális 
Az átalakítás jelentése 
A pszichikus átalakítás 
A pszichikus megnyílás 
A pszichikus megnyílás feltételei 
A spirituális átalakítás 
A jóga központi folyamata 
Fölszállás és alászállás 
A jóga-sakti, illetve a fel- és alászállás folyamata 
A béke, erő, fény, és ánanda alászállása 
Nehézségek az alászállás folyamatában 
Az erő asszimilációja 
Az erő intenzitásának változása 
A szupramentális átalakítás 
Felkészülés a szupramentális változásra 
A test átalakítása 
 
IX. A természet átalakítása 
Tapasztalások és átalakítás 
Az elme átalakítása 
A gondolkodó elme 
A vitális elme 
A fizikai elme 
A vitális átalakítása 
Vitális elégedetlenség 
A vitális megtisztítása 
Az alacsonyabb vitális 
A fizikai átalakítása 
A tudatalatti átalakítása 
A tudatalatti és a pszichoanalízis 
A tudattalan 
 
X. A természet átalakításának nehézségei 
A természet ellenállása 
Nehézségek és depresszió 
A napsütötte út 
Megszabadulás a nehézségektől 
A szádhana pozitív oldala 
Az ellenséges erők miatti nehézségek 
Az ellenséges erők támadása 
Az ellenséges erők megszállása 
Az ego 
Alázat 
Vágy 
Valódi szükséglet és vágy 
Harag és erőszak 
Szexualitás 
Szexualitás: az általános természet mozgása 
Szexuális önmegtartóztatás 
A szexuális impulzus visszautasítása 
Házasság 
Félelem 
Gyengeség, fáradtság, tehetetlenség 
Alvás 
Táplálkozás 
Betegség 
 
XI. Emberi kapcsolatok a jógában 
Barátság, szeretet és szerelem 
Férfiak és nők közötti kapcsolat 
Családi kötelékek 
Keveredés másokkal 
A beszéd másokkal 
Harmónia másokkal 
 
XII. Sri Aurobindo tanításának és gyakorlati módszerének egyéb aspektusai 
Újjászületés, karma és végzet 
Az Avatár és a Vibhúti 
A Guru 
Vallás 
Szépség 
Művészet, költészet, zene, irodalom 
Mentális fejlődés, olvasás és tanulás 
A nyugatiak és az indiai jóga 
Nevek és kifejezések glosszáriuma 

Olvasson Bele!

I. Az Integrál jóga és a hétköznapi élet

 

Az egyetlen szükséges dolog

 

Az élet tanítása, hogy e világon minden csalódást okoz az embernek – csak az Isteni nem, ha az ember teljes mértékben felé fordul. Ez nem azért van, mert az emberben van valami rossz, ami bukásra ítéli. Azért van minden ember bukásra ítélve, mert olyan dolgokra vágyakozik, amelyek nem tarthatnak soká, így elveszti azokat, és még ha meg is kapja, amit akar, csalódik, nem elégül ki. Az egyetlen igazság az életben, ha az ember az Isteni felé fordul.

 

Az Isteni megtalálása a spirituális élet és a spirituális Igazság keresésének a fő célja: ez az egyetlen elengedhetetlen dolog, minden más értelmetlen nélküle. Ha megtaláltuk az Istenit, meg kell nyilvánítani: először tehát át kell alakítanunk saját, korlátolt tudatunkat Isteni Tudattá, a végtelen Békében, Fényben, Szeretetben, Erőben, Üdvösségben kell élni, hogy ez váljon alapvető természetünkké, és így aktív természetünkben az isteni hajójává, csatornájává, eszközévé válhatunk. Ám ez nem alkothatja a spirituális kutatás elsődleges célját. Először meg kell találnunk az Önvalónkat, az Istenit, csak ezután tudhatjuk meg, hogy milyen munkát vár tőlünk. Addig az életünk és cselekedeteink csak segíthetnek vagy eszközként szolgálhatnak az Isteni megtalálásában, más céljuk nem lehet. Ahogy növekszünk belső tudatunkban, vagy ahogy az Isteni spirituális igazsága nő bennünk, az életünknek és cselekedeteinknek egyre inkább abból kell inspirálódniuk, eggyé kell válniuk ezzel az Igazsággal. Ám ha a korlátolt mentális tudatunkkal előre döntünk az életünkről és cselekedeteinkről, akkor megakadályozzuk a spirituális igazság belső növekedését. Annak növekedésével megérezzük az Isteni Fény és Igazság, az Isteni Erő és Hatalom az Isteni Tisztaság és Béke munkálkodását bennünk, amely hat a tudatunkra és tetteinkre, azok segítségével az Isteni Képre formál minket, eltávolítja a lerakódásokat, és a Szellem tiszta aranyával helyettesíti. Csak akkor van jogunk azt mondani, hogy a készek vagyunk megnyilvánítani az Istenit az anyagi síkon, amikor megmutatkozik bennünk az Isteni jelenlét, a tudat pedig átalakul. Ha egy mentális ideálhoz vagy elvhez ragaszkodunk, és azt ráerőltetjük a belső tevékenységünkre, az magában hordozza a veszélyt, hogy egy mentális megvalósításra korlátozzuk magunkat, vagy egy tökéletlen képződménnyel megakadályozzuk, akár meghamisítjuk a valódi növekedést, amely az Istenivel való teljes egyesüléshez és egységhez vezet, és meggátoljuk, hogy akarata szabadon, bizalmasan áramoljon életünkben. Ez egy olyan iránytévesztés, amelyre a mai elme különösen hajlamos. Sokkal jobb a megvalósításából származó Békéért, Fényért vagy Üdvösségért megközelíteni az Istenit, minthogy e kis dolgokra koncentrálni, amelyek elterelnek az egyetlen szükséges dologtól. Az anyagi élet és a belső élet istenivé tétele is része az Isteni Tervnek, de csak úgy lehet véghezvinni, ha a belső megvalósítás árad ki, nem pedig ha egy mentális elvet dolgozunk ki.

 

Az Isteni megvalósítása az egyetlen szükséges dolog. Minden más csak akkor kívánatos, ha segít e megvalósításban, efelé vezet, vagy pedig a megvalósítás után hozzájárul annak kiterjesztéséhez vagy megmutatásához. Az egész életnek az Isteni munkát kell megnyilvánítania, aköré kell szerveződnie. Először is a megvalósításhoz, valamint az Istenit megvalósított emberek közös életéhez személyes és közösségi szádhana szükséges. Másodszor a világot kell segíteni, afelé kell tartani, miközben a Fényben élünk – ez a jógám értelme és célja. Ám az első lépés a megvalósítás, ekörül mozog minden, hiszen nélküle semmi másnak nem lenne értelme.

 

A jóga Isten, nem pedig az ember felé irányul. Ha az isteni szupramentális tudatot és erőt le lehetne hozni, és meg lehetne vetni az anyagi életben, az egyértelműen hatalmas változást hozna a föld számára, ideértve az emberiséget és az életet. Ám az emberiségre gyakorolt hatás a változásnak csak egyetlen eredménye lenne: ez nem képezheti a szádhana célját. A szádhana célkitűzése csak az lehet, hogy az isteni tudatban éljünk, és megnyilvánítsuk azt az életben.

 

A szádhana a lényeg. A szádhana a természet megtisztítását jelenti, a lényünk felszentelését, a psziché, valamint a belső elme és életerő megnyitását, az Istenivel való kapcsolatot, annak jelenlétét, az Isteni megvalósítását mindenben, az önátadást, az odaadást, a tudat kiterjesztését a kozmikus Tudatba, a mindenben egy Önvalót, a természet pszichés és spirituális átalakítását.

 

…e jóga célja nem a jelen emberi természet tökéletesítése, hanem a lény minden részének pszichés és spirituális átalakítása a belső tudat munkáján keresztül. Majd egy magasabb tudat elérése következik, amely megmunkálja e részeket, kidobja a régi mozgásokat, vagy a saját képére formálja azokat, így az alacsonyabb rendűt a magasabb természethez emeli. Nem az értelem tökéletesítése ez, hanem annak fölemelése, az elme átalakítása, a lény egészének helyettesítése a tudás kiterjedtebb, hatalmasabb elvével.
Ez lassú és nehéz folyamat. Az út hosszú, és még az alapokat is nehéz létrehozni. A régi természet kitart, ellenkezik, a nehézségek egymás után jönnek, amíg túl nem lépünk rajtuk. Ezért biztosnak kell lennünk abban, hogy ez a mi utunk, mielőtt végleg úgy döntünk, hogy rálépünk.