Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Bakos Attila

Magyarország harmadik szemmel

Koppány Evangéliuma

Szinopszis

„Aki megvalósítja a szíve barlangjába zárt roppant teret, az eléri mindazt, amire vágyott és kapcsolatba kerül a Ragyogó Végtelenséggel.” Taittiríja Upanisád 2.1.

Vajon milyen műveltség és hagyomány utolsó képviselője volt Koppány vezér, - a Vérszerződés rendelése szerint Géza fejedelem jogos és törvényes örököse. Kinek az igazsága győzte le és bélyegezte meg máig ható módon a magyar népet. Mi az oka ennek az ezeréves magyar Golgotának? Rekonstruálható az az évezredeken átívelő, Nimrud ősatyánktól induló külső és belső Fény-vallás; ami őseinket lélekben és testben meg és összetartotta. A Duna Evangéliuma és a Kőtörő Fű c. könyvek után, most benső utazásra invitáljuk a kedves olvasót. Keressük és találjuk meg együtt a szívünkben a választ, mit jelent lélekben magyarnak lenni.

Kívülről nézve logikátlan árulások, tragédiák sora a magyar történelem. De, ne higgyük, hogy a rablók elégedettek vagy megtalálták, amit kerestek. Miként is találhatták volna meg, hiszen az igazi érték belül van. Nyugtalanul, háborgó szívvel ülnek elpusztított országainkban, félnek, mert nélkülünk már semmi nem olyan… Trianonszörnyszülött országainak képtelen élete megkívánhatatlan. Ami nemrég még a rablók számára az utolsó Magyar Birodalmat irigy sóvárgás tárgyává tette, az a harmóniateremtő magyar lélek szervezőerején és munkáján alapult. Minden elhódított magyar föld, ideges, elcsúnyult, maga a szervezhetetlen zűrzavar, a gőggel és dühvel álcázott lelkiismeret furdalás. Mert ami kívül mutatkozik, az csupán olyan lehet, mint a belső, vagyis a tudat. Megbocsátunk nékik, mert kilencven év tényleg elég volt ahhoz, hogy rájöjjünk; „nem tudják mit cselekesznek”. De, nem azon az áron, hogy föladjuk, elfelejtsük Istentől rendelt magyarságunkat, ami sérthetetlen, transzcendens természetű és legfőképpen bennünk magunkban van.


Tartalomjegyzék

Invokáció

 

Bevezetés

 

Első rész

A modern világ „izmusai”

Az anyagi világ nem a "lehetséges világok legjobbika"

Vallásos hipotézis, ateista realitás? Nincs semmi más?

Koppány Evangéliuma és az idegen utak

A Teremtő dogmájától a Véletlen mutációk „istenéig”

Marx, Nietzsche és Darwin

A darwinizmus a modern szorongók és rettegők kultúrája

Küzdelem a Fény és Sötétség erői között – A Világegyetem örök történelme

A Fény etikája morál teológiák helyett

 

Második Rész

Jézus Avatár a Krisztus Tudatosság Inkarnációja

A Biblia tanításának célja és eredete

Miként vált a Pártus Jézus áldozati báránnyá

A Messiás koncepciók szüntelen változása

A fizikai test föltámadásának erőltetett képtelensége

Új-Jeruzsálem, az Amerikai Egyesült Államok tényleges vallása

Jézus igazi származása: Túl az erőltetett zsidó eredeten és a történelmi Krisztus létezésének nyugati megkérdőjelezésén

Hol volt Jézus hazája?

Jézus kapcsolata a nőkkel

Jézus a Fény fia

Mennyire hiteles Josephus Flavius?

A Turini-lepel titkai

Jézus a keleti mester

Jézus életének ismeretlen évei

Jézus a lelki-szellemi élet kenyere

Jézus elutasítja Jehovát, a farizeusok istenét

Jehova álarc nélkül - Valóban zsidók e, a modern zsidók?

 

Harmadik Rész

Az Ószövetség Szemúri (sumer) eredete

Az elsődleges Sumer-Akkád istenségek és az Ószövetség sumer eredete

Hagyomány az ősi Szemúrban

Isten neve

An (sumer) - Anu (akkád), az ősi magyar VAN Isten

Tammuz, Dumuzi, Ningishzida és Jézus Krisztus

Ádám és Éva a Sumer hagyományban és a Gilgames-eposzban

Arany Borjú – Jahve vallásának és nevének eredete

Jahve nevének eredete és Káldeai Úr város magyar nevei

Az Exodusban említett hely Baal-zephon (Bál-széphon vagy Bál-széplak)

 

Negyedik Rész

Az Újszövetség egyiptomi eredete

Az Ízisz Hórusz Szűz Mária Jézus párhuzam

Saul rabbi, az új vallást megalapító Pál apostol

Egyiptom titkos bölcsessége – Thot fiainak megvilágosodási gyakorlata

 

Ötödik Rész

A Fényvallás - Koppány Néma Evangéliuma

Kelet és Nyugat összeütközése Koppány és I. István király konfliktusában

Mani tanítványi lánca – a keleti örökség Pártus-hun fényvallása

A zsidó-keresztény gyalázkodás és a Napkelet dicső Nimrud hagyománya

A külső Fényvallás szimbólum rendszere és a benső megvilágosodás párhuzama

Megvilágosodás – misztikus élmény – a Fény vallásában

Az egyiptomi filozófiával párhuzamos jóga filozófia Indiában

Az Egyiptomi halottas könyv és a Purusa Sukta

Az egyiptomi csakra rendszer

 

Függelék

A kommunizmus áldozatainak listája

 

Olvasson Bele!

Invokáció

Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!

Előszó

Vajon milyen műveltség és hagyomány utolsó képviselője volt Koppány vezér, - a Vérszerződés rendelése szerint Géza fejedelem jogos és törvényes örököse. Kinek az igazsága győzte le és bélyegezte meg máig ható módon a magyar népet. Mi az oka ennek az ezeréves magyar Golgotának? Rekonstruálható az az évezredeken átívelő Nimrud ősatyánktól induló külső és belső Fény-vallás; ami őseinket lélekben és testben meg és összetartotta. A Duna Evangéliuma és a Kőtörő Fű c. könyvek után, most benső utazásra invitáljuk a kedves olvasót. Keressük és találjuk meg együtt a szívünkben a választ, mit jelent lélekben magyarnak lenni. Kérem, tartsanak velem, s újra átélhetjük transzcendens örökségünket, Istentől kapott magságunkat. Kívülről nézve logikátlan árulások, tragédiák sora a magyar történelem. De, ne higgyük, hogy a rablók elégedettek vagy megtalálták, amit kerestek. Miként is találhatták volna meg, hiszen az igazi érték belül van. Nyugtalanul, háborgó szívvel ülnek elpusztított országainkban, félnek, mert nélkülünk már semmi nem olyan… Trianon szörnyszülött országainak képtelen élete megkívánhatatlan. Ami nemrég még a rablók számára az utolsó Magyar Birodalmat irigy sóvárgás tárgyává tette, az a harmóniateremtő magyar lélek szervezőerején és munkáján alapult. Minden elhódított magyar föld, ideges, elcsúnyult, maga a szervezhetetlen zűrzavar, a gőggel és dühvel álcázott lelkiismeret furdalás. Mert ami kívül mutatkozik, az csupán olyan lehet, mint a belső, vagyis a tudat. Megbocsátunk nékik, mert kilencven év tényleg elég volt ahhoz, hogy rájöjjünk; „nem tudják mit cselekesznek”. De, nem azon az áron, hogy föladjuk, elfelejtsük Istentől rendelt magyarságunkat, ami sérthetetlen, transzcendens természetű és legfőképpen bennünk magunkban van.

Bevezetés

 Ősi törvény, hogy a természetben körforgás van: születés, állandósulás, elmúlás, amiből életre kel, megszületik az új. A történelem, s a nemzetek élete sem kivétek ez alól. Valami visszavonhatatlanul felbomlott bennünk és körülöttünk magyarokban. Egyéni létünkben, s az országunkban egyaránt. A nehezén túl vagyunk, meghaltunk a „kereszten és sírba szálltunk”, tehát már csak a legizgalmasabb és a legszebb következhet, a feltámadás és az élet. Már nem elég gondolkodni, mert az a múlton, a gondokon való elmélkedést jelent. Szükségünk van a jövőbe mutató képzelőerőre, hiszen a kép a jövő, amit még nem látott senki, a külső és belső magyar megújulás látomása. Képzelőerő, a teremtő energiák és a sziklaszilárd hit egységét jelenti! Trianon, a kommunizmus és a liberalizmus sötétsége mindenhonnan kiszorította a világosságot, s a magyar élet temetője riasztó képet mutat, pedig e nyomasztó vég a magyar újjászületés kezdete. Áldozatunkkal meghaladtuk és megváltottuk Európát, építsük fel magunkban és a Kárpát-medencében újra, magasabb szinten az örök lélek iránti részvét magyar civilizációját! Fogadjuk és értsük megbocsátón, mi voltunk a jó földbe esett mag, meg kellett halnunk, hogy a civilizáció növénye élhessen, kihajtson.

Ha igaz, hogy mi emberek alkotjuk meg a valóságot, az a mód, ahogy meghatározzuk magunkat – hogy milyennek gondoljuk magunkat valójában – alapvető fontosságú az egész folyamat tekintetében. Ha erőtlennek és a létezés többi részétől teljes mértékben elkülönültnek érezzük magunkat, a világegyetem makacs következetességgel azt fogja visszatükrözni, amit sugárzunk magunkból feléje. Az anyagi teremtés egy „univerzális megerősítés”: akár jók, akár rosszak, mindig „igent” mond a gondolatainkra. Ez a lelkek szabadságának egyetemes elve. Mi vagyunk teremtői, formálói emberi, s benne magyar sorsunknak. Ha mi magyarok erőtlen áldozatként azonosítjuk magunkat, az olyan, mintha parancsot küldenénk az univerzumnak, viselkedjen úgy, mintha így is lenne. Az eredmény, az egész világegyetem engedelmeskedik a parancsnak és igent mond rá, mi pedig megkapjuk a megerősítést, hogy valóban erőtlenek vagyunk. Azt kapjuk, amit küldünk. Így teremtjük meg a mai magyar valóságot. Nemzetünk pusztítói mindent megtettek azért, hogy elkeseredésünk, kishitűségünk totálissá váljon. Állandósult szorongásaink közepette hajlamosak vagyunk szem elől téveszteni a gondolataink és a világunk közti ok-okozat kapcsolatot. Nagyon egyszerűen szólva, csak azt látjuk, amit látni akarunk, mert akaratlanul, tudtunkon kívül is a saját zavaros, tudattalan sémáink hatása alatt állunk. Ezeket a sablonokat a történelmi múlt energiái tartják életben, melyek szívünkbe és elménkbe ragadtak. A Magyar Újjászületés kezdete a tudatunk mélyén agonizáló „lezáratlan nemzeti ügyek” hittel, bizalommal, közös célokkal való elrendezése. Ami egyértelmű, hogy meg kell változtatnunk a parancsot, amit a valóságnak adunk azzal, hogy megváltoztatjuk magyar identitásunkat, a magunkról kialakított belső képet, áldozatból újra mesterré leszünk, elszigetelt, beteg népből és egyénekből, a Létezésért felelősséggel tartozó szellemi lényekké, vagyis Magyarokká válunk.