Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

B.R.Sridhara Deva Goswami

A tudat szubjektív evolúciója

Az Édes Abszolút játéka

Szinopszis

Ez az egész univerzum valóságosnak látszik, pedig természeténél fogva valótlan, akárcsak egy álom. Elhomályosítja a tudatot, és újra meg újra szenvedésekkel sújtja az embert.”     Bhágavata-purána 10.14.22.

Az evolúciót általánosságban valami objektív dolognak képzeljük el. De az objektív, az élettelen anyagból induló evolúció a valóság helytelen és hiányos felfogása. Az evolúció ténylegesen a tudatosságon alapul, mely szubjektív. A tudatosság nem egy produktuma az anyagi világnak; a világ a tudatosság következménye. Ez a világ a lelki-szellemi dimenzió torz visszatükröződése. Az anyagi világban, a kihasználás világában, amiként Darwin mondta, a legerősebbek fennmaradása az elsődleges kérdés. E Szamszárában vagy Létforgatagban szüntelenül küzdenünk kell a túlélésért. A testtudatú gondolkodók úgy tekintik az okot, mint egy tárgyat. Ez a tudatlanság megzavarja a látó látását vagy a filozófus értelmét. Ám a lelki-szellemi dimenzióban, a felajánlás földjén, mindenki egy önzetlen, szerető szolgálatot teljesítő egyéniség. A mi legkifinomultabb tudatosságunk ezért nem a harcon, hanem a cselekvő szeretet által bontakozik ki, - ott találjuk meg legfőbb reményünket, ahol az Édes Abszolút kedvteléseinek részévé válhatunk.


Tartalomjegyzék

Előszó

Első fejezet

Fosszilizmus, hipnotizmus és a világegyetem

Második fejezet

A teremtés

Harmadik fejezet

Tudat és evolúció

Negyedik fejezet

A félreértés síkja

Ötödik fejezet

A tapasztalás sodródó világa

Hatodik fejezet

Tézis, antitézis és szintézis

Hetedik fejezet

A mindenek feletti alany 

Nyolcadik fejezet

Tudomány versus tudatlanság

Kilencedik fejezet

Spirituális evolúció

Tizedik fejezet

Tiszta odaadás

Tizenegyedik fejezet

A szubjektív Bhagavad-gita

Tizenkettedik fejezet

A Gayatri Mantra

 

A szerzőről


Olvasson Bele!