Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Martin Schulman

Asztrológia és szexualitás

A bátraknak, akik megértik és elfogadják önmagukat.

Szinopszis

Boldogság, bánat és fájdalom, tudás, gyönyör, fejlődés és kiteljesedés - mindezt a szexualitás hozza el életünkbe!

Az élet óceánja hihetetlenül mély, mégis a hatalmas víz minden egyes cseppje magában hordozza annak teljességét. Szexualitásunkat szerelmeinkkel megélve, újabb vetületeit és színeit ismerhetjük meg ugyanannak a végtelen világnak. Intuitív módon áramolhatnak, kicserélődhetnek azok az információk, melyek pusztán szavak által kifejezhetetlenek. Rövid, gyönyörű pillanatokra, lépésről-lépesre fölfedheti magát előttünk a nagy misztérium. Az asztrológusok a szexualitást főként a Mars, a Vénusz, az Uránusz,

valamint a Plútó termékének tartják, és a 8-as ház működésével azonosítják. Tudnunk kell azonban, hogy minden bolygó hatással van a szülött szexuális életére. Tudna-e bárki megosztani vagy akár felismerni egy erotikus gondolatot Merkúr nélkül? Képes lenne bárki is elképzelni egy festőien érzéki látványt a Neptunusz nélkül? Ha a szexualitás asztrológiáját csupán néhány fontos bolygón keresztül szemlélnénk, túlságosan leegyszerűsítenénk a harmonikus testi szerelem, a vágy derűs üzenetét. A szexualitás a testi-fizikai szinten megtapasztalható szeretet legfelsőbb formája. Megnyitja lényünk különböző tudat központjait, érzékennyé és sebezhetővé tesz másokkal szemben. Az asztrológia által jelzett, megoldandó életfeladatok közül az egyik legnehezebbet jelenti, mert ez az utolsó dolog, amivel meg kell tanulnunk bánni, mielőtt valóban spirituális lényekké válnánk.


Tartalomjegyzék

1.   Szexualitás és asztrológia
A szexualitás megértése
A szexuális funkció
A szexuális karma

2.  A házak: tapasztalásaink a polaritáson keresztül
Házak (I-XII. )

3.  Horoszkópok
Példahoroszkópok
Allegorikus történet


Olvasson Bele!

Ajánlás 

Talán legnagyobb ellentmondásunk, szexualitásunk teljesebb megértéséért...
Azoknak a valódi embereknek, akiknek van bátorságuk ahhoz, hogy elfogadják önmagukat...
Végül a szenvedéshez, a bánathoz, a fájdalomhoz, az örömhöz, a tudáshoz, a fejlődéshez és kiteljesedéshez - amit a szexualitás hoz el életünkbe...

 

Bevezetés

1. rész
Szexualitás és asztrológia

A szexualitás megértése

Az élet óceánja hihetetlenül mély, mégis a hatalmas víz minden egyes cseppje magában hordozza annak teljességét. A szerelem, s ezen belül a szexualitás az a terület, amelyen keresztül mi, „cseppnyi\\\" emberek, ölelt kedvesünk lényén át megtapasztalhatjuk az „óceánnyi\\\" világot. Szexualitásunkat szerelmeinkkel megélve, újabb vetületeit és színeit ismerhetjük meg ugyanannak a végtelen világnak. Intuitív módon áramolhatnak, kicserélődhetnek azok az információk, melyek pusztán szavak által kifejezhetetlenek. Rövid, gyönyörű pillanatokra, lépésről-lépesre fölfedheti magát előttünk a nagy misztérium. Ennek során könnyen fölismerhetjük, hogy az egyszerűnek tartott szexualitás, a testi szerelem egyidejűleg lehet olyan bonyolult, mint életünk színtere, az anyagi univerzum, és olyan egyszerű is, mint maga az isteni teremtés.

A szexualitás a testi-fizikai szinten megtapasztalható szeretet legfelsőbb formája. Megnyitja lényünk különböző tudat központjait, érzékennyé és sebezhetővé tesz másokkal szemben. Arra kényszerít, hogy szembesüljünk magányos voltunkkal, ugyanakkor lehetőséget nyújt annak megtapasztalására is, hogy valamilyen módon mégis össze vagyunk kapcsolódva egymással. A megoldandó életfeladatok közül az egyik legnehezebbet jelenti, mert ez az utolsó dolog, amivel meg kell tanulnunk bánni, mielőtt valóban spirituális lényekké válnánk. Sok könyvet írtak már az anyagi ragaszkodásoktól mentes, személytelen létezés értékéről, ám erre senki nem képes addig, amíg meg nem értette a szexualitás lényegét. Az élet helyes ösvényének megtalálása nem feltétlenül attól függ, hogy valaki önmegtartóztató módon él vagy éppenséggel túlzásba viszi a szexet. Sokkal inkább függ attól, képesek vagyunk-e megérteni magunkat önnön szexualitásunkon, azon a mellőzhetetlen ösvényen keresztül, amely közvetlenül életünk nagy misztériumához vezethet bennünket.

A testi szerelem, a fokozódó vágy, lelkesedést, lendítő erőt adva, lehetővé teszi az energiák cseréjét. Megadja számunkra azt a jóleső érzést, hogy végre kapcsolatban vagyunk saját lényünkkel, s ugyanakkor leleplezi minden belső, rejtett hamisságunkat. A testi szerelem őszinteségre késztet, s ebben az értelemben módot ad az ego alakítására, kiegyensúlyozására, miközben rámutat, milyen végtelenül emberiek vagyunk valójában. Ugyanakkor meg is erősítheti a gyenge személyiséget azzal, hogy énjének e legelemibb és legnyersebb kifejeződését nagyon is elfogadhatónak, értékesnek és szerethetőnek tartja egy másik ember. Arra késztet, bátran nézzünk szembe a gonosznak kikiáltott szerelmi ösztöneinkkel, rámutatva, hogy ez az ösztön igazából egyáltalán nem ellenséges, vagy gonosz.

Sokan hordoznak magukban olyan látszólag egymásnak ellentmondó komplexusokat[1], amelyek a szexualitásból erednek. Ezek a komplexusok viselkedésükben eltérő megnyilvánulásokhoz vezetnek. A különféle emberek társaságában hol az egyik oldalunk dominál, hol a másik. Olyan folyamat ez, amelyen keresztül megismerhetjük önmagunkat. Különböző oldalaink között vannak, amiket kellemesnek tartunk, meg olyanok is, amiket korántsem tarunk annak. Azonban ezek mindegyike részét képezi annak a hatalmas óceánnak, amelyben csak, mint a bevezető sorokban írtuk, parányi cseppek vagyunk.

Vannak, akik a szeretkezést, a szexet valami alantas dolognak tartják, holott nem az. Vannak, akik tisztának, holott az sem. Vannak, akik perverz dolognak tartják, de ez sem igaz. A szexualitás egy erő, egy energia, része annak az isteni inspirációnak, amelynek megtapasztalására e világba jöttünk. Személyes szinten az emberiség legnagyobb leckéjét jelképezi, ugyanakkor jórészt ez adja létezésének értelmét is. Szexualitásának megélésén keresztül az ember kapcsolatba kerül lényének magasabb központjaival, és kezdi lassan felfedezni önnön szépségét, hiszen ő is része ennek a gyönyörű világnak.

A szexuális élmények gazdagságát sem az önmegtartóztató, sem az élvhajhász nem ismerheti meg, mivel a testi szerelem nem a szélsőségekről szól. A szexualitást leginkább létezésünk főáramának tekinthetjük. Esszenciális[2]magunknak. Másokkal kapcsolatos minden érzésünk, benyomásunk abból ered, amit tudattalanul a másik szexuális lényege vagy esszenciájaként érzékelünk.

Sokan hosszú éveken át könyveket olvasnak, meditálnak, ezoterikus előadásokra járnak, vagy misztikus tanulmányokat folytatnak, így próbálják megtalálni lényük középpontját. Közben hajlamosak elsiklani a legnyilvánvalóbb dolog felett, ami pedig ott van a szemük előtt. Testi felépítésünk, és a mód, ahogy önmagunkat mások felé tálaljuk, megmutatva mindent, amit az adott pillanatig életünkben elértünk, valójában nem más, mint a jövőre vonatkozó szimbolikus tervünk. Tanulmányozd ezt a mondatot egy kicsit, hogy közelebbről megbarátkozz a tartalmával. Vannak, akik nagyon birtokló természetűek, és vannak, akik egyáltalán nem azok. De, bármennyire is lelki beállítottságúnak és nem birtokló természetűnek mutatja magát valaki, saját testét mégis kiemelt fontosságú tulajdonának tartja, és azonosítja magát vele. Talán azt állítja, ez nem így van, ő nem azonos a testével, hiszen az ezoterikus, vagy vallásos tárgyú könyvekben olvasott már arról, hogy ennek nem szabadna így lennie. Ám ezzel csak becsapja önmagát. Még a cölibátusban élők is nagy nehézségeken mennek keresztül, mivel szembeszállnak a lényük belsejében működő természetes erővel.

A szex más és más jelentést hordoz a különböző típusú emberek számára, fejlődésük különböző szintjeihez igazodva. Egy bizonyos szinten a testi szerelem segít némelyeknek olyan gátlások leküzdésében, amelyek megakadályozzák, hogy életük egyéb területein azzá válhassanak, akivé lenni szeretnének. Más szinten sokakban a természetes ösztönök igazságával teremti meg az összhangot, és általa jobban megismerhetik önmagukat. Egy újabb szinten a szex kihozhatja az emberek egymás iránti emberségét. Hangsúlyt adhat a ténynek, hogy bár minden ember egy páratlanul egyedi személyiség, igazából senki sem különbözik másoktól. A szexualitással való szembesülés kérdésében például egy nagy nemzet uralkodója azonosnak tekinthető a ranglétra legalsó fokán elhelyezkedő szolgával, vagy a rabszolgával, akinek még a ranglétra létezéséről sincs fogalma. A szülött[3] által megélhető szex gazdagsága csakis a szexuális tudatosságtól függ, ami a szeretet és a megértés képességén alapszik.

Hagyományosan az asztrológusok a szexualitást túlnyomó részben a Mars, a Vénusz, az Uránusz, valamint a Plútó termékének tartják, és a 8-as ház[4] működésével azonosítják. Az igazság az, hogy a szex, mint minden más, az elme hatáskörébe tartozik, és amikor valakinek az elméje a szexre fókuszált, azt nemcsak ezek a tényezők határozzák meg. Az egész horoszkóp szimbolizálja a szexualitást. Minden bolygó hatással van a szülött szexuális életére. Tudna bárki is megosztani vagy akár felismerni egy szexuális gondolatot Merkúr nélkül? Képes lenne bárki is elképzelni egy szexuális látványt a Neptunusz nélkül? Ha a szexualitás asztrológiáját csupán néhány bolygón keresztül akarnánk megérteni, túlságosan leegyszerűsítenénk, miről is van szó. A fényszögek[5] szintén erősen meghatározzák a szexuális viselkedést. A sok kvadrát egy képletben erős szexuális feszültséget okozhat, míg a túl sok trigon letargiára vagy érdektelenségre utalhat. Az is fontos, hogy milyen jegyekbe esnek az egyes házak. Mert bár lehet, hogy egy bolygó alig vagy gyengén fényszögelt, kerülhet erősen szexuális jegybe, amely aktiválhatja a szexuális energiát. Egy fényszög nélküli Vénusz a Kosban például, sokkal erősebb lehet, mint a Mars a Mérlegben, még ha sok fényszöget is kap.

Láthatjuk hát, hogy a bolygók, azok jegyhelyzete és fényszögei határozzák meg a szülött szexuális felépítésének különböző összetevőit. Könnyen felismerhetjük, hogy a szexualitásnak kizárólag a 8. házon keresztül való értelmezése idejétmúlt. Vajon az 5. ház (szerelem és romantika) nem játszana szerepet benne? Vagy figyelmen kívül hagyható-e a 4. ház (érzelmi alapok)? És miről árulkodik a 2. ház (értékek)? Az asztrológusoknak fel kell ismerniük, hogy a házak a szexualitás fejlődésének sajátos és elengedhetetlen részét képezik.

Természetesen lehetetlen vállalkozás lenne egyszerre megérteni a bolygók, jegyek és fényszögek szexualitásban játszott szerepét. A kérdés csak az, honnan kezdjük. A szexualitás egyik legelbűvölőbb jellemzője, hogy a legtöbben először megtapasztalják, és csak utána tanulnak róla! A gyerekek már évekkel azelőtt megkezdenek kísérletezni szexualitásukkal, hogy felvilágosítanák őket. A felnőttek pedig gyakorlati megéléseken keresztül ismerkednek meg saját szexualitásukkal. A szexualitás megismerése csak az élményeken keresztül lehetséges. Senki sem mondhatja el másnak, milyen, ha maga is meg nem tapasztalta. Ebből kiindulva a legcélszerűbbnek az tűnik, ha a testi szerelem tanulmányozását az asztrológiának arról az oldaláról közelítjük meg, amely a tapasztalások világát írja le. A szexualitásban szerepet játszó négy tényező közül az asztrológiai házak jelképezik életünk történéseit és eseményeit, ezért ezeket vizsgáljuk meg elsőnek.

A szexualitás egyik legérdekesebb sajátossága, hogy mindenki a maga egyedi módján gondolkodik róla, és csak kevesen tartják úgy, hogy sajátos szexuális gondolataikban és érzéseikben sokakkal osztozhatnak. A megoszthatatlanság hibás gondolata elidegenedés vagy elkülönülés érzetet okozhat azonosságra törekvő belső világunkban. A zárt jegyek[6] miatt csupán minden tizenötödik ember osztozhat nagyjából azonos szexuális elképzelésekben, hitrendszerben és tapasztalásokban. Igazából az emberek nem különböznek annyira egymástól, mint ahogyan hinni szeretnék. Ez abból is látható, hogy minden felkelő jegy (Ascendens[7]) automatikusan meghatározza a képlet házainak helyzetét. A Rák Ascendensnél a 7. ház a Bakba kerül, a 2. ház valószínűleg az Oroszlánba, a 8. ház a Vízöntőbe, a 12. ház az Ikrekbe, és az 5. ház a Nyilasba. Ha egyik ház sem zárt, akkor már az Ascendens jegye alapján következtetni lehet az összes ház elhelyezkedésére.

Ha a képlet felkelő jegye Bika, akkor a 7. ház a Skorpió jegybe kerül. A 2. ház nagy valószínűséggel az Ikrekbe, a 8. ház a Nyilasba, a 6. ház a Mérlegbe, a 12. ház pedig a Kosba. Ezt lehetne folytatni a többi lehetséges Ascendensből kiindulva is, de a lényeg az, hogy minden felkelő jegy automatikusan meghatároz egy bizonyos sorrendet a házak elhelyezkedésére és polaritására. Ha változik az Ascendens, változnak ezek is. Alapvetően csupán tizenkettő különböző lehetséges polaritás létezik. Így egy olyan képlet, amelyben az Ascendens például a Rákban van, olyan specifikus jelentésekkel rendelkezik, amelyek alapvetően megkülönböztetik attól a képlettől, amelyben az Ascendens az Oroszlánban van. Mindkét esetben természetesen nemcsak az Ascendensben, hanem az egyes házak jegyhelyzetében is rejlik az elemzés kulcsa. A szexuális tapasztalások vizsgálata közben alapvetően a várható események tizenkét birodalmát kutatjuk. Természetesen a bolygók elhelyezkedése, fényszögei, az esetleges zárt házak és más lehetséges tényezők mindezt árnyalják, megteremtve az azonosságon belüli különbségeket. Ezek az árnyaltok természetesen szintén fontosak, ezért a jövőben külön kötetekben foglalkozunk velük. A szexualitásunkkal való szembenézésünk akkor érheti el az igazság szintjét, amikor felismerjük, hogy tapasztalati mintáinkban emberek sokaságával osztozunk.

Amikor két jegy is esik ugyanabba a házba, akkor célszerű mindkettőt tanulmányozni. Rendszerint a házcsúcson lévő jegy adja a legpontosabb értelmezést. Van, hogy a bolygók egy adott ház második jegyébe esnek, vagy a második jegy láthatóan a ház nagyobb részét foglalja el, ami erősen jelzi, hogy a szóban forgó jegy jelentős szerepet játszik a szülött tapasztalásaiban. Azt is fontos figyelembe venni, hogy a házcsúcs jegye inkább az élet korai éveiben lehet hangsúlyos, és a második jegy hatása az idők során erősödik fel, ahogy a szülött egyre inkább tudatába kerül saját teljességeinek.

Azokban a ritka esetekben, amelyeknél három jegy is esik egy házba, a szülöttnek jelentős karmát kell ledolgoznia, miközben életének az adott ház által jelképezett eseményeivel megbirkózik. Bár mindhárom jegy fontos, kialakulhat egy olyan helyzet, hogy két jegy negatív, egy pedig pozitív polaritású. A pozitív polaritás megnyilvánulni igyekszik, míg a negatív hajlamos védelmet keresni, mintegy a pozitívak mögé bújva. Az a jegy tekintendő különösen fontosnak, amelynek legtöbb foka esik a házba. Ha negatív polaritású, akkor előfordulhat, hogy csak olyan helyzetben nyilvánul meg, amikor a szülött biztonságban érzi magát.

Amikor a szexualitást megértendő a házakkal foglalkozunk, a házak mérete, pozitív vagy negatív polaritása, valamint a házakba eső bolygók megmutatják, hová kell helyeznünk a hangsúlyt. Segít megérteni a szexualitás működését, ha figyelembe vesszük, hogyan ösztönzik a házakat az egyes bolygók. A meghatározott bolygó energiák hatása alatt álló házak nemcsak a házra jellemző tapasztalásokon, hanem az adott bolygón, illetve a bolygónak a szexuális működésben játszott szerepén keresztül is értelmezhetők.


 

A szexuális funkció

Szexualitás és energia

Sokat fogunk beszélni azokról a különféle formákról, ahogyan a testi szerelem megnyilvánulhat az életben. Fontos emlékezni arra, hogy itt mindenekelőtt egy energiáról van szó. Éppen ezért az, hogy valaki egészséges vagy eltorzult módon éli-e meg szexualitását, teljes mértékben attól függ, mennyiben képes megtanulni az együtt haladást ezzel az energiaárammal. Az, aki elfut előle, vagy blokkolja szexuális energiáinak áramlását, életének egyéb területein is számtalan problémával találkozhat. A teremtőerő és a kreatív késztetések ugyanis a szexuális áramból erednek. A kimagaslóan kreatív emberek tudják, hogyan tarthatják egyensúlyban szexuális energiájukat, ezért a legtöbb hasznot ők húzhatják ebből az isteni erőből. Azok, akik a fizikai síkon meg akarják tisztítatni magukat tőle, akik el akarják fojtani, vagy éppenséggel túl akarják pörgetni ezt az energiát, valószínűleg elveszítik teremtő erejüket. Talán soha nem tapasztalják meg az összhangot azzal az energiaforrással, amely számtalan lehetőséget hozhatna életükbe, a végrehajtásukhoz szükséges erő kíséretében.

Gyakran sokkal többre lennénk képesek, mintsem gondolnánk. A legtöbben azonban hajlamosak vagyunk terméketlen elme járatokban gondolkodni. Elindítunk, majd követünk egy gondolati folyamatot egy teljes körön át, majd végül csalódottan vesszük észre, hogy ugyanoda jutottunk, ahonnan elindultunk. Gondolkodásunk újra rendezésének igyekezetében ugyanazt a kört indítjuk el és járjuk végig újra meg újra. Életünk jelentős részét ilyen formán olyan tevékenységre pazaroljuk, amit legtalálóbban egyfajta „mentális önkielégítésnek" nevezhetnénk. Annak megértése, hogy miként használhatjuk szexuális energiánkat úgy, hogy életünkben a passzív gondolkodásról a konstruktív cselekvésre válthassunk, egyike a legféltettebben őrzött misztikus tanításoknak. Amikor végül felismerjük mikéntjét, kiderül, hogy hihetetlenül egyszerű.

A szexuális energiát a folyó áramlásához hasonlíthatjuk. Egy végtelen folyamban árad, kanyarog, hajlik és soha nem áll meg. A beteljesedés titka abban áll, hogy együtt haladunk ezzel az árammal, és közben megfigyeljük, merre visz. Nem gyártunk gondolatban különböző előfeltételezéseket arról, hogy milyen is a folyó, és hogyan is viszonyulunk hozzá. Akár szembeszegülünk a szexuális árammal, akár megtagadjuk létét, nagy valószínűséggel rövidzárlat keletkezik. Semlegesítjük teremtő erőinket, és életünket egyfajta stagnálás fogja jellemezni. Azok, akik arról panaszkodnak, hogy életük nem a megfelelő mederben halad, úgy lehet nem haladnak együtt szexualitásuk belső áramával. Valószínűleg figyelmen kívül hagyják a teremtő energiának ezt a bőséges tárházát, amelyet Isten bocsátott a rendelkezésünkre. Emiatt hiányozhat belőlük az a fajta megértés, amely új tevékenységek, új kezdetek elindításához, új képességek kifejlesztéséhez és gyümölcsöző eredmények eléréséhez szükséges. Ezzel szemben azokban, akik tudják, hogyan kell együtt haladni a szexuális árammal, mindez gazdag talajra hull és megfogan.

Szexualitás és fantázia

A Neptunusz bolygó nagyon fontos a szexualitás szempontjából, mert a szexuális fantáziát szimbolizálja. Kevés olyan ember van, aki nem rendelkezik szexuális fantáziával. Sokak számára a vele teremtett finom nappali álmodozások jelentik az egyetlen módot a tudattalanjuk finomabb rétegeivel való kapcsolatfelvételre. Amikor egy szexuális fantázia megjelenik bennünk, általa megtanuljuk, hogyan hozhatjuk felszínre tudattalanunk finomabb rétegeit, és hogyan vezethetjük és ellenőrizhetjük ezt a folyamatot. A szexuális fantáziálás olyan, mintha egy elménkben vetített filmet néznénk. Képzeletünk egymáshoz kapcsolódó képek, jelenetek és történések folyamát gyártja, amelyek mind részét képezik a szexuális folyó áramának. Az elemek egy meghatározott fantáziafolyamba való tudatos ötvözésével tanulja meg kreatív elménk a folyóval való együtt haladást. Ha a tudattalan különböző szexuális összetevői nem kerülnek kapcsolatba egymással, az olyan, mintha egy folyó a folyásirányt meghatározó főáramlat hiányában céltalanul hol erre, hol arra folyna.

Amikor a tudatos elme egy szexuális fantáziaképet gyárt a magáévá tett Neptunuszi benyomásokból, saját mozifilmjét teremti meg. Fontos felismerni, hogy erre ugyanúgy képesek vagyunk, mint ahogy képesek vagyunk valamilyen értelmes sorrendbe rendezni életünk különböző tényezőit. A szexuális fantázia egyáltalán nem olyasmi, ami miatt bűntudatot kellene éreznünk, vagy amit el kellene fojtanunk, mivel a legkevesebb, amit mondhatunk róla, hogy ez a teremtő folyamat lényege. Azok, akik nem képesek szexuális fantáziaképeket gyártani, képtelenek megépíteni azt a csónakot, amelyben az élet folyóján evezniük kellene. Érzik a szexuális áramot, de nehezen tudnak viszonyulni hozzá. Attól félnek, hogy messzire sodorná őket önmaguktól, ismeretlen terület vagy olyan irány felé vinné őket, amitől tartanak. Maga az áram kétségkívül Plútói erő, és amikor az illúziót energiával töltjük fel, akkor a Neptunusz szexuális illúziói vagy fantáziák e nyers energia tárolóiként működnek. Ilyenkor annak köszönhetően tudunk foglalkozni tudatalattinkkal (Plútó), hogy kreativitásunk által (Neptunusz) megismerhetővé tesszük. A nyers energiát így a képzeletünk segítségével a teremtő fantázia világába tudjuk emelni.

Szexualitás és vonzerő

Az Uránusz a szexuális vonzerő szimbóluma. Ha valakinek élénk szexuális fantáziája van, valószínűleg sokakra nagy vonzóerőt gyakorol. A fantázia (Neptunusz) és a magnetizmus (Uránusz) kombinációja karizmatikus erőt kölcsönöz a személyiségnek. De vegyünk például egy olyan valakit, akinek gyenge a fantáziája. Nála az Uránusz (magnetikus tulajdonságok) és a Plútó (szexuális áram) között nincs kapcsolat. Bár Uránuszának elhelyezkedése miatt elképzelhető, hogy sok embert vonz, nem tudja elképzelni (Neptunusz), miként használhatná fel építő módon az érzékelt energiát. Ilyen helyzetekben az Uránusz és a Plútó kombinációja nem kívánt módokon nyilvánulhat meg, nem pedig a Neptunuszra jellemző égi szerelem jelleggel.

A szex magnetikus minősége sosem pusztán csak fizikai jellegű. Az emberek azt hiszik, hogy fizikai tulajdonságaik miatt vonzódnak egymáshoz, ám valójában nem erről van szó. Az Uránusz egy olyan magnetikus energiát jelképez, ami felélénkít, elektromosan feltölt, és intenzívvé tesz mindent, ami a tudattalan finomabb (Neptunusz) és durvább (Plútó) tartományaiban található. Egy gyönyörű nő vagy egy jóképű férfi, akinek gyenge Uránusza van, kisebb szexuális vonzerővel rendelkezik, mint azok, akik megjelenésre ugyan kevésbé vonzóak, de aurájukon keresztül erős Uránuszi mágneses erőt sugároznak ki. A szexuális képek és benyomások a képzelet Neptunuszi rétegeiben maradnak mindaddig, amíg az Uránusztól szikrát nem kapnak.

A szexuális védőfal

A Plútó a nyers szexuális áramot jelképezi, a Neptunusz pedig a kreatív fantázia megélését, amit az Uránusz tovább izgathat. Ám az, hogy a szülött ettől a ponttól kezdve mit tesz, attól függ, hogyan viszonyul a Szaturnuszhoz, azaz a szexuális védőfalhoz. Az energia egy dolog, a képzelőerő és a fantázia egy másik. A szexuális izgalom pedig megint csak más dolog. Ám ezek egyike sem írja le a szexuális viselkedést. Olyan működések ezek, amelyek mind a szülött bensőjében játszódnak le, és még nem nyilvánulnak meg a külvilágban.

Amikor az Uránusz megnyilvánulásra serkenti e belső működéseket, mindannyian szembetalálkozunk a szaturnuszi fallal, mielőtt valóban ki tudnánk őket fejezni. Személyes elveinken, fenntartásainkon, lelkiismeret-furdalásainkon, elfojtásainkon, a szülők és a vallás által belénk oltott tanításokon túl meg kell küzdenünk a Szaturnusz óvatosságával is. Mindannyian félünk a visszautasítástól, és ez az a pont, ahol megkérdőjelezzük, képesek vagyunk-e formába önteni belső szexuális működésünket. Ez szexuális tapasztalásaink végtelenül érdekes jelenségét tárja fel, mivel segít megmagyarázni, mi történik velünk, amikor elfojtjuk mindazt, ami a Plútó, Neptunusz és Uránusz révén létrejött. Ahelyett, hogy a Szaturnuszon keresztül megnyilvánulhatna, belső szexuális működésünk blokkolódhat, méghozzá éppen azoktól a külső bolygóktól, amelyek elindították. Az energia lényegében visszafelé, belső énünk felé kezd hátrálni, rendkívül nagy frusztrációt okozva. Így a külső bolygók ahelyett, hogy megmutatnák a tudatosság magasabb formáinak lehetőségét, továbbra is telítve maradnak nyers szexuális energiával (Plútó), meddő fantáziálással (Neptunusz) és ideges izgatottsággal (Uránusz). Ha arra használjuk a Szaturnuszt, hogy a külső bolygókhoz kössön bennünket, elzárjuk magunkat attól a lehetőségtől, hogy lényünk magasabb aspektusait megérthessük, amire akkor kerülhetne sor, ha a külső bolygók energiájának szabad áramlását megengednénk.

Ezzel szemben az, aki átlép a szaturnuszi falon, képes hozzáférni a tisztább információs csatornához, amelynek köszönhetőn összhangba kerülhet magával az univerzummal. Mivel az információt mindig energia hordozza, minél több információhoz lehet hozzáférni, annál nagyobb lesz a szexuális energia is. Ilyenkor a szexuális hajtóerő újra feltöltődik. A képesség a belső szexuális működésnek a Szaturnusz falán való átvitelére része annak a természetes folyamatnak, amely táplálja a szexuális és teremtő energiaáramot is. Természetesen az információ, a tudás és a bölcsesség szintén részei ennek az energiaáramnak. A szaturnuszi fal áttörésének képessége elkerülhetetlen eleme a fejlődési folyamatnak. A fal áttörésére való képtelenség egy stagnálást jelez, amely olyan régi minták kikristályosodásában és megmerevedésében nyilvánulhat meg, amelyeknek fejlődésünkkel egyidejűleg folyamatosan változniuk kellene.

Szexuális kockázat - szexuális szabadság

Ha a Szaturnuszt nem korlátozó akadályként, hanem a szexuális önkifejezés előkészítőjeként éljük meg, akkor elérkezünk az utolsó bolygóhoz, a Jupiterhez, amelyen ugyancsak át kell dolgoznunk magunkat. A Jupiter megmutatja, hol bújunk elő szaturnuszi álarcunk mögül, és hol válunk sérülékennyé. Általa kerülhet felszínre és nyilvánulhat meg belső szexuális működésünk. Bizonyos értelemben a Jupiteren keresztül mindannyian kockáztatunk, mert megmutatjuk magunkat, és kinyilvánítjuk, hogy szexuális szabadságunkkal élni kívánunk. Érdekes megfigyelni, hogy amint valaki képes lesz belső szexuális aktivitását a Jupiterig elvinni, egy csapásra elszáll számtalan szexuális félelme, gátlása, aggodalma és tudati blokkja. A jupiteri ígéret, mely szerint erőfeszítéseinket siker koronázza majd, reménnyel tölt el bennünket. Derűs optimizmus hatja át lényünket, és a kockázat érzete csökken.

Mivel a Jupiter a belső tapasztalás utolsó lépcsője, érdekes fizikai jellegzetességekkel is rendelkezik. Méretben ez a legnagyobb bolygó, és a túlzásokra való hajlamot szimbolizálja. Amennyiben az energia Szaturnuszon keresztüli akadálytalan áthaladása megtörtént, a Jupiter felfokozza a szexuális élmény élvezetét. Azonban vannak, akik szexuális önkifejezésükig fél lábbal a Jupiterben, fél lábbal a Szaturnuszban állva érkeznek el. Ők épp csak annyira haladnak át a falon, hogy részlegesen megélhessék a Jupitert, de a biztonság kedvéért mindvégig félig a „fal\\\" mögött maradnak. Ennek egyik megnyilvánulása az a valaki, aki egy olyan szexuális szituációba kerül, amit bár szeretne megélni, mégis, csak beszél róla, mert a Jupiter ismétlő minőségét használja eszközként az energia szétszórására, hatástalanítására - egészen addig, amíg a szexuális aktus (a Szaturnusz és a mögötte lévő bolygók) elindításához már túl szétszórttá nem válik az energia. A legtöbb szexuális probléma oka valahol a szaturnuszi és a jupiteri minőségek között keresendő. Az egészséges, normális folyamatban a Jupiter a belső szexuális működés fokozott érzékelését átadja a Marsnak, a személyes bolygók közül az elsőnek.

Szexualitásunkat érezhetjük (Plútó), elképzelhetjük (Neptunusz), megtapasztalhatjuk belső magnetikus izgalomként (Uránusz), és szükségét érezhetjük, hogy a formát adjunk neki (Szaturnusz) az energia áramlásának útját álló akadályok elhagyásával (Jupiter.) De a szexualitás megélése mindaddig nem válhat személyes és intim törekvésünkké, amíg meg nem tesszük az első lépést a szexuális aktus (Mars) kezdeményezésére. Ekkor lényünk személyes részében teljes gazdagságukban találkozhatnak a külső bolygóenergiák.


[1] Komplexus latin eredetű, lélektani szakszó, jelentése tudatalatti elfojtott vágyak, s a belőlük eredő gátlások összessége (a szerk. megj.)

[2] Esszenciális; latin eredetű jelentése lényegi, sarkalatos (a szerk. megj.)

[3] Szülött; értsd asztrológiai értelemben, a horoszkóphoz igazodva (a szerk. megj.)

[4] Házak: A tengelykereszt által keletkező négyszögek mindegyikét további három mezőre osztják. E módszer szerint 12 ház keletkezik, melyek mindegyike egy állatövhöz van rendelve. Pld. az 1-es háznak a Kos, míg a 2-es háznak a Bika, a 8-as háznak a Skorpió csillagkép feleltethető meg. (a szerk. megj.)

[5] Fényszögek: A különböző bolygók egymás és a tengelykereszt pontjai között lévő jelentős, értelmezendő távolságok. A leglényegesebbek: konjunkció 0°, szembenállás 180°, trigon 120°, kvadrát 90°, sextil 60°. (a szerk. megj.)

[6] Előfordulhat, hogy egy ház három jegyet is magába foglal, amelyek közül a középsőt zárt jegynek nevezik az asztrológiában. (a ford.)

[7] Ascendens: a zodiákus azon jegye, amely a születés pillanatában felkel a keleti horizonton. Napkeltekor a Nap jegye és az Ascendens azonos, naplementekor pedig a Nap jegye az Ascendensel szemben van.