Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Bakos Attila

Magyarország harmadik szemmel | könyv

Koppány Evangéliuma

Szinopszis

„Aki megvalósítja a szíve barlangjába zárt roppant teret, az eléri mindazt, amire vágyott és kapcsolatba kerül a Ragyogó Végtelenséggel.” Taittiríja Upanisád 2.1. 

 • Vajon milyen műveltség és hagyomány utolsó képviselője volt Koppány vezér, - a Vérszerződés rendelése szerint Géza fejedelem jogos és törvényes örököse. Kinek az igazsága győzte le és bélyegezte meg máig ható módon a magyar népet. Mi az oka ennek az ezeréves magyar Golgotának? Rekonstruálható az az évezredeken átívelő, Nimrud ősatyánktól induló külső és belső Fény-vallás; ami őseinket lélekben és testben meg és összetartotta. 
 • A Duna Evangéliuma és a Kőtörő Fű c. könyvek után, most benső utazásra invitáljuk a kedves olvasót. Keressük és találjuk meg együtt a szívünkben a választ, mit jelent lélekben magyarnak lenni.
 • Kívülről nézve logikátlan árulások, tragédiák sora a magyar történelem. De, ne higgyük, hogy a rablók elégedettek vagy megtalálták, amit kerestek. Miként is találhatták volna meg, hiszen az igazi érték belül van. Nyugtalanul, háborgó szívvel ülnek elpusztított országainkban, félnek, mert nélkülünk már semmi nem olyan…
 • Trianonszörnyszülött országainak képtelen élete megkívánhatatlan. Ami nemrég még a rablók számára az utolsó Magyar Birodalmat irigy sóvárgás tárgyává tette, az a harmóniateremtő magyar lélek szervezőerején és munkáján alapult. Minden elhódított magyar föld, ideges, elcsúnyult, maga a szervezhetetlen zűrzavar, a gőggel és dühvel álcázott lelkiismeret furdalás.
 • Mert ami kívül mutatkozik, az csupán olyan lehet, mint a belső, vagyis a tudat. Megbocsátunk nékik, mert kilencven év tényleg elég volt ahhoz, hogy  rájöjjünk: „nem tudják mit cselekesznek”. De, nem azon az áron, hogy föladjuk, elfelejtsük Istentől rendelt magyarságunkat, ami sérthetetlen, transzcendens természetű és legfőképpen bennünk magunkban van.

Tartalomjegyzék

Invokáció

 

Bevezetés

 

Első rész

 1. A modern világ „izmusai”
 2. Az anyagi világ nem a "lehetséges világok legjobbika"
 3. Vallásos hipotézis, ateista realitás? Nincs semmi más?
 4. Koppány Evangéliuma és az idegen utak
 5. A Teremtő dogmájától a Véletlen mutációk „istenéig”
 6. Marx, Nietzsche és Darwin
 7. A darwinizmus a modern szorongók és rettegők kultúrája
 8. Küzdelem a Fény és Sötétség erői között – A Világegyetem örök történelme
 9. A Fény etikája morál teológiák helyett

 

Második Rész

Jézus Avatár a Krisztus Tudatosság Inkarnációja

 1. A Biblia tanításának célja és eredete
 2. Miként vált a Pártus Jézus áldozati báránnyá
 3. A Messiás koncepciók szüntelen változása
 4. A fizikai test föltámadásának erőltetett képtelensége
 5. Új-Jeruzsálem, az Amerikai Egyesült Államok tényleges vallása
 6. Jézus igazi származása: Túl az erőltetett zsidó eredeten és a történelmi Krisztus létezésének nyugati megkérdőjelezésén
 7. Hol volt Jézus hazája?
 8. Jézus kapcsolata a nőkkel
 9. Jézus a Fény fia
 10. Mennyire hiteles Josephus Flavius?
 11. A Turini-lepel titkai
 12. Jézus a keleti mester
 13. Jézus életének ismeretlen évei
 14. Jézus a lelki-szellemi élet kenyere
 15. Jézus elutasítja Jehovát, a farizeusok istenét
 16. Jehova álarc nélkül - Valóban zsidók e, a modern zsidók?

 

Harmadik Rész

Az Ószövetség Szemúri (sumer) eredete

 1. Az elsődleges Sumer-Akkád istenségek és az Ószövetség sumer eredete
 2. Hagyomány az ősi Szemúrban
 3. Isten neve
 4. An (sumer) - Anu (akkád), az ősi magyar VAN Isten
 5. Tammuz, Dumuzi, Ningishzida és Jézus Krisztus
 6. Ádám és Éva a Sumer hagyományban és a Gilgames-eposzban
 7. Arany Borjú – Jahve vallásának és nevének eredete
 8. Jahve nevének eredete és Káldeai Úr város magyar nevei
 9. Az Exodusban említett hely Baal-zephon (Bál-széphon vagy Bál-széplak)

 

Negyedik Rész

Az Újszövetség egyiptomi eredete

 1. Az Ízisz Hórusz Szűz Mária Jézus párhuzam
 2. Saul rabbi, az új vallást megalapító Pál apostol
 3. Egyiptom titkos bölcsessége – Thot fiainak megvilágosodási gyakorlata

 

Ötödik Rész

A Fényvallás - Koppány Néma Evangéliuma

 1. Kelet és Nyugat összeütközése Koppány és I. István király konfliktusában
 2. Mani tanítványi lánca – a keleti örökség Pártus-hun fényvallása
 3. A zsidó-keresztény gyalázkodás és a Napkelet dicső Nimrud hagyománya
 4. A külső Fényvallás szimbólum rendszere és a benső megvilágosodás párhuzama
 5. Megvilágosodás – misztikus élmény – a Fény vallásában
 6. Az egyiptomi filozófiával párhuzamos jóga filozófia Indiában
 7. Az Egyiptomi halottas könyv és a Purusa Sukta
 8. Az egyiptomi csakra rendszer

 

Függelék

A kommunizmus áldozatainak listája


Olvasson Bele!