Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Bakos Attila

Magyarország harmadik szemmel | könyv

Koppány Evangéliuma

Szinopszis

Vajon milyen műveltség és hagyomány utolsó képviselője volt Koppány vezér, - a Vérszerződés rendelése szerint Géza fejedelem jogos és törvényes örököse. Kinek az igazsága győzte le és bélyegezte meg máig ható módon a magyar népet. Mi az oka ennek az ezeréves magyar Golgotának?

 

Rekonstruálható az az évezredeken átívelő, Nimrud ősatyánktól induló külső és belső Fény-vallás; ami őseinket lélekben és testben meg és összetartotta.  (Magyarország harmadik szemmel - Bakos Attila)

 

Bakos Attila A Duna Evangéliuma és a Kőtörő Fű című könyvei után, most benső utazásra invitáljuk a kedves olvasót. Keressük és találjuk meg együtt a szívünkben a választ, mit jelent lélekben magyarnak lenni.

 

Kívülről nézve logikátlan árulások, tragédiák sora a magyar történelem. De, ne higgyük, hogy a rablók elégedettek vagy megtalálták, amit kerestek. Miként is találhatták volna meg, hiszen az igazi érték belül van. Nyugtalanul, háborgó szívvel ülnek elpusztított országainkban, félnek, mert nélkülünk már semmi nem olyan…

 

Trianonszörnyszülött országainak képtelen élete megkívánhatatlan. Ami nemrég még a rablók számára az utolsó Magyar Birodalmat irigy sóvárgás tárgyává tette, az a harmóniateremtő magyar lélek szervezőerején és munkáján alapult. Minden elhódított magyar föld, ideges, elcsúnyult, maga a szervezhetetlen zűrzavar, a gőggel és dühvel álcázott lelkiismeret furdalás.

 

Mert ami kívül mutatkozik, az csupán olyan lehet, mint a belső, vagyis a tudat. Megbocsátunk nékik, mert kilencven év tényleg elég volt ahhoz, hogy rájöjjünk: „nem tudják mit cselekesznek”. De, nem azon az áron, hogy föladjuk, elfelejtsük Istentől rendelt magyarságunkat, ami sérthetetlen, transzcendens természetű és legfőképpen bennünk magunkban van. (Magyarország harmadik szemmel - Bakos Attila)

 

„Aki megvalósítja a szíve barlangjába zárt roppant teret, az eléri mindazt, amire vágyott és kapcsolatba kerül a Ragyogó Végtelenséggel.” Taittiríja Upanisád 2.1.


KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSAINK, KÉPZÉSEINK, MEDITÁCIÓK, JÓGA RENDEZVÉNYEINK

 • Hallgass bele Bakos Attila őstörténeti előadásaiba a youtubeon!  KLIKK IDE!
 • Nézz szét nálunk,  jóga- és védanta iskolánkban, a Narada Védikus Akadémián!  KLIKK IDE!
 • Jógapszichológia és védikus életmód mentor képzésünk indul szeptemberben: KLIKK IDE!

Nézz bele, hallgass bele kapcsolódó videónkba!

 

 

Hasonló zenék:  KLIKK IDE!
 


Tartalomjegyzék

Invokáció

 

Bevezetés

 

Első rész

 1. A modern világ „izmusai”
 2. Az anyagi világ nem a "lehetséges világok legjobbika"
 3. Vallásos hipotézis, ateista realitás? Nincs semmi más?
 4. Koppány Evangéliuma és az idegen utak
 5. A Teremtő dogmájától a Véletlen mutációk „istenéig”
 6. Marx, Nietzsche és Darwin
 7. A darwinizmus a modern szorongók és rettegők kultúrája
 8. Küzdelem a Fény és Sötétség erői között – A Világegyetem örök történelme
 9. A Fény etikája morál teológiák helyett

 

Második Rész

Jézus Avatár a Krisztus Tudatosság Inkarnációja

 1. A Biblia tanításának célja és eredete
 2. Miként vált a Pártus Jézus áldozati báránnyá
 3. A Messiás koncepciók szüntelen változása
 4. A fizikai test föltámadásának erőltetett képtelensége
 5. Új-Jeruzsálem, az Amerikai Egyesült Államok tényleges vallása
 6. Jézus igazi származása: Túl az erőltetett zsidó eredeten és a történelmi Krisztus létezésének nyugati megkérdőjelezésén
 7. Hol volt Jézus hazája?
 8. Jézus kapcsolata a nőkkel
 9. Jézus a Fény fia
 10. Mennyire hiteles Josephus Flavius?
 11. A Turini-lepel titkai
 12. Jézus a keleti mester
 13. Jézus életének ismeretlen évei
 14. Jézus a lelki-szellemi élet kenyere
 15. Jézus elutasítja Jehovát, a farizeusok istenét
 16. Jehova álarc nélkül - Valóban zsidók e, a modern zsidók?

 

Harmadik Rész

Az Ószövetség Szemúri (sumer) eredete

 1. Az elsődleges Sumer-Akkád istenségek és az Ószövetség sumer eredete
 2. Hagyomány az ősi Szemúrban
 3. Isten neve
 4. An (sumer) - Anu (akkád), az ősi magyar VAN Isten
 5. Tammuz, Dumuzi, Ningishzida és Jézus Krisztus
 6. Ádám és Éva a Sumer hagyományban és a Gilgames-eposzban
 7. Arany Borjú – Jahve vallásának és nevének eredete
 8. Jahve nevének eredete és Káldeai Úr város magyar nevei
 9. Az Exodusban említett hely Baal-zephon (Bál-széphon vagy Bál-széplak)

 

Negyedik Rész

Az Újszövetség egyiptomi eredete

 1. Az Ízisz Hórusz Szűz Mária Jézus párhuzam
 2. Saul rabbi, az új vallást megalapító Pál apostol
 3. Egyiptom titkos bölcsessége – Thot fiainak megvilágosodási gyakorlata

 

Ötödik Rész

A Fényvallás - Koppány Néma Evangéliuma

 1. Kelet és Nyugat összeütközése Koppány és I. István király konfliktusában
 2. Mani tanítványi lánca – a keleti örökség Pártus-hun fényvallása
 3. A zsidó-keresztény gyalázkodás és a Napkelet dicső Nimrud hagyománya
 4. A külső Fényvallás szimbólum rendszere és a benső megvilágosodás párhuzama
 5. Megvilágosodás – misztikus élmény – a Fény vallásában
 6. Az egyiptomi filozófiával párhuzamos jóga filozófia Indiában
 7. Az Egyiptomi halottas könyv és a Purusa Sukta
 8. Az egyiptomi csakra rendszer

 

Függelék

A kommunizmus áldozatainak listája