Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Vjászadéva - Bakos Attila

Nárada Purána | jógakönyv, jógafilozófia

Bakos Attila magyarázataival

Szinopszis

A puránák a Védák kiegészítő részeként az ősi indiai irodalom és költői kreativitás gyöngyszemei, s ma is örök érvényű eszmék forrásai. Néhányuk, mint ahogy a Nárada-purána is, a történetírás ősi enciklopédiái, s hiteles forrásként jelennek meg a művészeti, tudományos, illetve az emberhez méltó élet (Dharma) témaköreiben. Ilyenek például az adományozás, a közjó érdekében végzett tettek, a szent helyekre tett zarándoklat, az elme (Manasz) megtisztítása, a szakrális szertartások és fogadalmak, a beavatás, a mantra-meditáció és az imádat módszerei. Vjászadéva - Bakos Attila: Nárada Purána jógakönyv

Ezek a művek az évszázadok során finoman és következetesen egyesítették az Ágamikus és a Védikus hagyományokat. Az Ágamák isteni kinyilatkoztatáson alapuló szentírások, melyek feltárják a teremtést és megsemmisülés, az Isten imádatát, a mantrák ismétlését, a beteljesedést, a hatféle kívánalomnak való megfelelés eszközeit (kitartás, elszántság, szilárdság, valós tudás, szilárd meggyőződés és függetlenség), a meditáció típusait (Dhjána) és a jóga négy útját (a cselekvés, odaadás, tudás jógája, illetve a királyi út vagy rádzsa-jóga).

A Nárada-purána a tizennyolc mahá-purána hatodik tagja, s eredetileg 25000 verset ölelt fel. Bár kimondottan Visnu követő, azaz Vaisnava műnek számít, mégis erőteljesen hangsúlyozza Siva és Visnu eredendő egységét, mint az Abszolút Valóság, a Parabrahman átalakulásait.

Elsődleges témái az emberi élet valódi céljainak (Purusártha) feltárása, a megvalósítás útja, a jóga és a meditáció folyamata, az Abszolút Igazság. Továbbá a Legfelsőbb Önvaló vagy Lélek (Átman) megtapasztalása, a világegyetem teremtése, az Isten megtestesülései és az iránta való odaadás megnyilvánulásai, valamint a megvilágosodásról (Moksa) szóló tanítás.


KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSAINK, KÉPZÉSEINK, MEDITÁCIÓK, JÓGA RENDEZVÉNYEINK

  • Nézd meg nyári jógatáborunk rövid videó teaserét! KLIKK IDE!
  • Nézz szét nálunk,  jóga- és védanta iskolánkban, a Narada Védikus Akadémián!  KLIKK IDE!
  • Hallgass bele Bakos Attila és Bakos Judit Eszter jógapszichológia előadásaiba a youtubeon!  KLIKK IDE!
  • Jógapszichológia és védikus életmód mentor képzésünk indul szeptemberben: KLIKK IDE!

Nézz bele, hallgass bele kapcsolódó videóinkba!

 

Meditációs zenéink:  KLIKK IDE!


Tartalomjegyzék

Invokáció

Bevezetés

 

Déva-Risi Nárada

Nárada tanításai a Bhágavata-purána egyes fejezeteiből

Nárada tanításban részesül

A puránák szerzői és műfaji jellegzetességei

A Nárada-purána jellegzetességei

 

I. rész – Pūrvabhāga

1. A bölcsek a tökéletes tudás felől tudatkozódnak

2. Nárada az Úr Visnut dicsőíti

3. A Föld és a Bhárata kontinens kiválósága

4–5. Az odaadás lényege és Márkandéja története

6–9. A Gangá dicsősége

10–11. Bali legyőzi az isteneket, s emiatt megjelenik Vámana

12–15. A dharmával és az engesztelő szertartásokkal kapcsolatos előírások

16. Bhagíratha lehozza a Gangát

17–23. Az ékádasí-vrata és más fogadalmak kiválósága

24–25. Az erényes magatartás, a védikus tanulmányok és a vallásos kötelezettségek

26–27. A családfő, a remete és a szerzetes kötelességei

28. A sráddha-szertartás

30. A vezeklés módjai

31–32. Jama avagy a halál útja és a világi lét erdeje

33. A jóga feltárása

34–40. A Hari iránti odaadás

41. Az Úr neveinek dicsősége

42. Az univerzum eredete

43. A testet öltött lélek útja

44. A meditáció feltárása

45. A megszabaduláshoz vezető dharmák

46–47. A lélekről szóló bölcsesség és eggyé válás a Brahmannal

50–57. A Védángák avagy a kiegészítő tanok áttekintése

58–59. Suka Dzsanakától tudakozódik a cselekvés és a lemondás ösvényéről

60–62. Szanatkumára feltárja Suka előtt a móksa-dharmát

63. A Pásupata filozófia alapelvei

64–65. A beavatás folyamata és a mantra-dzsapa gyakorlata

66–67. Szandhjá-imák és szertartások, az istenek imádata

70. A Mahávisnu dzsapa

82. Rádhá és Krisna ezer neve

92–109. A mahá-puránák és jelentőségük

 

II. rész – Uttarabhāga

38–80. A tírthák avagy a szent helyek áttekintése

82. A Nárada-purána kiválósága

 

Irodalomjegyzék

Idézett versek jegyzéke