Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Bob Frissell

Pólusváltás III. - Prófécia és lehetőség 2012

Szellemi lények vagyunk, emberi tapasztalattal

Szinopszis

Spirituális lénynek lenni emberi tapasztalattal

Az univerzum egészében a létezés végtelen számú szintjét vagy „dimenzióját” foglalja magában – minden egyes dimenzió rendelkezik a maga saját valóságával és minden lény a különféle tudatosságok egy kifejezésmódja. A tudatsíkok átfedik egymást. Mi a harmadik dimenzióban élünk, de jelen pillanatban a Földbolygó minden egyéb tudatsíkja egyidejűleg áthatol egymáson, mintha ugyanazon a helyen minden magasabb dimenzió tartalmazná és továbbadná azt a jelenséget, ami az alacsonyabb szinteken megjelenik. A mi harmadik dimenziónk a legalacsonyabb szint, ahol a tudatosság intelligencia és felelősségteljes élet formájában alakot ölt. Olyan világot érzékelünk, ahol a dolgok és a lények el vannak szeparálódva. Egy duális világot látunk: ezt a világot megosztják – polarizálják – azok a dolgok és események, amik jónak és azok, amik gonosznak tűnnek. És olyan világot érzékelünk, ami egyfajta idő csapdájába esett, melyben a dolgok létezni látszanak egy ideig, majd feledésbe merülnek. A dimenziószintünk megváltoztatásához mindössze annyit kell tennünk, hogy megváltoztatjuk az alaprezgést vagy – ami ugyanazt jelenti – megismerkedünk a magasabb „frekvenciákkal”, más tudati dimenziók szellemi hullámhosszával.


Tartalomjegyzék

Tartalom

Előszó

Bevezetés

 

 I. rész: A létezés egysége
Számos dimenzió világa
A tudatosság öt szintje
A Melchizedekek
Thoth
A Felemelkedett Mesterek felemelkednek
A valóság létrehozása
Áldozati mentalitás
A hatalom visszaszerzése
Szakrális geometria
A Létezés Egysége
Egység a hagyományos vallásban
Egység Görögországban és Egyiptomban
A sok és az Egy: A Merkaba
Az Élet Virága
Az univerzum, mint hologram 
Szoliton hullámok
A polaritás természete

 

II. rész: A szándék tüzében égni
Az identitásban való elmozdulás
Intuíció
Lehetőség
Prófécia és Lehetőség
Kontextus és tartalom
Tiszta lappal
Az ismeretlen csodája
Szándék
Attitűd
A lezáratlan születési trauma
Az elmúlt életek lezáratlan ügyei
A gyerekkor lezáratlan ügyei
Ellenállás = konokság
A biztonság és bizalom kiépítése
Prána és a tobozmirigy

 

III. rész: Nincs a jelenhez hasonló
Atlantisz elsüllyedése
A napéjegyenlőségek előrehaladása
Földi változások
Mi történt Atlantisz elsüllyedésekor
1972 hagyatéka
A szíriusziak
A holografikus védelmi mező
A Lucifer-kísérlet
Jobb agyféltekés technológia
A kogik
Párhuzamos világok
Átmenet
A felemelkedés érdekében el kell buknunk
Az indigó gyerekek

 

IV. rész: A Biblia-kód
A Biblia-kód és a sors
A héberek
A kódként működő Tóra a zsidó hagyományban
A Biblia-kód megfejtése
Nyílt sors
A lehetőség jövője


Olvasson Bele!

Bevezetés

Oly időben élünk, amely nemcsak az emberi történelemben egyedülálló, hanem egyedülálló az egész univerzum történelmében is, már amennyire tudjuk. Annyira gyorsan fejlődünk az evolúciónkban, hogy a kozmosz minden részéről felhívtuk a lények figyelmét magunkra, mert a velünk történtek mindenhol ki fognak hatni az életre. És senki nem tudja biztosan, hogy velünk mi fog történni.

A végbemenő változások mindenki számára egyértelműek, még a mi hétköznapi dimenziószintünkön is. A technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy a tudósok nem is bírnak lépést tartani vele. Az univerzumról szóló új tudás adatok formájában olyan rohamosan gyűlik a rádióteleszkópokból, műholdakból és űrszondákból, hogy még a NASA is évekkel el van maradva a feldolgozásuktól és értelmezésüktől. Ugyanakkor az ultragyors számítógépek és elméleti szakemberek olyan tempóban gyártják a teóriákat, hogy se idő, se lehetőség a leleményes kísérletek tesztelésére!

Mindez a jót szolgálja vagy a katasztrófa elébe igyekszünk? Létezik egy előre megírt forgatókönyv a sorsunkat illetően, ami meghatározza, hogy miként fog ez végződni? Esetleg tőlünk függ vagy a véletlenektől?

Tudjuk, hogy az egész bolygónkat látszólag minden szinten fenyegeti a fejlődés. A népesség olyan módon növekszik, ami biztossá teszi, hogy a Föld hamarosan nem lesz képes fennmaradni. Az európai közösségek tudósai már olyan jóslásokba bocsátkoznak, hogy tíz éven belül elfogy a friss ivóvíz. Az országok azon dolgoznak, hogy Kína képes legyen élelemmel ellátni az embereket, akik maguk is fenyegetik a környezetet. A világon mindenütt erőfeszítéseket tesznek azért, hogy iparilag terjeszkedjenek, így az „alulfejlett” emberek is részt tudnak venni abban a globális gazdaságban, ami ugyanakkor lerombolja a helyi mezőgazdaságot, óriási szakadásokat okozva a helyi életmódban és virtuálisan leigázza a helyi lakosságot.

Az elektronikus kommunikációnak és a még kényelmesebb légi szállításnak köszönhetően a világ „egyetlen világgá” változott, de maga a folyamat a Földön való létezést fenyegeti.

Az életünkben zajló hatalmas fejlődésekről szóló jövendölésekkel egyidejűleg a katasztrófa rossz előérzetei is ugyanolyan általánossá válnak. Megfejtették a genetikai kódolást és az emberi faj teljes genetikáját, az „emberi génállomány” majdnem teljesen érthető. Azt mondják, hogy ez hatalmas lehetőséget fog nyújtani az orvoslásban és a rák, valamint egyéb betegségek megelőzésében. A napenergia előnyei és a végtelen energiakészlet megcsapolásának további módszerei már itt vannak a nyakunkon. Az öregedés folyamatát is hamarosan felfedjük. Állítólag tíz éven belül a várható emberi élethossz százhúsz év lehet és az évszázad végére látszólag halhatatlanok leszünk. Minden előnynek megvan a maga megfelelő veszélye: a bioenergia és biotechnológia az önző gazdasági érdekek által vezérelt kiaknázása azzal fenyeget, hogy természetes úton képtelenek leszünk fenntartani az életet. Úgy tűnik, az anyagias technológia elveszi spirituális bátorságunkat. Minden feladat, amit megtanítunk a gépeknek olyan feladattá válik, amit többé nem fogunk tudni magunk elvégezni, nem lesz szükség a képzett munkaerőre, a hagyományos képességek pedig csak emlékek lesznek.

Ugyanakkor a Földön és a naprendszerben végbemenő változások az egész életet fenyegetik. A geológusok tisztában vannak vele, hogy a Föld tengelye és a mágneses pólusok is bármikor elmozdulhatnak. Egy 1972-es óriási napkitörés valóban elpusztította volna az életet a Földön, ha a szíriusziak nem avatkoztak volna közbe – a szíriusziak egy másik csillagrendszerből érkező lények, akiknek sorsa bensőségesen összekapcsolódott a miénkkel.

Ezek a történelmi és természetes változások csak a külső aspektusok, melyek megjelennek bennünk, mint tudatos lényekben. Olyan felgyorsult spirituális evolúció részesei vagyunk, ami példa nélküli az univerzumban. Az ősi próféciák és asztrológiai elméletek mind egyetértenek abban, hogy egy nagyszerű átmenet és változás korát éljük, de a változás olyan mértékű, amit előtte még sosem láttak és amit még a legelőrelátóbb bölcseink sem jósoltak.

A régi világ haldoklik és megmenekülésért kiált; egy új világ bukkant fel, mely mindannyiunkat magával húz. Ez az új világ hihetetlen lehetőségeket kínál: a tudatosságunk valóságos természetében beálló változást és annak a világnak a dimenzionális szerkezetváltozását, melyben jelenleg élünk; a „felemelkedés” ígéretét, olyan lényekké válhatunk, akiknél minden régi konfliktus szertefoszlik, létezésünk szilárd alapjai a harmónia, a szeretet és öröm. De ebbe az új világba vezető út tele van küzdelemmel és zavarral. Nem úgy néz ki, mintha nagyon jól fel lennénk készülve erre a változásra. A múltunk lezáratlan ügyei, lezáratlan érzelmek, szándékok és személyes történetek szunnyadnak bennünk; és ha egyikünk nem oldja meg őket, elbukjuk a változásokat. Az ellenállás nagy szenvedést fog okozni és megakadályoz abban, hogy kihasználjuk a számunkra megnyílt lehetőségeket.

E könyv fő üzenete, hogy egyértelműen mi alkotjuk meg a valóságunkat és ahogy megéljük a változásokat, az teljes mértékben a hiedelmeinken és legfőképpen szándékunkon múlik. Elutasíthatjuk a változásokat és létrehozhatunk egy olyan életet, melyben gyámoltalan áldozatok szerepét játsszuk, ahol a látszólag minden utunkba kerülő külső esemény hatásai alatt élünk; de megváltoztathatjuk identitásunkat az Egységes Lét tudatosságán keresztül és kijelenthetjük, hogy spirituális mesterek vagyunk, akik rendelkeznek azzal az erővel, mely által létrehozhatjuk saját egységünket és a harmóniánkat. Minden a szándékunk tisztaságától függ – hogy az identitás megváltoztatását hezitálás és utógondolatok nélkül tűzzük ki magunk elé és komolyan hozzálássunk a múlt lezáratlan ügyeinek feldolgozásához.

Az identitás megváltoztatásának alapja nem egyfajta tény, amit látható bizonyítékként lehet demonstrálni; ez egylehetőség, amit intuitívan kell megragadni: hogy pillanatnyilag itt vagyunk és a kezdetek kezdete óta jelen vagyunk olyan spirituális lényekként, akik azért választották a földi életet, hogy részesei lehessenek a bolygó evolúciós folyamatának. Talán nem emlékszünk erre a döntésünkre, de e könyv elolvasásával és a gyakorlatok elvégzésével, amit a Pólusváltás első és második részében már bemutattam, képesek lehetünk ösztönösen megérezni, hogy mit jelent Spirituális lénynek lenni emberi tapasztalattal.

Ebben a könyvben olyan képet kívánok bemutatni, mely az átmenetet ábrázolja, amin a bolygó és mi, a lakosai keresztülmegyünk, és milyen aktív szerepet játsszunk a történtekben. Valós értelemben olyan világba érkezünk, melyet mi magunk kreálunk a gondolataink és szándékaink által. Bár egyetemes törvény, hogy tudatosságunkkal hozzuk létre világunkat, a jelenleg alakuló új feltételek mellett a gondolat és a valóság közti kapcsolat közvetlensége hihetetlenül tiszta lesz. Így minden élettel való kapcsolatunk és a létezés kontextusáért való felelősségünk meghitté válik.

A könyv első részében kifejtek és remélhetőleg elmélyítek néhány olyan téma mögötti ötletet, amit más könyveimben már érintettem: a kozmosz dimenzionális struktúráját, a Létezés Egységét, a polaritás természetét. A második részben a tudatosság evolúciójának pszichológiai és személyes oldalát szeretném megközelíteni: hogyan dolgozik az egyén – a múlt lezáratlan ügyeinek feldolgozását, az áldozati szerepből a spirituális mesterré válás folyamatát – ezek a kulcsmomentumok nem csupán a mi egyéni fejlődésünket, de az egész bolygó evolúcióját szolgálják. A harmadik szekcióban arról fogok írni, hogy mit tudunk és mit nem tudunk a bolygónk jelenlegi történelméről, a galaxisról és magáról a Létezésről. Kiváltképpen ebben a harmadik részben nem kívánok végleges válaszokat adni minden felvetett kérdésemre; de meg fogom mutatni, hogy miként tudunk alkalmazkodni ezekhez a nehéz és izgalmas időkhöz – annak ellenére, hogy a dolgok olyan egyedülálló módon történnek, nemcsak a Felemelkedett Mesterek és a Melchizedekek pozitívak a folyamattal kapcsolatban.

„Azok voltak a legjobb idők és azok voltak a legrosszabb idők” – írta Charles Dickens a francia forradalom éveiről. Úgy tűnik, szerepet játszik egy kozmikus törvény, ahol a nagy remény mellett felbukkan a nagy veszély is; látszólag a határán vagyunk a katasztrófának, de az elképzelhetetlen előny is benne van a levegőben.