Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Bakos Attila

Védánta Szútra | filozófia könyv

Leírás


01_Aham_brahmasmi_mantra.mp3

02_Guru_Gayatri.mp3

03_Gayatri_mantra.mp3

04_Om_Asato_ma_sad_gamaya.mp3

05_Atma_Rama_Sloka.mp3

06_Bhagavad_Gita_chatuh_sloki.mp3

07_Om_purnam_adah_purnam_idam.mp3

08_Isavasya_Upanishad1-2_sloka.mp3

09_Isavasya_upanisad_18_sloka.mp3

10_Om_namo_bhagavate.mp3

11_Mula_mantra_om_sat_chit_ananda_parabrahman.mp3

12_Purusha_Suktam_extract.mp3

13_Gurur_Brahma.mp3

14_Om_sarvesam_svastir_bhavatu_Om_sarve_bhavantu.mp3

15_Om_sahana_vavatu.mp3

16_Bhagavata_Purana_chatussloki.mp3

17_Hamsa_Gayatri.mp3

18_Lokah_samastah_sukhino_bhavantu_mantra.mp3