Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Vadas Norbert és Vadas-Rétfalvi Renáta

A valóság megismerése

Henri Bergson és a védikus hagyomány módszertanának szintézise

Szinopszis

Az ember a legtökéletesebb eszköz a tudat kifejezésére, mivel képes az önmegvalósításra és az Igazság felismerésére az érzékszervekkel felfogható jelenségeken túl is. A hétköznapi észlelés, az értelem és a logika nem elégséges eszközök, hogy mélységében megismerhessük a világot, annak forrását s e kettő valódi kapcsolatát. Az emlékezet, a képzelet és az intuíció segítségével megérthetjük és befogadhatjuk a természeti törvényeket, és belső fejlődésre használhatjuk e titokzatosnak látszó erőket.

Mivel a tudat az élethez hasonlóan osztatlan és egységes, éppen ez az oka, hogy az értelem felosztó, mennyiségközpontú módszere nem elégséges ezek vizsgálatához. Az intuíció által feltárt valóságot nehéz mentálisan lekövetni, azonban a valóság szeretete, a megértés és átélés szándéka lehetővé teszi, hogy összekapcsolódjunk egy elmén túli észleléssel. Ennek valóságértéke és harmóniája folyamatosan megérint és hat ránk, mivel ez a középponti tudatosságnak az anyagon átszűrődő igazsága. Az intuíció révén objektíven tájékozódhatunk a valóságról, s beléphetünk az élet belső lényegébe.

Bergson nézeteit és a védikus filozófiai hagyatékot alapul véve egy átfogó gondolatrendszert, a gyakorlatba átültethető és megtapasztalható tudást találunk, mely az élet egészét felöleli, s melynek révén mélyebben megérthetjük és szisztematikus átalakíthatjuk önmagunkat, hogy közelebb kerüljünk a teljességhez. Mind Bergson, mind az ősi hagyomány utat mutat és eszközöket ad, melyek elvezethetnek az igazsághoz, lehetőséget biztosítanak a megismerésre, továbbá inspirációt és magabiztosságot nyújtanak, hogy létezik közvetlen találkozás a valósággal – mindezt egymást kiegészítő és felerősítő módon teszik, hogy elősegítsék a teljeskörű tapasztalást.


KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSAINK, KÉPZÉSEINK, MEDITÁCIÓK, JÓGA RENDEZVÉNYEINK

  • Hallgass bele Bakos Attila és Bakos Judit Eszter jógapszichológia előadásaiba a youtubeon!  KLIKK IDE!
  • Nézz szét nálunk,  jóga- és védanta iskolánkban, a Narada Védikus Akadémián!  KLIKK IDE!
  • Jógapszichológia és védikus életmód mentor képzésünk indul szeptemberben: KLIKK IDE!

Tartalomjegyzék

Bevezetés

1. A tudatosság jelentősége

Tudat és tudatosság – A kiterjedt tudatosság beszűkülése – Az élet esszenciájának és a tudat szabadságának megtapasztalása – A valóság vagy abszolút természete

2. Az intuíció, mint módszer

Értelem és intuíció – Az intuíció lényege és természete, értéke és alkalmazása

3. Bergson munkássága

Az életelmélet filozófusa – Az értelem meghaladása – Bepillantás a tudati valóságba

4. A védikus hagyomány és a jóga tudományának áttekintése

A spiritualitás korszakai és a lélek útja az igazság ösvényén – A misztikusok tanai – A létezés tudat feletti valósága és a belső fejlődés lehetősége

 

I. A világ, mint a tudatosság megnyilvánulása

1. Az anyag és eredete

Az anyag, az élet és a tudat kapcsolata – Automatizmus, ösztön, intuíció, szabadság – A teremtés megnyilvánulása, alászállás és felemelkedés – Az anyag tudományának és a lélek metafizikájának összeegyeztetése

2. A fizikai lét kapcsolata a többi síkkal

Egyhegyű tudatosság és szabadság – A tudatsíkok rendszere – A fizikai test, az életerő és a tiszta elme működése

3. A természet működése

Az evolúció jelentősége és a létezés végső célja – Az anyagi létezés alapja – A kiteljesedés

 

II. Életlendület, a világ evolúciójának mozgatója

1. A teremtőerő működése

A tudatosság kifejeződése – Az egyetemes energia vagy teremtőerő – Önmagunk teremtése önmagunk által – Az életerő, mint az élet fenntartója – Az életerő az emberben: vitális és idegi működések – A tudati központok jelentősége

2. Az öröm és a szeretet jelentősége

Minek a jele az öröm? – A boldogság természete – Az öröm és a szeretet, mint a valóság természete, s megnyilvánulása a létezés különféle síkjain

 

III. Idő

1. A tartam és a statikus idő

Az abszolút és a relatív idő – Az idő és a tér természete és jelentősége – A jelen magába foglalja a múlt egészét

2. Az elme feletti időtudatosság

Kiút az elme bekorlátozott világából – A tiszta észlelés, mint a tudat ereje – A szabad tudat működése

 

IV. Ember

1. Az önátlényegítő lény

A tudat az emberben válik szabaddá – A létezés síkjai, avagy felszíni és mély én – Az anyagi élet célja a fennmaradás – A mentális élet a tökéletességről álmodik – A spirituális élet az abszolút visszatükrözése

2. Az élet céljának beteljesülése

Az abszolút megnyilvánulása a világban – Az újjászületés mibenléte, szükségessége, logikája és célja

 

V. Intuíció, a szabadság eszköze

1. A hétköznapi tudatosság meghaladása

A tapasztalás korlátai az elmében, s kiterjedése az intuíció révén – Az értelem, az érzékelés, a gondolkodás és a nyelv szűkítőereje – A magasabb tudatosság fokozatai

2. Az intuíció mélységei

Az intuíció mibenléte, értéke és alkalmazása – Önmagunk tökéletesítésének pszichológiája

3. A teremtő fejlődés, azaz a szubjektív evolúció

Szemlélődés és szabad cselekvés – A tudatállapotok észlelése: éber, álommal teli alvás és álomtalan mélyalvás – A tudat legfelsőbb állapota e hármon túl

 

VI. A végső valóság megtapasztalása

1. A tudatosság forrása

A tudatosság különféle megnyilvánulása – A tudat és az anyag összeegyeztetése, illetve ennek hiányosságai a materializmust és a vallást illetően – A mindenütt jelenlévő valóság

2. Megismerni az ismeretlent

Ismeretlen vagy megismerhetetlen: az elme korlátai – A megnyilvánult és megismerhető visszavezetése a forrásához – Az egyedüli létező

 

Utószó

Belülről fakadó forrás: a bergsoni inspiráció Dienes Valéria életében – Intuíció, hit, kinyilatkoztatás és istentudatosságban megélt élet

Irodalomjegyzék

Referenciák