Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Bakos Attila

Ég a Szívben | jógakönyv, jógafilozófia

A megvilágosodás filozófiája és pszichológiája

Szinopszis

Különleges könyvet tart kezében a kedves Olvasó. A védikus irodalom olyan szintézisét mely egyedülálló, az önismereti, vagy keleti filozófiákkal foglalkozó művek körében. A védikus kultúra hatalmas mestereinek hagyatéka immár nem idegen, egzotikus olvasmány, hanem személyre szabott tanítás, mindennapi útjelző a modern világ kihívásai között.  

A megvilágosodott bölcs túljut minden észlelésen, örömön és bánaton, s végül az örök Átman (Önvaló) – amit nem könnyű megpillantani - bölcsessége által, melyet Jóga-meditáció révén szerez, megvalósítja a szív titkos barlangjában rejtőzködő Brahmant. Katha-upanisád 2.12.

 

A Filozófia fogalma a Philo, mint szeretet és Sophia, mint tudás görög szavak összevonásából keletkezett. Így tehát a Filozófia eredeti jelentése nem más, mint a Tudás Szeretete! E harmonikus összegzés mégis távolinak tűnik, ha eltöprengünk azon, mit is értünk a Valódi Szeretet fogalma alatt. A tudást is csak akkor fogadhatjuk el Teljes Tudásként (Vidjá), ha hiánytalanul magába foglalja minden élő (Purusa) és élettelen (Prakriti), vagyis az Abszolút Természetét (Brahman).  (Ég a Szívben Bakos Attila)

 

A töprengő nyugati gondolkodó számára a szeretet túlságosan elvont, absztrakt marad. A Mindenséget leírni próbáló tudás pedig általánosító, vagyis a végső lényeget tekintve pontatlan. Azonban a Jógikus Bölcsesség nézőpontjából kimondhatjuk, hogy a téves életvezetés vagy életstílus (Káma) az, amiért a nyugati ember oly sokszor nélkülözni kénytelen a végső válaszokat. Ezért az első feladat ahhoz, hogy e kérdésekre átélésen alapuló, igazán kielégítő választ kapjunk, hogy magát a keresést ne helyezzük önnön életünkön túlra! (Ég a Szívben Bakos Attila)

 

A benső megvilágosodás (Szamádhi) ösvénye nem ateizmus, de nem is morálteológia. Az Örök Igazság (Szanátana-dharma) ösvényére lépve, belül és kívül egyaránt kezdjünk el kutatni az Abszolút Igazság után. Valójában önmagunk fokról-fokra, lépésről-lépésre történő megértése a válasz és a Megvilágosodás maga; az Ég a Szívben!

 

E világban semmi sem oly magasztos és tiszta, mint a szent tudás (Vidjá). Ha valaki tökéletessé vált a jóga által, az idővel minden tudást megtalál az Önvalóban (Átman). Bhagavad-gítá 4.38.

 

Ez a jóga könyv a jóga oktató tanfolyamok és jógaoktató képzések alap irodalmát mind tartalmazza Bakos Attila fordításában, kiegészítve a mai korhoz illeszkedő magyarázataival.
Szeretettel ajánljuk!

 


KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSAINK, KÉPZÉSEINK, MEDITÁCIÓK, JÓGA RENDEZVÉNYEINK
  • Hallgass bele Bakos Attila jógapszichológia előadásaiba a youtubeon!  KLIKK IDE!
  • Nézz szét nálunk,  jóga- és védanta iskolánkban, a Narada Védikus Akadémián!  KLIKK IDE!
  • Jógapszichológia és védikus életmód mentor képzésünk indul szeptemberben: KLIKK IDE!

Nézz bele, hallgass bele kapcsolódó videónkba!

 


Hasonló zenék:  KLIKK IDE!
 


Tartalomjegyzék

Előszó

Az Abszolút vagy Brahman nem részrehajló

 

Bevezetés

Filozófiatörténeti bevezetés - Útmutató a könyv használatához

 

Első Rész

Ardzsuna-visáda jóga

Dharma Ksetra – a kötelességek síkja

Első fejezet

Ember az anyagi lét csataterén

Második fejezet

Kihívások az Igazság keresésének útján

A Bhagavad-gítá jógikus kódrendszerének feltárása

 

Második Rész

Számkhja-jóga – az Átman (Önvaló) természete

Első fejezet

A megkülönböztető értelem jógája

Forrásolvasmány:

Patandzsáli Jóga-szútrák

 

Harmadik Rész

Karma-jóga - a cselekvés általi eggyé válás jógája

Első fejezet

Az Út, mely által az ember egyesíti véges egóját a Végtelen Önvalóval

Második fejezet

Átalakulhat a Karma az áldozat (Jagja) egy formájává?

Harmadik fejezet

A Gjána és a Karma, vagyis a tudás és a tett egymásrautaltsága

Negyedik fejezet

A vágy (Káma), mint az Átman elérésének legnagyobb ellensége

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 3. Ének 31. fejezet

 

Negyedik Rész

Gjána Vibhága jóga - Eggyé válás a bölcsesség által

Első fejezet

Valódi önazonosságunk felkutatása

Forrásolvasmány

Csándogja-upanisád 8. összefüggő részletek

Második fejezet

Dahára Vidjá - Az Ég a szívben

Forrásolvasmány

Mundaka-upanisád 1.1-9.

Harmadik fejezet

Az eredeti vagy Hiranjagarbha-jóga

 

Ötödik Rész

Srí Guru Gítá

Sötétségből a Fénybe - A Mester Himnusza

Forrásolvasmány

 

Hatodik Rész

Karma Szanjásza Jóga - Eggyéválás a tettekről való lemondás jógája által

Első fejezet

Hatás ellenhatás törvényei és a Karma

Második fejezet

Bhakti-jóga - Srí Krisna Avatár módszere, a tökéletes harmónia

Harmadik fejezet

A lemondás és a cselekvés jógájának szintézise

Negyedik fejezet

A hagyományos jógaiskolák; a Karma, a Gjána és a Bhakti jógák magyarázata

Forrásolvasmány

Bhagavata-purána 11.20.1-37.

 

Hetedik Rész

Dhjána-jóga - Eggyéválás a Meditáció által

Első fejezet

Kísérlet a valódi Önvaló megismerésére a Dualitás világában

Második fejezet

Gjána-vigjána jóga - Eggyéválás a tudás megvalósítása által

Forrásolvasmány

Platón Barlanghasonlat

Harmadik fejezet

Táraka brahma-jóga Az Örökkévaló Brahman jógája - a szellemi evolúció ösvénye

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 6. Ének 4. fejezet részlet

A Hamsza-guhja imák; - a Legfelsőbb benső megvalósítása

Negyedik fejezet

Rádzsa guhja jóga - Királyi titkok jógája - a közvetlen tapasztalás útja

Forrásolvasmány

Mánava Dharma-sásztra

Forrásolvasmány

Nárájana Suktam részlet a Jadzsur-védából

Ötödik Fejezet

Vibhúti-jóga - Az Isteni fenség jógája

Forrásolvasmány

Brihadáranjaka-upanisád 3.7.

Hatodik Fejezet

Visva-rupa-darsana-jóga - Az Egyetemes Lélek, a Világember kozmikus látványának jógája

Forrásolvasmány

A három titkos tanítás (Guhja) a Bhagavad-gítában

Forrásolvasmány

Brihadáranjaka-upanisád 4.4.

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 1. Ének 3. Fejezet A Purusa forma elfogadása és a Teremtés

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 3. Ének 6. fejezet Az Univerzum teremtése – Kozmológia

Hetedik Fejezet

Bhakti-jóga - az Odaadás Jógája

Nyolcadik Fejezet

Kapila Gítá Számkhja-upadésa

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 3. Ének 25. fejezet Hit és odaadás a Számkhja-jógában

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 3. Ének 26. fejezet Számkhja kozmológia

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 3. Ének 27. fejezet 1-30. Prakriti és Purusa

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 3. Ének 28. fejezet A nyolcfokú vagy Astánga-jóga bemutatása

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 3. Ének 29. fejezet A Bhakti-jóga ösvénye és az Idő természete

Forrásolvasmány

Bhágavata-purána 3. Ének 30. fejezet A Testet öltött lény szenvedése

 

Nyolcadik Rész

Prakriti Purusa viveka jóga

Első Fejezet

Lélek és Anyag megkülönböztető jógája

Forrásolvasmány

Nászadíja Szúkta Ősi Számkhja motívumok a Rig-véda 10. Mandalájának 129. himnuszából

Második Fejezet

Gunatraja-vibhága-jóga - Az anyagi természet három minőségének jógája

Forrásolvasmány

Isvara Krisna Számkhja-káriká

Harmadik fejezet

Purusottama-jóga - A Legfelsőbb Lélek jógája és a Szamszára fája

Forrásolvasmány

Siva Szútrák

 

Kilencedik Rész

Daivászura-szampad-vibhága-jóga

Első fejezet

Az isteni és az anyagi jellem megkülönböztetésének jógája

Második fejezet

Sraddhátraya-vibhága-jóga - A háromféle hit jógája

Harmadik fejezet

Moksa-jóga - A Megvilágosodás jógája

Forrásolvasmány

Katha-upanisád (részlet)

Forrásolvasmány

Mándúkja-upanisád