Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Bakos Attila

Ég a Szívben | jógakönyv, jógafilozófia

A megvilágosodás filozófiája és pszichológiája

Szinopszis

Különleges könyvet tart kezében a kedves Olvasó. A védikus irodalom olyan szintézisét mely egyedülálló, az önismereti, vagy keleti filozófiákkal foglalkozó művek körében. A védikus kultúra hatalmas mestereinek hagyatéka immár nem idegen, egzotikus olvasmány, hanem személyre szabott tanítás, mindennapi útjelző a modern világ kihívásai között.  

A megvilágosodott bölcs túljut minden észlelésen, örömön és bánaton, s végül az örök Átman (Önvaló) – amit nem könnyű megpillantani - bölcsessége által, melyet Jóga-meditáció révén szerez, megvalósítja a szív titkos barlangjában rejtőzködő Brahmant. Katha-upanisád 2.12.

 

A Filozófia fogalma a Philo, mint szeretet és Sophia, mint tudás görög szavak összevonásából keletkezett. Így tehát a Filozófia eredeti jelentése nem más, mint a Tudás Szeretete! E harmonikus összegzés mégis távolinak tűnik, ha eltöprengünk azon, mit is értünk a Valódi Szeretet fogalma alatt. A tudást is csak akkor fogadhatjuk el Teljes Tudásként (Vidjá), ha hiánytalanul magába foglalja minden élő (Purusa) és élettelen (Prakriti), vagyis az Abszolút Természetét (Brahman).  (Ég a Szívben Bakos Attila)

 

A töprengő nyugati gondolkodó számára a szeretet túlságosan elvont, absztrakt marad. A Mindenséget leírni próbáló tudás pedig általánosító, vagyis a végső lényeget tekintve pontatlan. Azonban a Jógikus Bölcsesség nézőpontjából kimondhatjuk, hogy a téves életvezetés vagy életstílus (Káma) az, amiért a nyugati ember oly sokszor nélkülözni kénytelen a végső válaszokat. Ezért az első feladat ahhoz, hogy e kérdésekre átélésen alapuló, igazán kielégítő választ kapjunk, hogy magát a keresést ne helyezzük önnön életünkön túlra! (Ég a Szívben Bakos Attila)

 

A benső megvilágosodás (Szamádhi) ösvénye nem ateizmus, de nem is morálteológia. Az Örök Igazság (Szanátana-dharma) ösvényére lépve, belül és kívül egyaránt kezdjünk el kutatni az Abszolút Igazság után. Valójában önmagunk fokról-fokra, lépésről-lépésre történő megértése a válasz és a Megvilágosodás maga; az Ég a Szívben!

 

E világban semmi sem oly magasztos és tiszta, mint a szent tudás (Vidjá). Ha valaki tökéletessé vált a jóga által, az idővel minden tudást megtalál az Önvalóban (Átman). Bhagavad-gítá 4.38.

 

Ez a jóga könyv a jóga oktató tanfolyamok és jógaoktató képzések alap irodalmát mind tartalmazza Bakos Attila fordításában, kiegészítve a mai korhoz illeszkedő magyarázataival.
Szeretettel ajánljuk!

 

 


KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSAINK, KÉPZÉSEINK, MEDITÁCIÓK, JÓGA RENDEZVÉNYEINK
  • Hallgass bele Bakos Attila jógapszichológia előadásaiba a youtubeon!  KLIKK IDE!
  • Nézz szét nálunk,  jóga- és védanta iskolánkban, a Narada Védikus Akadémián!  KLIKK IDE!
  • Jógapszichológia és védikus életmód mentor képzésünk indul szeptemberben: KLIKK IDE!

Nézz bele, hallgass bele kapcsolódó videónkba!

 


Hasonló zenék:  KLIKK IDE!
 


Tartalomjegyzék

Invokáció

Bevezetés

Az Abszolút vagy Brahman nem részrehajló

Filozófiatörténeti áttekintés – Útmutató a könyv használatához

 

Első Rész

1. Ardzsuna Visáda Jóga – Dharma-ksétra, a kötelességek síkja,

az ember az anyagi lét csataterén

2. Kihívások az Igazságkeresés útján – A Bhagavad-gítá jógikus

kódrendszerének feltárása

 

Második Rész

1. Számkhja Jóga – A megkülönböztető értelem jógája és az Önvaló természete

Patandzsali Jóga-szútrák (forrásolvasmány)

 

Harmadik Rész

1. Karma Jóga – Eggyé válás a cselekvés által, a véges ego egyesítése

a Végtelen Önvalóval

2. Átalakulhat a karma az áldozat egy formájává?

3. A gjána és a karma, vagyis a tudás és a tett egymásrautaltsága

4. A vágy, mint az Átman elérésének legnagyobb ellensége

A testet öltött lény szenvedése – Bhágavata-purána 3. ének 31. fejezet

(forrásolvasmány)

 

Negyedik Rész

1. Gjána Jóga – Eggyé válás a bölcsesség által, valódi

önazonosságunk felkutatása

Cshándógja-upanisad részlet (forrásolvasmány)

2. Az Ég a szívben, a Dahara Vidjá

Mundaka-upanisad részlet (forrásolvasmány)

3. Az eredeti vagy Hiranjagarbha-jóga

Srí Guru-gítá – A Mester himnusza, út a sötétségből a fénybe

(forrásolvasmány)

 

Ötödik Rész

1. Karma Szannjásza Jóga – Eggyé válás a tettekről való lemondás által,

a hatás-ellenhatás törvényei és a karma

2. Srí Krisna Avatár módszere: a tökéletes harmónia

3. A lemondás és a cselekvés jógájának szintézise

A hagyományos jógaiskolák magyarázata – Bhágavata-purána 11. ének

20. fejezet (forrásolvasmány)

 

Hatodik Rész

1. Dhjána Jóga – Eggyé válás a meditáció által, a valódi Önvaló

megismerésére a dualitás világában

2. Gjána Vigjána Jóga – Eggyé válás a tudás megvalósítása által

Platón: Az Állam – részlet (forrásolvasmány)

3. Táraka Brahma Jóga – Az Örökkévaló Brahman jógája,

a szellemi evolúció ösvénye

Hamsza-guhja imák, a Legfelsőbb benső megvalósítása –

Bhágavata-purána 6. ének 4. fejezet (forrásolvasmány)

4. Rádzsa Guhja Jóga – A királyi titkok jógája, a közvetlen tapasztalás útja

Mánava Dharma-sásztra részlet (forrásolvasmány)

Nárájana-szúkta – Az önvaló feltárása a Jadzsur-védában (forrásolvasmány)

5. Vibhúti Jóga – Az Isteni fenség jógája

Brihadáranjaka-upanisad részlet (forrásolvasmány)

6. Visva Rúpa Darsana Jóga – Az Egyetemes Lélek, a Világember

kozmikus látványának jógája

Három titkos tanítás a Bhagavad-gítában (forrásolvasmány)

Brihadáranjaka-upanisad részlet Bhagavad-gítá és

Svétásvatara-upanisad párhuzamokkal (forrásolvasmány)

A Purusa-forma elfogadása – Bhágavata-purána 1. ének 3. fejezet

(forrásolvasmány)

Az univerzum teremtése – Bhágavata-purána 3. ének 6. fejezet (forrásolvasmány)

7. Bhakti Jóga – Az odaadás jógája

A Kapila-gítá számkhja tanítása – Bhágavata-purána 3. ének 25–29. fejezetek

(forrásolvasmány)

Hit és odaadás a számkhja-jógában

Számkhja kozmológia

Prakriti és Purusa

A nyolcfokú vagy astánga-jóga bemutatása

A bhakti-jóga ösvénye és az idő természete

 

Hetedik Rész

1. Prakriti Purusa Vivéka Jóga – Az anyag és a Lélek megkülönböztetésének jógája

Nászadíja-szúkta – Ősi számkhja motívumok a Rig-védából (forrásolvasmány)

2. Gunatraja Vibhága Jóga – Az anyagi természet három minőségének jógája

Ísvara Krisna: Számkhja-káriká (forrásolvasmány)

3. Purusóttama Jóga – A Legfelsőbb Lélek jógája és a szamszára fája

Siva-szútrák (forrásolvasmány)

 

Nyolcadik Rész

1. Daivászura Szampad Vibhága Jóga – Az isteni és az anyagi jellem

megkülönböztetésének jógája

2. Sraddhátraja Vibhága Jóga – A háromféle hit jógája

3. Móksa Jóga – A megvilágosodás jógája

Katha-upanisad részlet (forrásolvasmány)

Mándúkja-upanisad (forrásolvasmány)

 

Irodalomjegyzék

Idézett versek jegyzéke