Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Leonard Orr

Halhatatlanság Nincs raktáron - Előrendelhető

Az öröklét tudománya - Szabadulás a halál kultúrájából

Szinopszis

Amíg erősítem magamban a létezés tudatát, megtartom az egészség és fiatalság állapotát.

 

Gondolkodásunk könnyen kedélytelenné válhat, ha újra és újra elhisszük, a halál elkerülhetetlen, s nem áll módunkban felülkerekedni rajta. Ha gondolataink, érzelmeink, cselekedeteink teremtik meg a valóságot (már pedig így van), a meg nem válaszolt és meg nem vizsgált halál utáni vágy, melyet a kizárólagos testi létezés tudatban élt nemzedékektől, végül szüleinktől és kultúránktól örököltünk, életünk nem kívánatos részévé válik és létrehozza jövőbeli gyümölcseit. Azaz a halál és nem az örökkévalóság kultúráját. Sokat bírált modern civilizációnk elszívhatja minden energiánkat, de támogathatja is örömteli, örök életünket. Nem szükséges és nem is lehetséges mindenkit meggyőznünk a halhatatlanságról. Néhányan vágynak a halálra, és ehhez joguk is van. Ugyanakkor mindenkinek joga van választani az élet és halál között. A könyvben található értesülések nélkül azonban nem hozhatjuk meg a helyes döntést. A legtöbb ember annyira belemerül a halál kötelező eljövetelének gondolatába, hogy fel sem merül benne a halhatatlan jógik, a felemelkedett mesterek által feltárt, valójában minden emberben benne rejlő isteni képességek kibontakoztatása.
Leonard Orr

A modern lelki-szellemi gondolkodás e világhírű alapműve az angolon kívül megjelent eddig: arab, bolgár, francia, japán, litván, portugál, orosz, spanyol és végre magyar nyelven.


Tartalomjegyzék

A szerző előszava

Bob Frissel gondolatai...

1. Az első találkozás

2. Újjászületés

3. Győzd le a halált

 

Első rész - Testi halhatatlanság

Előzetes
Első fejezet A testi halhatatlanság tényezői
Második fejezet Halhatatlan jógik - Élő mesterek
Harmadik fejezet A szenilitás és öregedés okai
Negyedik fejezet Spirituális megtisztulás: Az alapok
Ötödik fejezet A vallás bukása
Hatodik fejezet Jézus Krisztus halála

 

Második rész Kelet dicső halhatatlanjai: A követendő példa

Első fejezet Babadzsi
Második fejezet Bhartridzsi
Harmadik fejezet Goraknath
Negyedik fejezet Halhatatlanság: A test uralásának fokozatai

 

Harmadik rész- Gyakorlati tanácsok a spirituális megtisztuláshoz

Első fejezet: Spirituális légzés
Második fejezet: Tűz
Harmadik fejezet: Isten nevei
Negyedik fejezet: További tanácsok a spirituális megtisztuláshoz
Ötödik fejezet: Önuralom és állampolgárság
Hatodik fejezet: Végkövetkeztetés: Mostanra halhatatlan vagy - Mi a következő lépés?


Olvasson Bele!

A szerző előszava

E könyv gyakorlati útmutatóul szolgál az önuralom és egészség megvalósításához. A halhatatlanság alapköveit mutatom be könyvemben, melyeket valóságos halhatatlan jógiktól tanultam. A könyvben szereplő gyakorlatokra egyértelmű utalásokat találhatunk a Bibliában is. Például Illés volt a bibliai tűzmester. Viszont nincsenek ehhez fűződő, a tűz tisztító hatásáról vagy annak spirituális erejéről szóló leírások.

Hiszem, a testi halhatatlanság és önuralom új korszaka felé tartunk, ahol Isten teremtményeiként nem feledkezünk meg emberi mivoltunkról. Isten mindig is az emberi történelem hátteréből irányított minket. Ő egy személyben a tudomány, technológia, sőt még a nemzetek és vallások Istene is. Vagy talán nem is létezik Ő? A Legfelsőbb akaratát a hatalmon lévő kormányoknak kellene teljesíteni az emberek megvilágosodásának érdekében. A jelen korszakban sajnos ettől nagyon távol állunk.

Isten megadta nekünk a gyakorlati eszközöket a halhatatlanságunkhoz. Bár manapság már nemcsak egyházi hitünk és filozófiai rendszereink válnak üressé, hanem oktatási, tudományos, üzleti, és kormányhivatali szinteken is csalódnunk kell.

Az után, hogy találkoztam és tanulmányoztam nyolc halhatatlan jógit, akik 300 éve uralják testüket, összegeztem a tényezőket, melyek révén halhatatlanná váltak. Ezeket fogom bemutatni a kedves olvasónak. Egyszerű és mindenki számára élvezhető gyakorlatokról lesz szó.

Ha a testi halhatatlanság megvalósítása nem lenne élvezhető folyamat, a Teremtő szadista lenne, és örökös fájdalmat és szenvedést várna el tőlünk. A spirituális gyakorlatok, melyek halhatatlanná tesznek minket, nagyon egyszerűek. De nagyon könnyen előfordulhat, nem veszünk róluk tudomást. Ezért vált a testi halál olyan „népszerűvé". Halhatatlannak lenni csak annyira nehéz, mint például saját és családunk megélhetését biztosítani. Összpontosításra és önfegyelemre van szükségünk, továbbá megfelelő intelligenciával és kitartással kell rendelkeznünk, hogy felneveljük gyermekeinket, és fizetni tudjuk iskoláztatásukat. Halhatatlan jóga mesterré válni talán ennél egyszerűbb. De az összpontosítás és a helyes szokások megtartása itt is elengedhetetlen. Úgy tekintek ezekre, mint életünk szokásainak kialakítására és az élvezetek megfegyelmezésére. A könyv segítségével mindezek elsajátíthatók.

A halál fölötti győzelmünk csupán karnyújtásnyira nyugszik. Bemutatom mindazon spirituális megtisztulási gyakorlatokat, melyeket azon halhatatlan jógik használtak, akikkel a nyugati civilizációban találkoztam. Saját civilizációnk elszívhatja minden energiánkat és akár végezhet is velünk. Ugyanakkor támogathatja is örömteli, örök életünket. Hogy melyikben lesz részünk, csupán tőlünk függ. Összpontosíthatunk az életre és uralhatjuk azt, akár legyőzhetjük a halált is. Valójában minél több ember fogadja el saját halhatatlanságának tényét, annál könnyebbé válik mindannyiunk számára a megvalósítása. Bár néhány halhatatlan jógi jó pár évet élt világi társadalmakban, kétség kívül könnyebb helyzetük van egy kicsi, őket lelkileg valóban támogató közösségben, például a Himalájában. Bárkivel találkozunk - legyen vidéki vagy nagyvárosi személy - akivel beszélgetünk a testi halhatatlanságról és önfegyelmezésről, nagy lépést tesz a túlélés felé. Nem szükséges és nem is lehetséges mindenkit meggyőznünk a halhatatlanságról. Néhányan vágynak a halálra, és ehhez joguk is van. Ugyanakkor mindenkinek joga van választani az élet és halál között. A könyvben szereplő értesülések nélkül azonban nem hozhatjuk meg a helyes döntést. A legtöbb ember annyira belemerül a halál utáni vágyakozásba vagy annak kötelező eljövetelébe, hogy ügyet sem vetnek a halhatatlan jógik vagy saját magukban rejlő isteni képességekre.

Sajnos a tömeges halálvágy elindítja a lavinát. A legnagyszerűbb dolog, melyet egy szomszéd vagy nemzet egészségéért megtehetünk, ha uraljuk és kiterjesztjük a testi halhatatlanságról szóló tanokat, és a spirituális megtisztulást választjuk, mielőtt Isten elvenné tőlünk a választás lehetőségét. A testi halál minden formájában az önkéntelen megtisztulást jelenti. Kívánom, az új évezred hozza el számunkra a halál feletti uralom lehetőségét és a hosszú életet!

 

Bob Frissel gondolatai...

I. Az első találkozás

Leonard Orr 1979-ben lépett be az életembe és teljesen felforgatta azt. Mármint pozitív értelemben.  Olyan személy, aki átalakítja az emberi tudatot. Tényleg képes a valóság átformálására. Ha az őszinteség bármely fokán kapcsolatba kerülünk vele, biztosan megváltozunk. Minden dolog a maga valóságában nyilvánul meg előttünk. És vágyni fogunk rá, hogy kapcsolatba kerüljünk ezekkel az új lehetőségekkel. A könyv segítségével Leonard mindenki életét megváltoztatja.

Belsőséges találkozásunk „végzetes" estéjén két barátommal együtt egy pénzügyi szemináriumra voltunk hivatalosak Leonard legendás Újjászületési Központjába, San Franciscóba, a Théta házba. A Golden Gate Parkon keresztül a Panhandle sétánnyal szemben, megérkeztünk egy öreg viktoriánus stílusú házhoz a Lyon utca 301. alá. Hirtelen egy tágas padlástéren találtuk magunkat. Leonard mondhatni hippi életstílust folytatott a hetvenes évek végén. A hatalmas szoba is ezt sugallta, melyben körülbelül 80 ember tartózkodott. Minden vendég Leonard furcsa meghívóját tartotta kezében, melyen ez állt: a tudatos boldogság megvalósítása. A szeminárium tananyaga egy tanulmányból állt, melyet hangosan felolvastunk. Ezután megvitattuk az elhangzottakat és a felmerülő kérdéseket. Az idő legnagyobb részében Leonard csak ült és vigyorgott, mint egy fakutya. A találkozó végéhez közeledve legnagyobb megdöbbenésemre újabb lehetőséget kaptunk, hogy pénzt adományozzunk vendéglátónknak, egy és száz dollár közötti értékben. Ha figyelembe vesszük a tizenöt dolláros belépőt, őrültségnek tűnt, hogy bárki is fizessen még neki.

Földbe gyökerezett lábakkal néztem végig, ahogy az emberek kezükben pénzzel sorba álltak Leonard előtt. Vendéglátónk frissen borotvált feje és dollárjelekkel tarkított zöld pulóvere kissé bizarrnak tűnhetett annak, aki először találkozott vele. Később tudatosult bennem, a fej borotválása egy spirituális megtisztulási technika, melyet Babadzsi adott át neki. De tudnunk kell a műveletet tudatosan végrehajtani. A koronacsakránkat folyamatos impulzusok érik, melyek a hajunkban kódolódnak. Ha leborotváljuk hajunkat, megszűntetjük e régi beidegződéseket. Leonard csak ült és mosolyogva fogadta a neki szánt adományokat.

A második alkalommal mikor elmentem hozzá, már előre felkészültem a pénzt illetően. Nem tudom miért, talán érezni akartam az adományozás érzését. Szóval volt nálam huszonöt dollár, tizenöt a belépőre és még tíz Leonardnak. Magammal vittem egy régi barátomat, Ilát is. Mielőtt megérkeztünk volna, megkérdeztem Ilát, tudna e kölcsön adni tíz dollárt. Hirtelen az a megmagyarázhatatlan érzésem támadt, hogy tíz dollár helyett húszat kell adnom.  Ila azt gondolta, elment az eszem, de vonakodva elővett egy tízdolláros bankjegyet a tárcájából. A megfelelő pillanatban beálltam a sorba, kezemben a pénzzel. Számomra 1979.-ben ez nagyösszeget jelentett. Harmincöt dollár. Ha még hozzáadunk tizenötöt a belépőért. Bár már jóval ezelőtt észrevettem, a költekező életmód értelmesebbnek tűnt, mintha vagyonokat halmoztam volna fel. Főleg, ha olyan dolgokra kellett spórolni, melyek nem okoztak örömöt.

A Csendes-óceán partján a fenyves ligetben eltöltött nap sokkal hasznosabbnak tűnt, mint dolgozni. Már ha a spirituális fejlődésre gondolok. Ahogyan később Leonard megjegyezte, félúton voltam a feltételekhez kötött, automatikusan működő folyamat, amelyet a pénz irányít és az isteni önmegvalósítás között, ahol a munka saját fennhatóságom alá tartozik és igaz természetem fejlődését szolgálja.      

Leonard újra a zöld dolláros pulóverét viselte, fejét frissen borotválta. A sorban állva kétségeim támadtak: „Ez őrültség. Mi a csudát csinálok?\\\" Aztán rám került a sor. Egyszerre éreztem magam zavarban, ostobán és meg voltam rémülve. Alig tudtam a szemébe nézni. Valahogyan mégis a kezébe nyomtam a húsz dollárt. Ő továbbra is csak ült és mosolygott.

Leonard számos módon képes romba dönteni a valóságról alkotott elképzeléseinket. Később jöttem rá, kiválóan ért ahhoz, hogy összhangot teremtsen az emberek között. Ő azt mondaná erre, ha két vagy több ember összejön, az energiák kicserélődnek. Ha a másik tudatosabb, mint te, a benned szunnyadó felébresztett energiákat fogod érezni. A félelmeidet vagy a korlátaidat. Elérhetjük azt a pontot, ahol már csak puszta létezésünk van, azzal a személlyel együtt, kinek jelenléte segít túljutni félelmeinken. A pénzrituálé ennek a folyamatnak volt a része. A ceremónia segítségével Leonard a beavatásomat készítette elő, amit mester-tudatnak hívhatunk.

 

2. Újjászületés

„Az elme és a légzés a királya és királynője az emberi tudatnak." - Leonard Orr

Amikor azon a bizonyos estén találkoztam Leonardal, a Panhandlnél, egyedül voltam, hogy a pénzről szóló tanítást meghallgassam. A légzésről kezdett beszélni. „Légzés, csodálkoztam, mit lehet erről társalogni? Azért jöttem ide, hogy kezembe vegyem pénzügyeim irányítását. Ugorjuk át ezt a témát!" Később kiderült, a kérdéseimre keresett összes válasz kulcsa ez volt. De akkor még fogalmam sem volt erről. Azt hittem, tudom, hogyan kell lélegezni és rajtam kívül mindenki más is tisztában van vele. Kicsivel később azon az estén Leonard bejelentette, 1980. márciusában el szeretne indítani egy egyéves tanfolyamot.  Újjászületetteket és kurzusvezetőket akart képezni.

Ezer dollár / hó ellenében közvetlenül tőle tanulhattunk. Még a neki járó húsz dollárt is nehezen kapartam össze, hogyan is beszélhetnénk ezer dollárról? Természetesen, a történet vége az lett, hogy csatlakoztam a tanfolyamhoz.

Az újjászületés, mint később kiderült a legfontosabb dolog, amelyről valaha is tanultam. Ez egy ősi technika - legalábbis ezt súgja megérzésem. A könyvben, melynek címe, A lélek újjászületése, Szűz Mária megemlíti: hogyan gyakorolták az újjászületés technikáját az Esszénusok...több ezer évvel ezelőtt még mielőtt Jézus Krisztus a földre érkezett volna. Egy másik beavatott személy Cochise azt mondta: „Létezik valaki, kinek neve Toth, az atlantisziak rezgéseit képviseli. Ő a lélek mestere, aki elhozta nekünk az újjászületés folyamatát és megvalósítható formát adott neki." Leonard Orr a modernkori újjászületés megalapítója.

Ezt az állítást két dolog alapozza meg: az első, a saját születése rettentően nehéz volt. A második, megtanulta életének eseményeit, nem a szenvedő áldozat, hanem a változtatás esélyét kezében tartó egyén szemszögéből vizsgálni.

Leonard személyes története:

Anyám első három gyermeke között - akik lányok- majdnem pontosan 18 hónap korkülönbség volt. Úgy döntött, nem szeretne több gyermeket. Döntése ellenére további három gyermeknek adott még életet, s én voltam ezek közül a legutolsó. Egy nem várt gyermek, akinek az édesanyja úgy döntött, nem akar több kisbabát. Az újjászületés technikájának segítségével sokmindenre emlékszem. Emlékszem, nagyon izgatott voltam, mikor anyám méhébe kerültem. Visszatérés a fizikai világegyetembe! De lelkesedésem hamarosan alábbhagyott, mikor észleltem nem szívesen várt vendég vagyok. Mikor anyám rájött terhességére, a második vagy harmadik hónapban volt.

Nagyon bosszankodott. Ekkor kezdődtek életem gondjai. Később arra a következtetésre jutottam az egyetlen mód, melynek révén örömet okozhatok anyámnak, ha eltűnök, ha megölöm magam. Megpróbáltam megfojtani magamat a saját köldökzsinórommal. De nem sikerült. Születésemkor háromszorosan volt rátekeredve a nyakamra. Olyan közel kerültem a halálhoz, amennyire csak lehetséges. A köldökzsinór annyira szorította a nyakamat, hogy a doktor úgy döntött, a lábamnál fogva kihúz annyira, hogy le tudja ezt vágni. Aztán visszatolt, megfordított és fogóval szedett ki anyám hasából. Újra átéltem a méhben eltöltött életemet, születésemet és csecsemőkoromat, az újjászületés gyógyító folyamata alatt.

Sosem érezhettem felszabadultan magam a saját családomban. Sajnos még manapság sem...

Nagyon hosszú ideig jöttem a világra. Emlékszem, hogy fuldokoltam. Emlékszem, arra is, anyám szégyellte magát, amint ott feküdt kitárulkozva egy idegen ember előtt. Egy alkalommal, 1977.-ben kiütések jöttek ki a nyakamon, három csíkban. A tudatom még mindig emlékezett a köldökzsinór szorítására.

Leonard Orr születésének tapasztalatai eredményeként fejlesztette ki 13 év alatt az újraszületés technikáját. Emlékrohamai 1962.-ben kezdődtek, mikor egyik alkalommal nem tudott kiszállni a kádból. Arról számolt be, két órát maradt ott, mielőtt elég erőt érzett magában, hogy kimásszon onnan.

1962. és 1975. között számos alkalommal megtapasztalta újjászületését. A legdrámaibb 1973.-ban történt vele, mikor egy szörnyű fejfájás eredményeképpen ösztönösen négykézlábra ereszkedett és fejét hátrahajtotta, amíg azzal meg nem érintette a földet. Amint a születés emlékei elárasztották testét, a fájdalom hirtelen megszűnt. Leonard saját szavaival élve:

1974.-ben spirituális pszichológia előadást tartottam. Saját születési emlékeimről beszéltem és a hallgatóság nagy része hasonló dolgokat akart átélni.

Azt tanácsoltam nekik, üljenek be a fürdőkádba, és addig maradjanak ott, míg azt nem érzik, eljött az idő, hogy kiszálljanak. De ne ezt tegyék, hanem maradjanak még ott 30-60 percig. Az érzés, melyen keresztül kell mennünk ilyenkor: túljutni a tudati korláton, mely megakadályozza, hogy mélyebbre tekintsünk önmagunkban. Minden egyes alkalommal meseszerű észrevételekkel gazdagodhatunk saját önvalónkról, és egy másik olyan programot ismerhetünk meg, ami irányít minket. Ez volt az Újjászületés első technikája: ülni és elmélkedni a kádban, túljutni a tudati korlátokon.

 A legtöbb ember a szemináriumi csoportban kipróbálta ezt a technikát, és hihetetlenül erős érzelmi örvénylés ragadta el őket. Azt kívánták, bárcsak ott lett volna valaki, akinek beszámolhattak volna a velük történtekről. Én vállalkoztam erre a feladatra. Így kísérhettem végig az emberek újraszületését. Magával ragadó volt.

Később eszembe jutott, mi lenne, ha meleg vízzel teli kádat használnánk, búvárpipát és orrcsipeszt. Amikor az emberek a vízben voltak, hasonló élményt élhettek át, mint az anyaméhben. Azonnal visszanyerhették születési és születés előtti tudatállapotukat. Nemcsak emlékek jelentek meg, hanem szellemileg képesek voltak visszafejlődni. Ez a tapasztalás egyszerre volt spirituális, elmebeli és szellemi. Az embereket olyan energia kör vette körül, mely gyógyító folyamatokat indított be. Addig maradtam minden egyes személlyel, amíg vissza nem nyerték békés állapotukat. Azt a békét, mely túlszárnyal minden felfogható dolgot...

1975.-ben, miután százaknak mutattam meg a kádban történő újraszületést, azt vettem észre, az embereknél kialakult egyfajta gyógyító légzéstechnika. Megfigyeltem, légzési mechanizmusuk teljesen átalakult, valamint saját elme-test-lélek kapcsolatuk örökre megváltozott. A gyógyulási folyamat számos találkozó után valósulhatott meg, mikor már eléggé biztonságban érezték magukat, hogy átéljék az újjászületés első pillanatát. A legtöbb emberben félelem munkálkodik ilyenkor, ezért az első lépés a biztonság érzésének megteremtése.

Mindannyian ugyan abban az ütemben lélegeztek, folyamatosan, összekötve a belégzést és kilégzést egyetlen lélegzetvétellé. A valódi Létezés egységét tapasztalhatták meg. Egyesítették a belső légzést - életenergiát -, a külső légzéssel, a levegő és légzés folyamatával.     

Kezdettől az volt a célom, hogy az emberek spirituálisan önállóvá váljanak az Energia Légzés segítségével, és elegendő tanításban részesüljenek, míg újjá nem születnek.

Aztán kikísérleteztem az összehangolt légzés ütemének technikáját vízi környezet nélkül. Úgy találtam, jobban működött a dolog, ha a meleg vizes kád gyakorlata előtt, tartottam a résztvevőknek egy 10 összejövetelből álló kétórás képzést az Összehangolt Légzésről. Megszületett a víz nélküli újjászületés technikája. Ez tette lehetővé az újjászületés tömegek általi megtapasztalását. Egy melegvizes kádban, meztelenül, leszámítva a búvárpipát és az orrcsipeszt, újra átélni a születést, egy picit ezoterikusnak tűnt a legtöbb ember számára. Viszont most már csak annyi volt a teendő, hogy le kellett feküdni a földre, lélegezni és átélni a leghihetetlenebb élményt.  

Mondjuk, hogy van egy pohár vizünk, aminek az alján sárréteg van (elhasználódott, megrekedt energia). Elkezdjük friss folyóvízzel a megtisztítását (új energiával). Legelőször a sár felkeveredik a pohár alján, zavarossá téve a vizet. Amint tovább öntjük a pohárba a friss vizet, bizonyos idő elteltével a friss víz az összes piszkot kimossa a pohárból. Ami megmarad, az már csak tiszta víz lesz. Az újjászületésben a prána vagy más néven életerő energia, megegyezik a tiszta vízzel. Az elhasználódott energia pedig a születés és szülői nevelés: a vastag sárréteg. Amikor a pohár alján lerakódás van, a prána energia szunnyad. Mikor ezt a lerakódást felkavarja a friss víz, aktiválódási, átmeneti állapotba jutunk. Ha már minden szennyeződést sikerül kimosni a pohárból, átlépünk egy rendezett állapotba, a beteljesedésbe. Amit Leonard felfedezett a kádban történt kísérletei során nem más volt, mint a helyes légzési technika.

Testünkben megrekedt energiablokkok keletkeznek a felszínes légzés következtében. Úgyis mondhatnánk, megfojtjuk testünket. Ebben az állapotban a megfelelő biológiai működés lehetetlen.

Életünket a megrekedt energia formálja, átalakítja, oly módon, hogy korlátozza személyiségünket és kifejezőképességünket. Ezek az energiablokkok okozzák a feszültséget és a fájdalmakat a testben, amik később degeneratív betegségekké változnak, és halálhoz vezethetnek.

Az újjászületés során felszabadítjuk a légzési folyamatot. A legtöbb ember az első irányított újjászületési ceremónián mélyreható élményt szerez arról, mit is jelent pránát lélegezni. A teljes átalakulásra a harmadik és a tizedik alkalom után kerülhet sor.

Itt kell megjegyeznem, a prána sokkalta fontosabb életben maradásunkhoz, mint a levegő. Egyetlen másodpercet sem létezhetnénk prána nélkül. Belélegezzük, de tudattalanul. Viszont elenyészően kis mennyiséget. Testünk életben tartásához ugyan elegendő ez is, de a hihetetlen gyógyulási folyamatok megtapasztalásához nem.

A gyógyulás nem más, mint a prána belégzése. Ennek hatására átéljük első testi újjászületésünket. Ilyenkor a légzés technikája kilégzés orientáltból belégzés orientálttá válik. A kilégzés orientált légzés során lassan fújjuk ki a levegőt, aztán hosszú szünetet tartunk, kismennyiségű levegőt lélegzünk be, szinte gondolatnyi idő alatt. A szó szoros értelmében visszatartjuk a lélegzetünket. Ily módon születési traumánkat magunkba fojtjuk.

A kilégzés orientált légzés, egyben halál orientált is, mert a sejtekbe többlet szén-dioxidot juttatunk. Átlagosan hetven évbe telik, mire megöljük saját magunkat. A születési trauma így válik önbeteljesítő jóslattá.

A belégzés orientált légzés során elnyújtjuk a belégzést és lassan is fújjuk ki a levegőt. A be- és kilégzés időtartama egyforma hosszúságú. Légzésünk hatékonyabbá válik, ha összes energiánkat a belégzésre összpontosítjuk. Felesleges erőlködni a kilégzéshez, mert a tömegvonzás és a természetes izom összehúzódások elvégzik ezt a munkát. Minden életenergia a belégzésben raktározódik. És ez vezet minket az életorientált légzéshez. Ezen felül ilyenkor a sejtekbe oxigént juttatunk, ami sokkalta hasznosabb a szén-dioxidnál. E hatékony légzéssel, eloszlatjuk a pránát a testben a keringési, ideg és légzőszervrendszerek, aura - és energia-testetöltéseink között. A megfelelő légzés kiüríti a testből a fizikai szennyeződéseket, a negatív gondolatokat, a feszültséget, a betegségeket és érzelmi problémáinkat a tudatunkból. A legtöbb ember úgy éli le életét, hogy nincs tudatában annak: gyógyulásának kulcsa a tudatos légzésben rejlik. Ez a tanítás Leonard legnagyszerűbb ajándéka.

Leonard újjászületési technikája húsz folyamatos lélegzetvétel egyszerű gyakorlata. Bármikor elvégezhető a nap folyamán, ha úgy érezzük, szükségünk van rá. Bár alkalmazása az első héten csak napi egyszer ajánlatos.

1. Lélegezzünk be és ki négyszer.
2. Vegyünk egy mély lélegzetet és fújjuk ki a levegőt.
3. Az orrunkon lélegezzünk.
4. Csináljunk meg négy sorozatot az 1. és 2. pontokból.

Tehát négy kör a négy be- és kilégzésből, melyet mindig egy mély be- és kilégzés követ. A körök között ne tartsunk szünetet. Ez így összesen húsz be- és kilégzés.

Egy belégzés, amit rögtön követ a kilégzés, jelent egy lélegzetvételt. Összesen húsz összekötött lélegzetvétel, ami egy teljes sorozatot jelent, szünetek nélkül. Tudatosan figyeljünk a nyugodt belégzésre, és ne foglalkozzunk a kilégzéssel. Tartsuk meg a be- és kilégzés egyforma hosszúságát. A négy rövidebb be-és kilégzéssel a légzés folyamatosságát kell gyakorolnunk. A mély lélegzetvétellel töltsük meg tüdőnket annyira, amíg jólesik, és ne összpontosítsunk a kilégzésre. Bízzuk ezt testünkre.

Természetes ütemben vegyük a levegőt. Fontos, a légzés szabad, természetes és ütemes legyen, mintsem erőltetve szabályozott. Ez teszi lehetővé a prána és a levegő szervezetünkbe jutását. Mivel nagyon sokan rossz légzési szokásokat alakítottak ki, olyan rendellenességekkel küzdenek, mint feledékenység, zsibbadás a test különböző területein. Ha naponta megvégezzük a fent említett gyakorlatot, a tünetek megszűnnek, gyógyulási folyamatok indulnak el. Ha megtanuljuk a tudatos légzést, nagyon jót teszünk testünkkel. E gyakorlat napi elvégzése többet fog megtanítani magáról a légzésről, mint amennyit egész életünkben tanulhattunk róla. Ha szeretnénk meggyorsítani a folyamatot, keressenek fel egy hivatásos újjászületéssel foglalkozó terapeutát, és segítségével végezzünk el egy irányított tanfolyamot.

Egy másik légzőgyakorlat a váltott orrlyukú légzés. Leonardnak Goraknath tanította meg. Belégzés a bal orrlyukon, kilégzés a jobbon. Aztán belégzés a jobbon és kilégzés a bal orrlyukon. Ismételjük ezt meg háromszor vagy kilencszer. Vegyünk olyan mély lélegzetet, ami még jólesik. Bent tarthatjuk a belégzést vagy összeköthetjük a be- és kilégzést húsz folyamatos lélegzetvétellé.

Goroknath szerint, ha napi rendszerességgel elvégezzük ezt a gyakorlatot, és az Om Namah SHIVAJA mantrát is mondjuk közben, e két dologgal biztosíthatjuk az élet energia testünkben való folyamatos áramlását, megvalósítva ezzel a halhatatlanságot. Ez a gyakorlat kitisztítja a nádikat, az orrban lévő energia csatornákat, melyeken keresztül életenergiát juttathatunk a test különböző szerveihez. Végezzük el ezt a gyakorlatot háromszor vagy kilencszer egy nap, és biztosan tapasztalni fogjuk a nádik tisztulását. Ezek után addig ismételjük ezt a technikát, ameddig fenn szeretnék tartani jelenlegi fizikai testünket.

Ha belekezdünk Leonard újjászületési légzőgyakorlatába: határozott belégzés, könnyed kilégzés vagy a fentebb említett légzőgyakorlat ciklikus ismétlésébe, és ezeket szünet nélkül végezzük, a be- és kilégzés eggyé válik. Ha folytatjuk a feladatot, zsibbadó vibráló érzést érezhetünk a test egyes pontjain, akár egész testünkben. A megrekedt energia elkezd felszabadulni és aktivizálódni. Orvosi nyelven ezt hiperventillációnak nevezik, mélylégzés, amit már kórósnak tartanak.

Tudatos Légzés című műben Leonard felsorol néhány tünetet, ami a hiperventilláció velejárója. Gyorslégzés, erőltetett vagy nehézlégzés, önkéntelen légzés, légzésnehézségek, ideértve az asztmás rohamokat, zsibbadó érzés a kezekben vagy lábakban, fulladás; merevgörcs (ideiglenes bénulás vagy görcs), emlékezetkiesés vagy szédülés, hisztérikus sírógörcs, megmagyarázhatatlan félelmek, ájulás. Ide tartoznak a testen kívüli élmények, átmeneti elmezavar, valamely testrészben érezhető nyomás, erős energia hullámok érzékelése, váltakozó testhőmérséklet. Előfordulhat még erőteljes izzadás vagy hidegrázás, zavarodottság, klausztrofóbia, fejfájás, remegés, teljes testes orgazmus átélése, spirituális, vallásos víziók, drámai telepatikus élmények, émelygés, száj kiszáradása, fülzúgás, fülcsengés, születési és álomképek megjelenése, eufória, színes fantáziaképek, izomgörcsök, akár epilepsziás roham, a halál és feltámadás átélése.

A hiperventilláció nem betegség. Tulajdonképpen egy gyógyulási folyamat, mely ellensúlyozza azt a tényt, hogy egész életünkben felületesen lélegeztünk. A mélylégzés azt a károsodást is gyógyítja, melyet születésünkkor szenvedtünk el. A hiperventilláció tünetei közül a legtöbb ember átél egyet, a görcsöt, ideiglenes bénulást a kezeken vagy arcon. Így mutatja meg testünk, mennyire rossz állapotban volt eddig. Ha ellenállunk a görcsnek, oly annyira blokkolhatjuk a testünket, hogy azt érezhetjük, azonnal kővé válunk. Egyetlen esélyünk, ha megpróbálunk túljutni ezen az állapoton és nem menekülni tőle. Ha a józanész ellenére megpróbáljuk átélni azt, amitől tartunk, a görcs elmúlik.

Az újraszületés folyamata két lépcsőből áll. Az első, megtanulunk energiát (életerő energiát vagy pránát) belélegezni a levegővel együtt. A második, Leonard szavaival élve: „felfedezni a születés-halál körforgását, és tudatos Belső Lélekké egyesíteni a testet és szellemet."

Leonard így folytatja: „Az újjászületés, felfedezni a születés-halál körforgását, több időbe tart, mint megtanulni a helyes légzést...
Az újraszületés magában foglalja az egyéni születési traumát, a csecsemő tudatosságot, a családmintát és a halált is. A folyamathoz elengedhetetlen az elme és test uralása."
Hogy teljes egészében megértsük, miről is beszélünk, mélyebbre kell ásnunk azon tényezőkig, melyek oly rég óta tudatlanságban tartanak minket.

 

3. Győzd le a halált

„Ha testünk halhatatlan nem tudunk meghalni" - Leonard Orr

Van még egy dolog, ami megakadályozza örök létezésünket, tudattalan halálvágyunk. Ahogyan Leonard mondogatta: „Hacsak szüleid nem halhatatlanok, örökölted a halálvágyat." A halálvágy testi tulajdonságunk, melyet tudatunkkal megsemmisíthetünk. Gondolkodásunk depresszióssá, kedélytelenné válhat, ha elhisszük, a halál elkerülhetetlen és nem áll módunkban felülkerekedni rajta. Ez az út ténylegesen halálhoz vezet, már ha nem győzedelmeskedünk a kaszás felett. Ha gondolataink, érzelmeink, cselekedeteink teremtik meg a valóságot (már pedig így van), a meg nem válaszolt és meg nem vizsgált halál utáni vágy, melyet nemzedékeken keresztül örököltünk szüleinktől és kultúránktól, életünk nem kívánatos részévé válik és létrehozza jövőbeli gyümölcseit. Szánható áldozatnak tekinthetjük azt az embert, aki elhiszi, van valaki vagy valami „odaát", aki/ami irányít minket.

Akár megvalósítjuk a halhatatlanságot, akár nem, már az is borzasztó hatalommal bír, ha megkérdőjelezzük a halál elkerülhetetlenségét. Aki áldozatként gondol magára, tudatának forrása abból táplálkozik, hogy elhiszi, nincs hatalma teste egészsége, jóléte és sorsa felett. Ha uralni akarjuk életünket, meg kell nyílnunk e lehetőség felé: saját magunk vagyunk azok, kik megteremtik a biztonságot, és a jólétet. Senki másától nem függünk. Mi vagyunk azok, akik megteremtjük egészséges állapotunkat, megbetegítjük, balesetet okozunk magunknak, és mi hozzuk létre a testi halál fogalmát.

Leonard tanítása szerint: szembe kell szállnunk a látszólag elkerülhetetlenül kiszabott halálbüntetéssel. Ő tanította meg, hogyan vágjuk el a tudattalanul és önkéntelenül létrehozott kötelékeket, amiket a születés-halál körforgásának természete okoz. Ebben rejlik Leonard zsenialitása. Vagy elhisszük ezt vagy sem, de ha foglalkozunk az elhangzottakkal, a változás min keresztül fogunk menni, túlszárnyal minden képzeletet.

Itt nincs aranyközép út. Vagy felülemelkedhetünk a halálon, vagy elbukunk. Viszont nekem létezik egy elméletem, mely kicsit eltér a Leonard által mondottaktól: ha valójában meg is halunk, még mindig felül tudunk kerekedni a halálon. A haláltudatosságunk segítségével.

Légzés, születés, pénz és halál, egy egyszerű korforgás részei. Legyőzve a halált, feloldjuk magunkban születési traumánkat. Ennek eredménye: megjelenik az anyagi jólét. A New Age követői, mostanság ennek a jólétnek forrásairól prédikálnak. Őket már megelőzte Leonard, előttük beszélt erről, tulajdonképpen Leonard az igazi Real McCoy. Sőt több ennél. Ő az egész mozgalom megalapítója. A semmiről oly sokat szajkózó (vagy még annál is többet), az egekig magasztalt Timothy Leary, és az ifjú titán, Deepak Chopra, mind megértették a pénz és siker valódi karmikus, nukleáris, spirituális törvényeit.

Hogyan élhetjük az életet, és hogyan virágoztathatjuk fel azt, ha magunkban még nem oldottuk meg a halálvágy kérdését? Ha nem teszünk lépéseket az ügy érdekében, annak visszavonhatatlan következményei lesznek. Minél tapasztaltabbak leszünk, annál élénkebb lesz halálvágyunk. Mindenhez, amihez tudattalanul ragaszkodunk, tisztátalanok, mint a legvadabb gondolataink.

Minél tudatosabbá válunk, annál nagyobb hatalommal fognak bírni gondolataink. És annál gyorsabban valósíthatjuk meg azokat. Ha még sohasem kérdőjeleztük meg a halál elkerülhetőségének tényét, tudtunkon kívül a hatása alatt állunk.

Valószínűleg levonhatjuk a végkövetkeztetést, életünk legmagasztosabb pillanata lesz, mikor találkozni fogunk Teremtőnkkel. Ha ténylegesen vágyunk erre, nincs más dolgunk az önmegvalósításon kívül, és így hamarosan eljutunk Hozzá!                  

A testi halhatatlanság annyit jelent: addig élünk testünkben, amíg mi akarjuk. Akkor hagyjuk el azt, amikor mi akarjuk. Tudatosan tesszük ezt, a feltámadás és mennybemenetel reményében. A testi halhatatlanságról való tudatosság meghatározza egész létezésünk. Még ha negatív gondolatok is törnének ránk, képesek leszünk biztonsággal és hittel felülkerekedni ezeken. A meditáció és légzésre való összpontosítás révén túljutunk a hullámvölgyeken. És így, megoldhatjuk halál utáni vágyunk dilemmáját.

Leonard szerint újjászületése sohasem történhetett volna meg, ha nem tárta volna fel halálvágyának okát, melyre 1967.-ben került sor. A halhatatlanság fogalmát kezdetektől az újjászületés rejtette magában. Általa biztonságot teremthetünk, melynek teljessége mindent magában rejt.

Miután Leonard kiszabadította magát a halál szorításából, lenyűgözte a testi halhatatlanság eszménye. De, egyetlen akadály mégis nyugtalanította. Minden e témában olvasott könyv szerzője meghalt. Az egyikük, Harry Gaze, az Istenről szóló tanok prédikátora, aki a Hogyan éljünk örökké c. könyvet írta, éppen a Hollywood-i Vallási Központból tartott hazafelé második előadássorozata után, mikor meghalt.

Leonard nem tudott ezekben az embereken hinni. Eldöntötte, csak olyan személyt fogad el hitelesnek, aki meg is valósította a halhatatlanságot. A halhatatlanság határát 300 évnél húzta meg. Így került arra a helyre, ahol halhatatlanokkal találkozott. 1977. tavaszán Indiába utazott, de sajnos nem talált egyetlen halhatatlan embert sem. Azonban egy női utastársa sikerrel járt. A hölgynek Babadzsi volt az idegenvezetője, az a Babadzsi, aki kétszer is megjelent testet öltött formában az utazás előtt. Hét hónapot töltöttek egymás társaságában, miután a hölgy képekkel és jegyzetekkel visszatért Kaliforniába. Élményei közt egy három napos, a világegyetemben eltöltött kirándulás is szerepelt.

Amint ez a hölgy átadta megszerzett tapasztalatait, Leonard nyomban kapcsolatba lépett Babadzsi energiájával, és az az óta kialakult nagyon erős spirituális kötelék még mindig megvan. Leonard újabb utazást tervezett Indiába 1977. decemberében. De rendkívüli elfoglaltságai miatt, el kellett halasztania ezt. Amikor az idő elérkezett, hogy végső döntését meghozza, éppen egyik Houston-i barátjának texasi házában meditált, mikor Babadzsi megjelent előtte és 3 percig ott is maradt vele. Ez az élmény átformálta gondolkodásmódját. Leonard elmondta: ez az eset döbbentette rá, mennyire korlátolt a gondolkodásom.

Ezután Indiába ment és egy hónapot töltött Babadzsival. Így hangzott az egyik újjászületésről szóló beszélgetésük:

Mielőtt szemtől szembe találkoztam volna Babadzsival, rájöttem, a légzés és elme működésének összehangolás a kulcsa a test és elme egészségének. Arra jutottam, az életlevegő lehet a „Fiatalság Forrása", és szintén ez vezet el a testi és szellemi örökléthez. Mióta Babadzsi uralma alá vonta testét, szellemét és lelkét, több ezer éves teste fiatalként tündökölt.

Egyik nap, 1978. januárjában összeszedtem minden bátorságomat és megkérdezetem Babadzsit elméletem helyességéről. Az én részemről tényleg bátorságra volt szükség, mert ha valaki megcáfolhatja filozófiámat, az ő volt. A legkiválóbb elmékkel osztottam meg gondolataimat, de ő volt az első halhatatlan, akivel találkoztam. Azt kérdeztem tőle:

- Az újjászületéssel elérjük a Mritenjaya[1]-t? (Ami győzelmet jelent a halál felett.)
- Az újjászületéssel Mahamritenjaya-t valósítjuk meg. (Ami a legfelsőbb győzelmet jelenti a halál felett.)
- Úgy érted, ha a prána örökkévaló, a test is azzá válik általa?
- Természetesen.

Ezzel elsétált, mintha a világ legegyértelműbb dolgáról lett volna szó. Elméletem igazolása egy valódi halhatatlantól megdöbbentően hatott. Számára ez több ezer év óta nyilvánvaló tény volt.

Leonardnak Babadzsi jelentette a legnagyszerűbb dolgot a földön, ezért elhatározta minden évben eltölt vele egy hónapot. Minden alkalommal mikor Indiában volt, úgy érezte, megszűnik körülötte a világ. Babadzsi a felszabadulás lehetőségét adta meg neki.

Egyik utazása során nyolc személlyel találkozott, akik már több mint 300 éve éltek ugyan abban a testben. A legfiatalabb mester 300 éves volt. Nem engedte 50 yardnál magához közelebb az embereket. (1 yard=0.9144 m) Mikor megkérdezték a halhatatlanság titkáról, azt felelte: „Tartsd távol magadtól az embereket!"

Egy másik halhatatlan, Bhartridzsi adományozta Babadzsinak a halhatatlanságot i.e. 56.-ban. Ebben az időben Bhartridzsi India császára volt, de lemondva hatalmáról, végül szaddhu lett. A szaddhu az az ember, aki lemond földi javairól és teljes idejét a spirituális megtisztulásnak szenteli. Bár már Bhartridzsi rég megvilágosodott, több mint 2000 éve használja ugyanazon testét itt a Földön.

Áshramja egy száz négyzetkilométeres területen található. Vadállatok is élnek itt, de sohasem támadtak emberre. Bhartridzsi feltűnés nélkül végzi teendőit. Szelídséget és ártatlanságot sugároz. A több mint 2000 éve tartó önfejlesztés eredménye a kortalan és feszültségektől mentes test.

Babadzsi egyik inkarnálódása Goraknath volt, aki számos halhatatlant képezett ki. Ha Goraknath egyik tanítványához szegődnénk, az Om Namah Shivája mantra folyamatos ismételgetése lenne első feladatunk. Aki ténylegesen elkötelezett, három év múlva térhetne vissza a következő lecke elsajátítására.

Az első legalapvetőbb gyakorlat, Isten nevének vibrálása. Aztán következik az energia testről való tudatosság. A fizikai test halhatatlansága az energia testben rejlik. Az energia testről való tudatosságunk révén, megállíthatjuk az öregedést és uralhatjuk testi egészségünket. A következő lépcső, hogy tudatosítsuk a Föld elemeit: levegő, víz, tűz és prána (vagy éter), hatékonyabban képesek tisztítani energia testünket vagy auránkat, mint az elme. Ezek az elemek elfújják, elmossák, elégetik stb. a negatív energiákat, melyek az Egyéni Lélek fizikai aspektusai.

Számos dolog, amit említettem a Győzd le a halált c. könyv bevezetőjében, eltérő formában megtalálható a már kiadott könyveimben. Sokat gondolkoztam, vajon teljesen új dolgokról kellene ebben írnom? Végül úgy döntöttem, könyveimhez hasonlóan, itt is tisztelettel adózom Leonard nagyszerűségének. Azt hiszem, ez a legkevesebb, mit tehetek érte.

Ha még mindig nem világos az olvasó számára: mindent Leonardnak köszönhetek. Ugyanakkor semmivel sem tartozom neki. Mindannyian egy hatalmas gépezet apró alkatrészei vagyunk. Feladatunk a feltétel nélküli megbocsátás, méltóságunk megtartása és sorsunk beteljesítése. Leonard az emlékezés mestere. Másokat is képessé tett, hogy emlékezzenek. Én most emlékezem rá: köszönöm Leonard. Nem írhattam volna meg könyveimet, ha ő nincs és nem áll „felkelésünk" élére.

Bob Frissel[2], A semmi sem igaz, ami ebben a könyvben található, de a dolgok így működnek és valami igazság mégis rejlik a leírtakban... c. könyv szerzője                      

 

 

Első rész
Testi halhatatlanság
Előzetes

Valóban létezik testi halhatatlanság­­? A halhatatlan jógik és én ezt szeretnénk bebizonyítani. A jelen korszakban, melyben élünk, elég nehéz hozzászokni ehhez a gondolathoz. Akár évmilliókba is telhet, mire felfogjuk.

Elérkezett az idő, hogy újra széles körben ismertté váljanak a halhatatlanságról szóló tanok. Emberi történelmünk utóbbi korszakaiban, a legtöbben úgy gondolták, a halál elkerülhetetlenül eljön értük. Ez a meglátás az utóbbi ötezer évben vált elterjedté. Nem tudjuk mi lesz az eredménye, ha a halhatatlanság ismét reneszánszát fogja élni.

Materialista civilizációnk a haláltudat vágyát erősíti bennünk. A halhatatlanok elutasítják a halál elkerülhetetlenségének tényét. Szerintük tudatunkkal irányításunk alá vonhatjuk azt.

A halhatatlanságról való tudatosságunkkal megváltoztathatjuk gondolatainkat, felszabadíthatjuk légzésünket és elérhetjük az örökkévalóságot. A halhatatlanok tudják, a halál csak azokat ragadja el, kik ragaszkodnak tudatlanságukhoz. Ezek az emberek jobban kedvelik a test látszólagos örömeit, mint a lélek örökké tartó boldogságát.

A fizikai világegyetemben a halál feletti győzelmünk csak alapvető intelligencia kérdése. A halhatatlanság: gyakorlati spirituális megvilágosodásunk első lépcsője. A legtöbben meghalnak - bár felvilágosultnak gondolják magukat -, mielőtt megkérdőjeleznék a halál elkerülhetőségét. A halhatatlanság tényéről való tudatosságunk nem elég. Az erről szóló filozófiában való jártasságunk fejlesztése az első lépés. A második, hogy feltárjuk személyes halálvágyunk miértjeit, melyeket felmenőinktől örököltünk. Ezt nevezhetjük akár a halhatatlanság pszichológiájának is. A harmadik lépés, testünk feletti uralom fejlesztése, ami a halhatatlanság fiziológiája. A harmadik lépésnél látunk neki, a spirituális megtisztulásunkat elősegítő gyakorlati feladatokhoz. Például a légzés uralása, megtanít minket, hogyan szabaduljunk meg az elme és test szennyeződéseitől. A böjtölés még jobban elősegíti a vér tisztulását. Az alvás uralása, többek között az asztrál világ feletti uralkodást tanítja meg nekünk, melyet legtöbben a halottak birodalmának hisznek. A víz és tűz általi megtisztulás elengedhetetlen. Erről még részletesen szólni fogok a későbbiekben.

Célom nem az, hogy eltöröljem a halál fogalmát. Ugyanis lehetővé teszi azok számára a Föld elhagyását, akik nem szeretnek itt tartózkodni. Tapasztalatom szerint, sokkal többen félünk az örökléttől, mint a haláltól.

Érdemes megjegyeznünk, addig halhatatlansággal bírunk, míg nem állítjuk az ellenkezőjét. A halál sokkalta bonyolultabba a létezésnél. Az alábbi pozitív megerősítés ezreket mentett meg a halál karmaitól. Mindenkinek csak javasolni tudom az alábbi sorok memorizálását és meditáció során való ismételgetésüket: Létezem. Élet utáni vágyam sokkal erősebb a halálnál. Amíg erősítem magamban a létezés tudatát, megtartom az egészség és fiatalság állapotát.

Az oktatás legfontosabb célja az lenne, ha mindenki szókincsét kibővítenénk a halhatatlanság fogalmával. Mindenki megérdemli a felvilágosítást: saját elménk a legnagyobb ellensége létezésünknek és testi egészségünknek.

Ezen fogalmak tisztázása, születési alapjogainkat képezik. A nyugati civilizációban azért sikerült kevés embernek felülkerekedni a halálon, mert kevesen is próbálták meg. A legtöbben behódoltunk a halál felsőbbrendűségének. Elhittük, nem győzhetünk.