Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Bakos Attila

Kőtörő fű | könyv

Magyarnak lenni cselekvő részvétet jelent a test börtönébe zárt örök lélek iránt

Szinopszis

Magyarnak  lenni  cselekvő  részvétet  jelent  a  test börtönébe  zárt  örök  lélek  iránt. Magyar hagyományunk megértése lehetővé teszi az Isteni Mester szolgálatát, s ez a boldogság, a földi harmónia titka!

 • Mindennapi életünkbe mindaddig nem állhat be pozitív változás, míg tudatunkban az élet lényegéről alkotott fogalmak gyökeresen át nem alakulnak.  Nem a valóban létező külső vagy belső ellenség veszélyezteti a magyar megmaradást, hanem az egyénekben a belső rend és arányérzék teljes hiánya!  Nem elegendő csak túlélni, sikeresen részt venni a létért való anyagi küzdelemben, a magyar embernek megadatik a benső tudakozódás titokzatos képessége az önvaló és az Abszolút Igazság után. 
 • A lelkét látó bölcs képes függetlenné válni a társadalmi környezettől, a politikai és gazdasági  marketing hazugságaitól. Itt az ideje annak, hogy a kegyetlen szándékokat, s Trianont túlélő magyarok urai és főszereplői legyenek ismét életünknek!
 • Gyökeresen változtatnunk kell gondolkodásunkon a tekintetben, hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem! Ha ez sikerül, Magyarország abban a pillanatban megszabadul az Antikrisztus hatásos félelemkeltésétől, és hízelkedésétől
 • Ez a mesterséges balsors meg akar minket bénítani, de mi szüntelenül járható és hatásos új utakat és irányokat lelhetünk fel, az örök magyar lélek ma is képes gyökeres megújulásra. 

Közeleg a nemzet feltámadása!


Tartalomjegyzék

Invokáció

  

Előszó: Mai magyar szellemi körkép

  

Bevezetés

  

Első rész: Magyar Harmónia

 1. A Rasza áramlásának törvénye
 2. A Nemzeti Életerő Alapjai
 3. Kommunista diadal - Demo-Krácia
 4.  Az aranykori világ pusztulása, a szanátana-dharma világának széthullása
 5. Trianon a kétféle történelem felfogásban
 6. Az igazság az adós-rabszolgaság kérdéskörében

  

Második rész: Szakrális áldozatok

 1. A Mítosz halála és feltámadása
 2. A sámánizmustól a jógáig
 3. A Rámájana ős-eposz őstantrikus és sámánikus utalásai
 4. Fehér-ló és Tűz Áldozatok - Idézetek a Brihad-aranyaka Upanisádból
 5. A Magyar Szent (Sámán-Táltos) Korona és viselőjének szerepe, ősi célja

 

Harmadik rész: Az univerzális rend meglátása

 1.  Az Igaz Vallás Lényegi Felépítése
 2. Nomád és Városlakó - A vallás két forrása
 3. Magyar eredet és vallástörténeti homály
 4.  A kizökkent idő - a szív és az értelem háborúja
 5. A magyar Tündér-hagyomány összevetése az óind és ógörög hagyatékkal
 6. Sumer (Szemúri) ősnépünk történelme
 7. Az egyiptomi magyar gyarmatosok eredete
 8. A Magyar (Mat-ar) Nádor (Net-er), Ozirisz

 

Negyedik rész: A magyar ősvallás fejlődése Jézus világunkba lépéséig

 1.  A szabadság konfliktusa - A Nap (férfi) és a Hold (nő) útja
 2. Ménúr-háza vagy Káli sötét birodalma
 3. Visszatérés a magyar gondolkodáshoz
 4. Az Óind hagyaték kiemelt fontossága
 5. A Magyar Nemzeti Vallás fejlődése Zarathusztráig (Rendszerezés)
 6. Zarathusztra tanítása, a tovább fejlődő sámánizmus
 7. Az út Zarathusztrától Buddháig
 8. Buddhától Jézusig
 9. Attila - szakrális fejedelem vagy kutyafejű hun szörnyeteg
 10. A magyar ősnépek helyzete a V-IX. században - a Hon(vissza)foglalás diplomáciája

 

Befejezés: Elmúlt ezer év - Történelmi merényletek

Magyarország, Európa szíve ellen

Függelék: Jézus a Védákban?


Olvasson Bele!