Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Denny Sargent

Őrangyalod és Te

Halld meg üzeneteit érezd jelzéseit!

Szinopszis

„A megszokott módon imádkoztam, mikor hirtelen a szoba elsötétült, s én az űrben lebegtem, semmihez nem hasonlítható sötétségben. Úgy tűnt, örökre itt ragadok, mikor előttem a messzeségben feltűnt egy parányi fény. Gyönyöre és ereje teljesen átjárt, a boldogságtól már-már sírni kezdtem. A csillag egyre fényesebb és nagyobb lett. Észrevettem, hogy felém tart.  Semmire sem vágytam még jobban életem során, minthogy megérinthessem. Úgy tűnt évekbe is telhet, mire a közelembe kerül. Ám ő megközelített, s egy emberi alakot véltem felfedezni. Vakítóan fehér volt és kék, elektromos fények örvénylettek testében. A messzeség hihetetlen nagy volt kettőnk között, de hamarosan már ott lebegett előttem. Az Őrangyalom volt. Elektromossággal feltöltött, pulzáló emberforma lényt láttam, aki vakító fehér és kék fényből állt, szárnyakkal és villámhoz hasonló hajkoronával, kitárt karokkal. Amint felém közelített, majdnem elemésztett roppant ereje és energiája. Szinte már lehetetlen volt elviselni, mégis kitártam karjaim, hogy befogadhassam áldását. Ekkor roppant erő és tudatosság áramlott belém. Mikor már nem voltam képes többet felvenni, szelíden megszakadt a folyamat."

- Denny Sargent


Tartalomjegyzék

Bevezetés

 

Első rész: Találkozás az Őrangyalunkkal
Első fejezet: A Szent Őrangyal történetének rövid bemutatása
Második fejezet: Felkészülés az Őrangyalunkkal való találkozásra
Harmadik fejezet: Az Őrangyalunkkal való kapcsolatfelvétel

 

Második rész: Az Őrangyalunk és mi- a kapcsolat elmélyítése
Első fejezet: Az Őrangyalunkkal való kapcsolat ápolása
Második fejezet: Az Őrangyalunkkal való kapcsolat kiterjesztése
Harmadik fejezet: Az Őrangyalunkkal való kapcsolat harmonizálása

 

Harmadik rész: Az Őrangyalunkkal való egyesülés
Első fejezet: Az Őrangyalunk és árnyékszemélyiségünk
Második fejezet: A Szent Őrangyal tudása és beszédei
Harmadik fejezet: Az Őrangyalunkkal való egyesülés

 

A függelék: Buddha és a Szent Őrangyal

B függelék: New Orleans-i fekete mágia és a Szent Őrangyal

C függelék: Energia átadás, avagy sugalmazott vers a Szent Őrangyaltól

D függelék: A Megszületetlen rítus szertartásának új feldolgozása

E függelék: A Tudás története és a Szent Őrangyalokkal való párbeszéd, valamint a  Megszületetlen rítus

F függelék: Őrangyalok más szempontokból vizsgálva

 

Bibliográfia


Olvasson Bele!

Bevezetés

Milyen indíttatásból vagyunk itt a Földön? Van valamilyen célja életünknek? Segít az Abszolút Igazság, Isten abban, hogy megértesse velünk terveit és szándékát? Az Őrangyalok Isten legközvetlenebb, legszemélyesebb válaszait rejtik magukban, az előbbiekben feltett kérdésekre. Azért léteznek, hogy tanítva vezessenek azon az úton, melyet Isten kijelölt számunkra. Ha Isten ösvényét követjük, valódi boldogságra, békére és szabadságra lelhetünk. Ugyanis ezek jelentik az élet egyetemes céljait.

Akkor fordul el a kulcs a zárban, ha megleljük az igaz szándékot, Isten számunkra előkészített tervét, és követjük azt. Egész életünk lényege, megtaláljuk-e azt, ami nekünk van félre téve, amivel foglalkoznunk kell és ahol képességeink legjavát tudjuk-e nyújtani. De miként kellene hozzálátni mindehhez? Az első lépés az Őrangyalunkkal való szilárd és valós kapcsolat megteremtése.

A könyv elsődleges célja, információ átadás: mely szerint összeköttetésbe kerülhetünk egy olyan spirituális lénnyel, akinek létezésének egyetlen oka, helyes életutunk megtalálásának segítése.  A helyes ösvény és igaz szándék megvalósítása. E teremtmény jelenti a személyes és közvetlen kapcsolatunkat Istennel. Hasonlattal élve, isteni szikrának is nevezhetnénk.

Őrangyalunk türelmesen vezet és segíti mindennapjainkat. Tiszta szívből szeret minket, nem számít  mit teszünk vagy kik vagyunk. Velünk született, sohasem hagy el bennünket és segít átlépni a következő életbe, mikor meghalunk. Bármikor segítségül hívhatjuk, ha tanácsra van szükségünk. Olyan erős kapcsolatot alakíthatunk ki vele, mely erősebb bármilyen köteléknél. Valódi beszélgetéseket folytathatunk vele, így tisztában lehetünk Isten akaratával.

Mikor a feleségem tinédzser volt, az Őrangyalával való találkozás örökre megváltoztatta életét. Úgy volt, szülővárosában néhány barátjával együtt szórakozni mennek egy esős éjszakán. Egyikük kocsival volt. Mihelyst indulni akartak, egy szárnyas lény jelent meg előtte és felemelt kezeivel arrébb lökte őt a kocsitól.  Feleségemnek földbe gyökerezett a lába. „Ne menj"- mondta az angyal. Aztán a látomás tovatűnt.

A többiek már indultak volna. Valószínű, ők nem látták mi történt. A feleségem azt gondolván, csupán az eleme játékának volt kitéve, elindult az autó felé. De hirtelen valami megmagyarázhatatlan erő hátrarántotta. Aztán azt mondta barátainak, induljanak el nélküle. Abban a pillanatban mély, megmagyarázhatatlan bánat öntötte el, mihelyst elbúcsúzott barátaitól. Azt akarták, ő is menjen, de végül nélküle vágtak útnak. Tíz perccel később mindannyian meghaltak egy szörnyű autóbalesetben. 

Ez és az ezekhez hasonló történetek teljesen lenyűgöztek, s arra ösztönöztek feleségemmel, hogy e témát alaposan tanulmányozva írjunk egy könyvet az Őrangyalokról. Tizennyolc éve követem Őrangyalom kanyargós, meglepő, de ugyanakkor eredményekkel teli ösvényét. Kutattam Őrangyalom után önmagamban és a világban is. És ahogy tudásom gyarapodott, rájöttem, az őrző lelkek egyetemesek. Saját őrangyalomtól kapott egyik üzenet szerint, meg kell osztanom másokkal a tudásomban lévő információkat. Remélem a könyvemben megtalálható történetek és tanítások segítik az olvasó fejlődését.

Amióta az emberiség gondolatatit, álmait, ötleteit köveken, fán vagy éppenséggel papíron rögzíti, azóta ismerjük az Őrangyalokról szóló történeteket. Manapság is rengeteg ember hisz bennük a világ legeldugottabb zugaiban is. Az Őrangyalok fontos szerepe minden világvallásban megtalálható. Amint e fénylény megmentette az életemet, úgy jelennek meg más-más élethelyzetekben is, tanácsot, segítséget vagy éppen gyógyulást hozva.

Nagyon sok Őrangyalos esemény a veszély pillanatában történő isteni beavatkozást takarja. Manapság azonban sokat ezek közül kiszíneznek és közreadják őket könyvekben, újságokban és filmekben. Nem mehetünk el azon tény mellett, hogy főleg az Őrangyalok, egyre több hétköznapi ember számára megjelennek. De tényleg meg kell várnunk azt a pillanatot, míg életünk veszélybe kerül? A válsz természetesen nem. És maga a könyv is éppen ezen okból íródott.

Az olvasó gyakorlati kézikönyvet tart kezében. Nem állt szándékomban filozófiai okoskodásokat vagy inspiráló vallásos történeket csokrokba gyűjteni, bár itt-ott megemlítek egy-egy szívemhez közel álló kis mesét. Könyvemnek egyetlen célja van: felajánlani az olvasónak néhány egyszerű, nem bálványimádó eszközt és módszert, melyek segítségével kapcsolatba kerülhetünk, beszélgethetünk, találkozhatunk és egyesülhetünk Őrangyalunkkal.

Nem fantáziálgatásról van szó és nem is olyan dolgokról, melyeket csak néhány kiválasztott lenne képes véghezvinni. Bárki, akár Te is kedves olvasó, képes vagy az Őrangyaloddal való találkozásra és segítséget kérni tőle. Maga ez a folyamat nagyon egyszerű, de ugyanakkor némi erőfeszítést, bátorságot és elhatározást igényel. A legtöbbünktől rendíthetetlen akaraterőt. Több tucat embert ismerek, akik megtették ezt az utazást vagy éppenséggel a folyamat közepén tartanak és ugyan olyan hétköznapi emberek, mint én vagy bárki más. Megtalálták a kapukat, melyeken keresztül kapcsolatba léphetnek és kommunikálhatnak Őrangyalaikkal, mint ahogyan azt én is teszem. A könyvem segítségével megpróbálom a misztikum felhőit elhessegetni és ezüst tálcán átnyújtani az olvasó számára a tudást.

Ha már kezünkben van a könyv, megtettük az első döntő lépést: kíváncsiságunk és érdeklődődésünk révén. Aztán meg kell tennünk a következőt is. Tudnunk kell, az Őrangyalunkkal való kapcsolat olyan mély lesz, amilyennek mi szeretnénk, hogy legyen. Lehetünk távolságtartóak, de a szó szoros értelmében egyesülhetünk is Vele. Ez a döntés a mi kezünkben van, mint minden komolyabb döntésé is.

Minden kultúra hagyományában szerepelnek Őrangyalok, vagy más néven nevezett pozitív lelki létezők, és ezek mind megegyeznek abban, hogy a kapcsolatteremtés bizony erőfeszítést igényel részünkről. Őrangyalaink kinyitják az ajtókat és megpróbálnak segíteni, de kettőn áll a vásár. Ha párbeszédre vágyunk velük, dolgoznunk kell önmagunkon. Ha azonban a kapcsolat felvétele már megtörtént, elkezdődhet a párbeszéd, s elindulhatunk a spiritualitás ösvényén.  

Számos vallási hitrendszer szerint, hibázunk, sőt bűnbe esünk, ha nem követjük az isteni útmutatást. Jó néhány ősi dogma lefektette már ezeket a szabályokat. De a valódi cél mégiscsak az lenne, hogy szívből s ne színből kövessük Isten akaratát. A könyvek vagy dogmák nem tudják azt a fajta közvetlen isteni vezetést nyújtani, melyet az Őrangyalunk természetéből adódóan biztosíthat napról napra.

E könyv kézzelfogható eszközt biztosít, mely révén erőfeszítéseink gyümölcsöt teremnek. Első része röviden összefoglalja az Őrangyalok történetét, melyet a különböző kultúrák magukba foglalnak. Ez a háttér segít felkészülni a kapcsolat megteremtésére. Ugyanakkor felvázolja az önmegismerő folyamat mélységeit, ami nélkülözhetetlen, ha közelebbi kapcsolatot szeretnénk Őrangyalunkkal.
 

A második részben olyan gyakorlati feladatokkal és technikákkal találkozhatunk, melyek révén új szintre juthatunk az angyali kommunikációt illetően. Új módszerekkel ismerkedhetünk meg, melyek segítenek felfedezni és kordában tartani az új energiákat és a kapcsolat elmélyüléséből származó változásokat. Valamint megtanulhatjuk, hogyan kérdezzünk és kapjunk valódi válaszokat Őrangyalunktól. Ebben a részben meg kell, hogy ismerkedjünk árnyékszemélyiségünkkel, mely sötét oldalunkat szimbolizálja. Lényünk e részének megfékezése Őrangyalunk feladata. Valamint megtanulunk olyan technikákat, mellyel spirituális védelmet tudunk kialakítani.

A harmadik rész a könyv magja, belső misztikuma. Itt mutatom be a kulcs rituálét, amit ősi könyvekben misztériumnak, „A Szent Őrangyal megismerésének vagy a Vele való párbeszédként" említenek. Lépésről lépésre bemutatom a folyamatot, mely már több mint kétezer éves. E folyamat révén találkozhatunk Őrangyalunkkal. Számos egyéb módszert is fel fogok tárni, melyekkel elmélyíthetjük az Őrangyalunkkal való kapcsolatunkat.

A függelékekben az Őrangyalok különböző kultúrákban való szerepére térek ki.

Vegyük figyelembe, végigmehetünk a rész, de a teljes folyamaton is. Nem szükséges a teljes procedúrát végigcsinálnunk. Az előadásaim során nagyon sokan egyszerű módon kapcsolatot létesíthettek Őrangyalaikkal, amint azt az első rész gyakorlata be is mutatja. Mások nem állnak itt meg és továbbmennek a második részben leírt technikákkal. Nagyon kevés embert ismerek, aki végigment volna a harmadik részben leírt folyamaton. A választás a mi kezünkben van. Jussunk el addig, míg akaratunk azt megengedi. Az is lehetséges, hogy egy későbbi időpontban térünk vissza és akkor próbálunk meg továbbfejlődni.

Szilárd meggyőződésem, hogy Istennek mindannyiunkkal terve van. Ebben a könyvben erre a kifejezésre az Igaz Akaratot használom. Mindenki számára vannak kötelességek, melyek alól nem tudunk kibújni. Mi és az Őrangyalaink - kiket Isten küldött számunkra - egyaránt részei vagyunk a nagy kozmikus tervnek. Spirituális fejlődésünk útján vánszoroghatunk, de akár határozottan is haladhatunk előre. Minden csakis tőlünk, illetve Őrangyalunktól függ.

Egy dologban azonban biztos vagyok: a könyvben elhangzottak valóságosak, gyakorlatban alkalmazhatóak és eredményesek. Azért tudom ezt, mert több emberrel együttvéve fantasztikus sikereket értünk el. Valójában ez a könyv is csak Őrangyalom létezésének köszönhető. Miután jómagam is keresztülmentem a folyamaton és megvitattam élményeimet hozzám hasonló emberekkel, előadásokon kezdtem beszámolni tapasztalataimról.

Kíváncsi voltam, vajon mindenki képes-e ezekre a dolgokra? A válasz igen. Úgy találtam, mindenki kapcsolatba léphet és beszélgethet Őrangyalával. Attól a pillanattól kezdve, mikor nekem is sikerült ez a dolog, Őrangyalom folyamatosan nógatott, hogy mindenkivel meg kell osztanom ezt a fantasztikus lehetőséget. És íme: elkészült a mű. Remélem, most már pihenhetek egy kicsit!

Büszke vagyok, hogy a Red Wheel/Weiser (USA) kiadó megjelentette e könyvet. Ennek oka egy régebbi történethez köthető. A könyv melyből én sajátítottam el tizenhárom évvel ezelőtt az Őrangyalunkkal való kommunikációt, egy csodálatos, de egyben misztikus New York-i könyvesboltból származik. A bolt neve Weiser volt és az eredeti Weiser kiadó tulajdonában állt. Így a történet visszaért a kiinduló pontjához, ahonnan elindult. Istennek jó a humorérzéke! 

Most had ejtsek egy szót Istenről! Ugye felkeltettem az olvasó figyelmét? Elég gyakran fogom használni a továbbiakban az "Isten" kifejezést. Teljesen tudatában vagyok annak, hogy emberek milliárdjai használják e szót, ugyanakkor mindenkinek mást jelent. Én azért használom ezt az alakot, mert kifejezi azt a felsőbb rendű életerőt, mely az egész univerzumot áthatja. Lehet, mások jobban kedvelik az OM, Tao, Istenségek vagy a Legfelsőbb Lélek kifejezéseket. Ha kimondom "Isten", az előbbiekben felsorolt összes fogalmat ideértem, sőt, a szavakon túli jelentéseket is.

Én nem egyetlen vallási irányzatban hiszek, hanem az egyetemes igazságban. Senki sincs kirekesztve. Isten maga a szeretet, ez az én szerény véleményem. Nem cselekedhetünk rosszul, ha Isten nekünk szánt útján járunk szeretettel és Igaz Szándékkal. Mondhatnak akármit a különböző vallási felekezetek, szekták vagy hitvallások. Ha az olvasó az általam használt kifejezésre voksolna, kérem tartsa észben, hogy én azt milyen lelkülettel teszem.

Egyeseknek, talán az Őrangyal szó is furcsa lehet. Semmi gond. Használjuk bátran az "Őrző Lélek", "Átman", "Önvaló" vagy egyéb kifejezéseket, melyek valójában egy ugyan azon dolgot jelölik. Az Őrangyalok létezése oly biztos, mint ahogyan e szavakat látja az olvasó. A dolgok jönnek-mennek, de Őrangyalaink örökké valóak.

Elérkezett az idő, hogy találkozzunk legjobb barátunkkal, a legbölcsebb tanítónkkal, a hozzánk legközelebb álló mentorunkkal és a legvagányabb csapatkapitánnyal, akivel valaha is dolgunk volt: had mutassam be mindenkinek személyes Őrangyalát!