Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Vjászadéva

Siva Purána

Bakos Attila magyarázataival

Szinopszis

Indiában tizennyolc, történeteket, legendákat és himnuszokat tartalmazó, kiemelt fontosságú szent könyv, azaz Mahá-Purána létezik. Témájuk a világegyetem teremtése, Isten megtestesülései, valamint ősi bölcsek, jógik, felemelkedett mesterek és szent királyok szellemi tanításai.

 

A Siva Purána valódi nagysága abban rejlik, hogy nem csupán kifejti a Sivához kapcsolódó szakrális rítusok filozófiai hátterét, hanem ténylegesen beavat a megvilágosodásra (Szamádhi) és az Abszolút (Brahman) elérésére vonatkozó tudásba. Siva az örökké létező elv, a Legfelsőbb Istenség (Mahésvara), a Kozmikus Lélek, minden létezés alapja, valamint az anyagi világban feltételekhez kötött lelkek Ura (Pasupati). A nem-tudás (Avidjá-Májá) illuzórikus hálójába ragadt törekvő kutatni kezd a tudás után, s eleinte úgy véli, Urának a sajátjától eltérő személyes formája van, aki a szenvedések és megpróbáltatások idején válaszol az imáira és támogató kegyelemben részesíti. (Vjászadéva: Siva Purána)

 

Siva követője ezután tovább fejlődve spirituális megvilágosodásra törekszik, ezért nekilát önmagát megtisztítani különféle fizikai és lelki gyakorlatok (Szádhana) végzésével. Ezek közé tartozik a háromféle imádat is, azaz a hallás (Sravana), a dicsőítés (Kírtana) és az Úr tulajdonságain való elmélkedés (Manana), mely folyamat a tiszta szerelemhez hasonló elmélyülést, odaadást (Bhakti) igényel. A törekvőnek fokozatosan haladva meg kell tisztítania a tudati központokat (Csakrák), mielőtt eléri a tapasztalás felsőbb síkját, amelyben felfedezi önmaga és az Istenség tökéletes harmóniáját. Mindaddig tudatos az Úrtól való különállásáról, amíg el nem éri a tapasztalás legvégső síkját, ahol minden elkülönülés megszűnik, ő maga pedig egyesül a Végső Valósággal (Parama-Siva).

 

Miként a lángoló tűz egyaránt elégeti a száraz és a nedves gallyakat, úgy a meditáció tüze is egy szempillantás alatt égeti el mind az áldásos, mind a szenvedésteli Karmákat – a tetteket és visszahatásait. Épp ahogy egy kevés fény is eltávolítja a sötétséget, úgy a jóga legcsekélyebb gyakorlása is megsemmisíti az ember hibáit. Aki akár csak egy pillanatig is hittel meditál az Úr Siván, határtalan eredményekre tesz szert. Siva-purána 7.2.39.25–27.

 


Tartalomjegyzék

Vandana

Bevezetés

Siva-purána Máhátmja – E szent írás kiválósága

1–7. A Siva-purána dicsősége és a hallgatás szabályai

 

 I. KÖNYV

Vidjésvara-szamhitá – A tudás és annak Ura

1–4.     A Megvalósítható és a megvalósítás útja – a hallgatás, a dicsőítés és az elmélkedés

5–8.     A Siva-linga kiválósága, mely tűzoszlopként nyilvánult meg

9–10.   Mahésvara jellemzői és beavatás az Ómkárába

11–13. A Siva-linga beszentelése, a szent helyek és a helyes attitűd

14–16. A tűzáldozat és más szertartások, az istenszobrok imádata. Az Óm és az öt szótagú mantra dicsősége

18–22. A Siva-linga imádata

23–25. A szent nevek, a hamvak és a rudráksa kiválósága

 

II. KÖNYV

Rudra-szamhitá – A Legfelsőbb Úr kedvtelései

  1. Sristi-khanda – A teremtés története

1–5. Nárada vezeklése, illúziója és tudakozódása

6–7. Visnu eredete, illetve Brahmával folytatott vitája

8–10. Megnyilvánul a Sabda-Brahman, s feltárul Siva Legfelsőbb Igazsága

15–16. Rudra megnyilvánulása és a teremtés leírása

17–20. Siva és Kuvéra barátságot kötnek, így az Úr a Kailászára költözik

  1. Szatí-khanda – Szatí testet öltése

1–4. Folytatódik a teremtés – megnyilvánul Káma, a szerelemisten

5–7. Szandhjá története

8–9. Káma hatalma és kísérőinek megnyilvánulása

10–12. Brahmá Durgát dicsőíti, s Daksával együtt kegyben részesül

13. Daksa megátkozza Náradát

14–15. Szatí születése, gyermekkori kedvtelései és vezeklése

16–17. Az istennő kegyben részesül

18–20. Szatí és Siva házasságkötése

21–22. Az isteni pár kedvtelései         

23. Az odaadás ereje   

24–25. Szatí próbára teszi Rámát, Siva emiatt eltávolodik tőle 

26. A Daksa és Siva közötti elidegenedés oka   

27–31. Daksa áldozata kezdetét veszi, Szatí pedig leveti testét 

32–35. Vírabhadra elindul az áldozatra, így baljós előjelek láthatók     

36–37. Az áldozat megsemmisítése     

38–39. A Visnu és Dadhícsa közötti korábbi harc története      

40–43. Az istenek Sivát dicsőítik, hogy állítsa helyre Daksa áldozatát  

 

III. Párvatí-khanda – Párvatí története

1–2.     Himácsala házassága   

3–5.     Az istenek Sivá istennőt dicsőítik, Méná pedig kegyet kap        

6–10.   Párvatí gyermekkori kedvtelései. Siva megjelenik Párvatí álmában.      

11–13. Párvatí és Paramésvara párbeszéde      

14–16. Táraka démon vezeklése és uralkodása

17–20. Káma zavart kelt, ezért Siva végez vele

21–24. Párvatí vezekel, Siva pedig beleegyezik a házasságba   

25–29. A hét bölcs és a Brahmacsárin próbára teszik Párvatít   

30–31. Párvatí dicsőségének megünneplése     

32–36. A hét bölcs megbékíti Himavatot         

37–47. Az esküvői menet és Siva csodálatos kedvtelése

48–52. A házasságkötés és a vigadalom elbeszélése    

53–55. Siva visszatér a Kailászára      

  1. Kumára-khanda – Az isteni fiak születése

1–12. Kárttikéja születése és csodálatos tettei

13–20. Ganésa születésének és házasságának története

  1. Juddha-khanda – A megvívott harcok

1–12. A Tripurák megtévesztése és elégetése

13–26. Dzsalandhara megölésének története

42–50. Andhaka elnyeri Siva kísérőjének pozícióját

 

III. KÖNYV

Satarudra-szamhitá – A Legfelsőbb száz formája

1 – 42. Siva testet öltései

IV.      KÖNYV

Kótirudra-szamhitá – Az Úr végtelen számú megnyilvánulása

1–34. A dzsjótir- és más lingák dicsősége

35–36. Siva ezer neve és recitálásának hatása

 

V.       KÖNYV

Umá-szamhitá – Az istennő áldásosztó formái

45–51. Az istennő testet öltései és szent rítusai

 

VI.      KÖNYV

Kailásza-szamhitá – Beavatás az Óm mantrába

1–8. A szannjásza útja

9–17. A Pranava jelentése és Siva igazsága

18–23. A tanítóvá avatás szertartása, illetve az eltávozás rítusai

 

VII.    KÖNYV

Vájavíja-szamhitá – Váju feltárja Siva legfelsőbb igazságát

I.         Púrva-khanda – Első rész

1–6. A szent tudás eredete és a Siva-kultusz elvei

29–33. A gyakorlás leírása és a Pasupati-vrata

II.       Uttara-khanda – Második rész

1–11. A Pasupati-jóga elveinek ismerete

12–20. Siva mantrájának dicsősége és a tanítvány beavatása

21–36. Saiva rítusok

37–41. A jóga célja és akadályok a jóga ösvényén

Irodalomjegyzék

Idézett irodalom