Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Danvantara Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.danvantara.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.danvantara.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről történik.

 

Szolgáltató adatai:

Név: Danvantara Kft
Székhely: 1134 Budapest, Csángó u. 8.
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7 pont
Telefonszám: +36 (1) 319 1022
E-mail cím: [email protected]
Cégjegyzékszám: 01-09-879598
Adószám: 13913809-2-43

 


1   ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1   A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.danvantara.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: danvantara.hu áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A danvantara.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2   A danvantara.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3   A danvantara.hu áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4   A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.5   A szerződés nyelve magyar.

1.6   A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7   Ügyfélszolgálat adatai:
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1134 Budapest, Csángó utca 8.
Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Telefon: +36 1 452 0090
E-mail cím: [email protected]
Internet cím: https://www.danvantara.hu
Kézbesítési cím: 1118 Budapest Előpatak u. 33.


2   REGISZTRÁCIÓ ÉS A REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.1   A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az adatbekérő regisztrációs űrlap kitöltésével (egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció elindul, majd az érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött aktiváló linkre kattintást követően fejeződik be. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2   A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil->Adataim linkre kattintást követően van lehetőség. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3   Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.4   A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.5   Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


3   MEGRENDELÉS

3.1   A vásárolandó termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a termékhez mellékeljük. Amennyiben a Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

3.2   A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3   A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék kézbesítése csak ezt követően lehetséges.

3.4   Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5   A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Megrendelés folyamata során az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Megrendelem” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („törlés”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Megrendelem” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa, de regisztráció nélkül is vásárolhat nem letölthető termékeket. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, valamint hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét, valamint választott a fizetési módok közül, akkor a „Vásárlás folytatás” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait.
A megrendelés feladására „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6   A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.


4   ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1   Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).


5   AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1   Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a termék(ek) mennyiségét, árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

.2   E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

5.3   Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.4   A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.5   Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a rendelhetőnek megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.


6   SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1   Szállítható termékeket (pl. könyv, cd) a Szolgáltató postai úton juttatja el az Ügyfél részére, az Ügyfél által megadott szállítási címre. Amennyiben az ügyfél több rendelést is lead, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket és egyben postázhatja azokat.

6.2   A termék postai kézbesítésére a Szolgáltató postaköltséget számít fel, ennek összege bruttó 1250 Ft belföldre és egyedileg kalkulált összeg külföldre a súlytól és célországtól függően. A kalkulált postaköltségről tájékoztatjuk elektronikus levélben az Ügyfelet, így az összeg ismeretében elállhat a vásárlástól.

6.3   A kiszállítás ideje és az átvételi lehetőség a Magyar Posta Zrt aktuális kondíciói szerinte alakulnak.

6.4   A kiszállított termék tartalmazza a nyomtatott számlát is. Minden vásárlás naplózásra kerül, ezt az Ügyfél a honlapon a felhasználói profiljában meg tudja tekinteni, ugyanitt letölthető formában a számla is elérhető (2018. június 1-től) a vásárlásról PDF formátumban.

6.5   Letölthető termékek a honlapon regisztrációt követő belépés után a felhasználói profilban érhetők el és tölthetők le.


7   FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1   Háromféle fizetési mód közül választhat az Ügyfél a vásárlás során, ezek: átutalás, utánvét, bankkártyás fizetés.

7.2   Sikeres bankkártyás fizetés után a megvásárolt tételek listája elérhető azonnal a felhasználói profilban a honlapon. A letölthető termékek azonnal letölthetőek innét.

7.3   Átutalásos fizetés esetén az ügyfélszolgálat külön emailben tájékoztatja az Ügyfelet az átutalás részleteiről.

7.4   Amennyiben az Ügyfél külföldre kéri a kiszállítást, ennek egyedileg kalkulált összegéről emailben kap tájékoztatást.

7.5   Csak letöltéseket tartalmazó megrendelés esetén értelemszerűen nincs szállítási költség.


8   RENDELÉS LEMONDÁSA, ELÁLLÁS JOGA

8.1   A vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az átvételtől számított 14 munkanapon belül. Elállási szándék postai úton (tértivevényes levélben) vagy e-mailben ([email protected]) is jelezhető, a megrendelés szám és név megadásával. Az elállási szándék bejelentése és a webáruház visszajelzése után a terméket saját költségén küldje vissza a címünkre (1118 Bp. Előpatak u. 33.), és a megérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát.

8.2   Visszautaláshoz a bankszámlaszámot, számlavezető bank nevét, számlatulajdonos nevét a levélben vagy e-mailben szükséges pontosan megadni!

8.3   Szállítási költség (szolgáltatás) visszatérítésére nincs lehetőség.

8.4   Elállás esetén a vevőt csak a visszaküldés költsége terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.


9   GARANCIA, JÓTÁLLÁS, PANASZKEZELÉS

9.1   A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából (a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, pl. megtört gerinc, sérült borító vagy lapok) fakadó károk megtérítését.

9.2   Ha a megrendelt árucikk nyomdahibás, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli.

9.3   Az Ügyfél részéről érkező esetleges panaszok ügyintézésére írásban elektronikus úton vagy postai levél útján van lehetőség, illetve telefonon az ügyfélszolgálatnál (1.7 pont).

9.4   A Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban megvizsgálja, és 30 napon belül megválaszolja. A fogyasztóvédelmi törvény értelmében tájékoztatja a fogyasztót a panaszkezelés menetéről.

9.5   A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Az Ügyfél részére küldött válasz másolati példányát 3 évig megőrzi.


10   ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10.1   A Szolgáltató vállalja, hogy az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át, és azokat csak saját céljaira használja fel. A részleteket az adatkezelési szabályzatunkban tudja elolvasni.


11   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1   A danvantara.hu áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2   A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az aktuális érvényes ÁSZF a weboldalon folyamatosan elérhető. Az ÁSZF módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

 

Budapest, 2018. június 1.