Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Sri Aurobindo

Személyiségeink - Egók (h)arcok álarcok | jógakönyv, jógafilozófia

Gyakorlati Jóga Pszichológia

Szinopszis

Ez a jógafilozófia könyv arról szól, hogy „a jóga nem más, mint gyakorlati pszichológia egész módszertana lélektani; úgy is fogalmazhatnánk, a legmagasabb fokú lélektani bölcselet mindenre kiterjedő gyakorlata. Sri Aurobindo

 

A jógát általában olyan kötött gyakorlatokkal azonosítják, mint testtartások, légzésgyakorlatok, meditáció és ehhez hasonlók. Többnyire bizonyos szabályok és előírások összességeként értelmezik, melyek a gyakorló külső életének bizonyos vonatkozásaihoz tartozik, mint a táplálkozás, szokások és viselkedés. Ám a jóga valójában belső lélektani munka, melynek célja a tudatosság megváltoztatása és átalakítása.  (Srí Aurobindo: Személyiségeink)

 

A pszicho-spirituális fejlődés feladatai a következők: - fokozatosan kiemelkedni abból az öntudatlan és tudattalan állapotból, amiben az egyén csupán a közösség vagy tömeg beolvadt része, sem mint önálló személyiség. Lépésről-lépésre egyre mélyebb megértéshez jutni önmagunkról, tudatosabbá válni lényünk összetettségéről.

 

Tárjuk fel pontosan lényünk eltérő részeiből származó tetteink eredetét. Érjük el az önuralmat, a teljes harmóniát azzal, hogy rendet teremtünk a különféle tudati összetevők között, melyek ez idáig konfliktusban álltak egymással.

 

Végül fedezzük fel valódi önvalónkat és egyesítsük összetett emberi lényünket oly módon, hogy az összes többi ént a valódi szellemi-lelki én köré szervezzük.

 

Srí Aurobindo e jóga könyve támogathatja egy jógaoktató képzések, jóga oktató tanfolyamok tananyagát, hogy az ászana gyakorlásoddal párhuzamosan az önismereted is csodásan fejlődjön. Szeretettel ajánljuk! / A Kiadó


KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSAINK, KÉPZÉSEINK, MEDITÁCIÓK, JÓGA RENDEZVÉNYEINK

  • Hallgass bele Bakos Attila jógapszichológia előadásaiba a youtubeon! KLIKK IDE!
  • Nézz szét nálunk, jóga- és védanta iskolánkban, a Narada Védikus Akadémián! KLIKK IDE!
  • Jógapszichológia és védikus életmód mentor képzésünk indul szeptemberben: KLIKK IDE!

Nézz bele, hallgass bele kapcsolódó videónkba!


Hasonló zenék:  KLIKK IDE!
 


Tartalomjegyzék

Bevezetés

Különböző énjeink, avagy lényünk síkjai és részei

Lényünk felépítésének két rendszere

A külső lény

A belső lény

A legbelső vagy pszichikus lény

A tudatalatti és a tudattalan

A tudat feletti tudatosság

A pszichikus lény és az átalakítás
 

I. Többrétű személyiségeink

II. Lényünk síkjai és részei

A fizikai

A vitális vagy életerő-természet

A mentális

A tudatalatti

A tudattalan

A szubliminális vagy belső lény

Környezeti tudatosság

A tudatfeletti tudatosság

Felsőbb elme

Megvilágosult elme

Intuíció

Elmefölötti

Szuperelme

Az Átman, az Önvaló és a Lélek

A dzsívátman, a központi lény

A lélek és pszichikus Lény

A valódi lény és az ego

III. Egyéniséggé válni

IV. Tudatossá válni

V. Rendezés, harmonizálás, egyesítés

VI. A törekvés és önátalakítás gyakorlati kérdései
 

Lényünk összetettsége és sorsa

A test kifejezi a jellemet?

Atavisztikus vagy öröklött elemek az egyén felépítésében

Az egyéniségért küzdeni kell

Az emberek hétköznapi állapota – azonosulás és szétszórtság

Miért kérdőjelezi meg az ember magát?

Amit énnek nevezünk

Lényünk igazsága

Az árnyék

Tudatossá válni a legfelsőbbről önmagunkban

Lényünk tanúi

A belső és a külső közötti kapcsolat létrehozásának szükségessége

A tudatosság eszközeit tökéletesíteni kell

Aszketizmus és önuralom

Az egyetemessé vált személy jellemzői

A személyes erőfeszítés mindig egoisztikus?

Az önző és egoista közötti különbség.

A másik lélek felismerése, illetve hogyan tekintünk magunkra

Tudni, amit a lélek tud

Az intuíció és annak kifejlesztése

Őszinteség és lényünk megosztottsága

Spontaneitás

Hogyan akarjunk?

Mentális őszinteség

Az önbecsapás két módja

Átgondolni lényünk mozgásait

Élvezet és boldogság

A pszichikus szubsztanciája vagy lényege

A spirituális és pszichikus közötti különbség

A mindenkiben ott rejlő tiszta törekvés

Mindig mindenki fejlődik?

A pszichikus lény és az egyéni fejlődés

Fejlődés életről életre

A mentális személyiség túlélése és halhatatlanság

A lélek felfedezése

Szavak és kifejezések gyűjteménye

Hivatkozások

Index