Menü
Kosár
Kosár
kosár
Kosár
Az Ön kosara üres

Szerzőink

Bakos Attila

Író, filozófus, költő, a védanta és a jógafilozófia mestere és oktató tanára, a Danvantara Kiadó, a Narada Védikus Akadémia és a Brahmana Misszió alapítója. Harminc éve kutatja a magyar őskultúra óind és mezopotámiai kapcsolatait. Az magyar őshagyomány kutatása, már a kezdetektől egybefonódott India titkos kincseinek, a védáknak és a jóga útjának tanulmányozásával, gyakorlásával. Kőrösi Csoma Sándor és Baktay Ervin nyomán a kelet által több ezer éve megőrzött, ősmúltunkról szóló iratokat eredeti nyelven tanulmányozta.  Kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a magyar őskultúra megértése a történelmi vizsgálatán túl csakis a tapasztalható és megvalósítható lelki hagyomány feltárásán keresztül valósulhat meg. Könyveiben, tudományos kutatásokra alapozva, pontos precizitással tárja az olvasó elé az elhomályosított múlt éles körvonalait.

1983-tól tanítja a lelki kultúra filozófiáját és gyakorlatát szerte a Kárpát-medencében.

                                                                              

Bakos Judit Eszter PhD

YA E-RYT 500 vezető jógatanár, zenész, zeneszerző, filozófus, író, a Danvantara Kiadó, a Narada Védikus Akadémia, a MantraSOUND és a Brahmana Misszió alapítója. Kora gyermekkorától tanul klasszikus zenét, az éneklés mellett játszik hegedűn és zongorán. 2000 óta foglalkozik komolyan a védikus kultúrával és ekkor tájt  kezdett napi szinten jógázni, gyakorolni is. A zene és a jóga találkozása nyomán születtek meg a Narada Relax Jóga nidra estjei, valamint a mantraSOUND meditációs koncertek. Az elmúlt évek személyes tapasztalatai alapján készültek relax jóga nidra albumai, amelyeken, a jóga nidrához szükséges elmélyülést hangtálak zenéje segíti. MantraSOUND albumain ősi védikus mantrákat énekel, nyugati komolyzenébe ágyazva; az albumoknak nem csupán előadója, de egyben zeneszerzője is.

2010-től oktat jógát, a Yoga Alliance US regisztrált tagja.
Tudását és tapasztalatait közérthető és átéléshez vezető gyakorlatokon keresztül ismerteti meg az olvasókkal.

 

                                                                                Ganesha yantra

Bob Frissell

Író, az Élet Virága elnevezésű workshop megteremtője, kutatója és tanítója. Könyveit huszonkét nyelvre fordították harminc országban. Műveiből a kor kitűnő zenészei merítettek ihletet. A világ egyik vezető spiritisztájaként tartják számon, számos spirituális konferenciának meghívott előadója. Az Élet Virága tanfolyam keretein belül egyesíti a jóga légző gyakorlatait, az egyiptomi hagyomány meditációs technikáit a szakrális geometria tanaival. Mestereinek Leonard Orrt a rebirthing technika kidolgozóját és Drunvalo Melchizedeket a MerKaBa meditáció megalkotóját. Tanfolyamai az Egyesült Államokon, Európán és Ausztrálián keresztül a világ számos pontján elérhetők. Munkásságát három könyvben adta közre, melyek most magyar fordításban is elérhetőek a körülöttünk lévő világ mélyebb összefüggéseit kutatók számára.

 

                                                                                Om Yantra

B.R. Sridhara Deva Goswami 

1895-ben született Nyugat-Bengálban, Hapanija falvában. Vallásos bráhmana családban nevelkedett. Iskoláit Bengál­ban végezte, majd ugyanitt filozófiából doktorált. 1927-ben találkozott lelki tanítómesterével, Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákurral, akinek felavatott tanítványául szegődött. Három évvel később belépett a  szannyásza (szerzetes) életrendbe.   Nevének (Sridhara)  jelentése „az odaadás őre”.  Ez a név is jelzi guruja mélységes bizalmát, mivel képesnek tekintette tanítványát a tiszta istenszeretet eszményének megvédelmezésére és hiteles tanítására.

Mestere eltávozása után 1936-ban alapította saját templomát és kolostorát, a Csaitanja Szaraszvat Mathot Navadvípban, a Gangesz folyam partján. Elmélyült lelki gyakorlatainak eredményeit eredeti költeményeiben, írásaiban és szövegmagyarázataiban foglalta össze. Személyisége egyszerre ötvözte a szigorú lemondott egyszerűséget, a hihetetlen filozófiai tudást és a mély szeretetteljes odaadó természetet. Idős korában, lelki felismerései teljében oktatta a világ minden tájáról hozzá sereglő tanítványait a tiszta istenszeretet tanáról.

                                                                                Gopala Yantra

Jonathan Robinson

Pszichiáter, előadó, kilenc bestseller mű szerzője. Első, Az Isten élmény című könyvében olyan prominens személyekkel készített interjút a témában mint, Teréz anya, vagy a Dalai Láma. Későbbi művei sorra felkerültek a New York Times bestseller listájára. Munkásságának célja, hogy kézzelfogható és megvalósítható tanácsokat adjon azon emberek számára, akik egy boldogabb és teljesebb élet kívánnak megvalósítani. Könyveit eddig negyvenhét nyelvre fordították le, melyek közül immár magyar fordítás is szerepel.

                                                                                Sri Yantra

Kevin Hogan

Amerikai író, előadó. Eddig megjelent huszonkét könyve közül a legismertebb A meggyőzés tudománya címet viseli. Az üzleti kommunikáció, a meggyőzés, a marketing, valamint a nonverbális kommunikáció nagymestere. Testbeszéd szakértőként dolgozott a legnagyobb amerikai médiavállalatoknál, mint a The New York Times, ABC, BBC, valamint olyan óriáscégek felsővezető trénere, mint Starbucks, a Boeing, vagy a Microsoft.
 

                                                                                

Dr.Larry Dossey

Pszichiáter, orvos belgyógyász, és kiváló író, az amerikai orvostudomány reformere. Felsőfokú tanulmányait Austinban, Texas államban végezte, majd orvosi diplomáját a Dallasi Orvostudományi Egyetemen szerezte 1967-ben. A vietnámi háború során sebészként szolgált, majd 1982-ben kinevezték a Dallasi Kórház személyzeti főnökévé.  Orvosi praxisa során számtalan olyan „csodálatos gyógyulást” látott, melyre nem volt tudományos magyarázat. Ezen a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy az orvostudománynak fogalma sincs arról, hogyan működik a világ, és hogy hogyan működik egy ember. Az elme és a test közötti összefüggésekről szóló kutatásait nagyon aprólékos dokumentáció jellemezte, minek köszönhetően felfedezéseire szélesebb körben is felfigyeltek.  Előadásokat tart Amerika legnagyobb egyetemein, Gyógyító szavak című könyve pedig tananyag immár nyolcvan orvosi egyetemen. 2013-ban elnyerte a tekintélyes Visionary Díjat, amelyet minden évben olyan ember kap, aki munkásságával jelentős hatást gyakorolt az beteg gondozásra valamint az orvosi szakma egészére.

                                                                                

Leonard Orr

Író, a Rebirthing – Újjászültés technika kifejlesztője. E gyakorlat folyamán egy speciális légzéstechnika segítségével a gyakorló újraélheti, ezáltal gyógyíthatja a születés folyamán keletkezett traumákat és ezen átélések következményeit. 1975-ben megalapította Nemzetközi Újjászületés Intézetet, mely intézet célja, az Újjászületés technika tökéletesítése folyamatos fejlesztése, valamint a terapeuták folyamatos képzése.

A „pszichikai halhatatlansággal” kapcsolatos tanulmányait 1977 és1984 között végezte. Mestere az indiai Haidakhan Babaji volt, akivel szoros, mély barátságot ápolt. A halhatatlansággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatait összefoglaló műve kiadónk gondozásában, most a magyar olvasók számára is elérhető közelségbe került.

                                                                                

Martin Schulman

Asztrológus, író és pszichiáter. Az első nyugati asztrológus, aki a kelet bölcsességén keresztül közelíti meg és tárja fel az asztrológia gyakorlati hasznát. Meglátása szerint egy személy asztrológiai képlete nem más, mint a lélek születéseken átívelő karmikus utazásának térképe. Metódusát Karmikus Asztrológiának nevezte el, mely elnevezés 1975-ben megjelenő könyvsorozatának címévé vált. Több mint ötven nyelvre lefordított művei ma már világszerte számos asztrológiai iskola tananyagát képezik.

                                                                                

Pandit Radzsmani Tigunait, PhD

Pandit Radzsmani Tigunait a Himalajai Intézet vezetője, Szvámi Ráma méltó utódja.  Immár huszonöt éve tanítja világszerte mestere hagyatékát. Származásának és családi hátterének köszönhetően már gyermekkorától hozzáfért a jóga tradíció széles körű szellemi palettájához.  A szanszkrit nyelv doktora címet Indiában, míg a keleti tudományok doktora címet a Pennsylvaniai Egyetemen szerezte. Szvámi Ráma 1976-ban avatta be az 5000 éves himalájai tradíció tanítványi láncolatába.

                                                                                

Sríla B. Sz.  Góvinda Szvámi

1929-ben született Brahmanparában, Burdwan körzeté­ben, Nyugat-Bengáliában. Édesapja eltávozása után rá hárult a család fenntartás terhe, ezért a közeli kórházban vállalt munkát, ahol mindennapi teendői mellett kitanulta az ayurvedikus orvoslást. 

1947-ben Sríla Bhakti Raksak Srídhar Mahárádzs tanítványa lett. Sríla Srídhar Mahá­rádzs igen korán felfedte abbéli kívánságát, hogy a fiatal tanítvány legyen leendő majdan utódja.Sríla Góvinda Mahárádzs hosszú és bizalmas társaságát élvezhette Sríla A.C. Bhaktivedánta Szvámí Mahárádzs­nak is aki, „legkedvesebb fiának” tartotta őt.

Negyven év ashrami szolgálat és tanulás után, 1985-ben mestere, Sríla Srídhar Mahárádzs inspirációjára szannyásza (szerzetesi fogadalmat) tett.  Srídhara Szvámi eltávozása után  a  SCS Math vezető ácsárjájaként tovább vitte mestere hagyatékát. Sríla Góvinda Mahárádzs többször körbeutazta a Földet, s érdeklődők ezreit vonzotta magához Indiában, az USA-ban, Nagy-Britanniában, Európában, Dél-Amerikában, Afri­ká­ban, Mauritiuson, Ausztráliában, Szingapurban és Malájziában.

Számos szanszkrit és bengáli nyel­vű, - a spirituális élet művelése szempontjából igen értékes -  szerzeményt hagyott ránk  a szeretet jógájáról. Tanításai ma már a magyar olvasók számára is elérhetőek.

                                                                                

Sri Aurobindo

1872-ben született Kalkuttában. Édesapja végakarata szerint hét évesen Nagy- Brittaniába utazott, hogy nyugati neveltetésben és oktatásban részesülhessen. 1893-ban tért vissza Indiába, ahol 13 évig angolt tanított Baroda tartomány főiskoláján. Már ezekben az években is helyi titkos szerveződések vezetőjeként részt vett az India függetlenségéért vívott harcban.

1906-ban Kalkuttába költözött, ahol hamarosan a függetlenségi harc egyik vezető személyisége lett. Ő volt az első indiai politikus, aki nyíltan – a helyi újság hasábjain keresztül – felszólalt India gyarmatosítása ellen. Véleményének hangoztatásáért bírósági eljárásokat indítottak ellene.

A jóga tudományában  1905-ben mélyült el, még Barodában. 1910-ben végleg visszavonult az anyagi világtól, és életét a önátlényegítő belső munkának szentelte. A következő negyven évben kialakított és tanított egy újfajta gyakorolható technikát, mely nemcsak felszabadítja a tudatot, hanem  átalakítja a gyakorló természetét.   Az újfajta spirituális gyakorlatot Integrál Jógának nevezte el. 1926-ban az egyre bővülő nemzetközi tanítványi kör miatt megalapította a Sri Aurobindo Asramot, amely a mai napig látogatható.

Sri Aurobindo számos könyvet, esszét cikket és verset publikált, melyek közül néhány már magyar nyelven is elérhető.

                                                                                

Szvámi Ráma

A 20. század egyik legismertebb jógija 1925-ben született Uttar Pradesh-ban  egy bráhmana családban. Kora gyermekkorától fogva azonban a Himalája kolostoraiban nevelkedett, az egyik legnagyobb mester Bengali Baba szárnyai alatt. Felsőfokú tanulmányait Prayaga-ban, Varanasi-ban és az Oxford-on végezte. 1960-ban orvosi diplomát szerzett. Munkásságának meghatározó vezérfonala a nyugat technikai tudása és a kelet spiritualitása között hidat építsen. Mentális és fizikai tüneteket kutató pszichológusokkal és orvosokkal együtt dolgozva számos kísérletben vett részt, melyek forradalmasították a tudat és a fizikai test közötti összefüggésekről való addigi elképzeléseket.

1971-ben az Egyesült Államokban megalapította a Himalájai Intézetet. Az Intézet oktatói kara Szvámi Ráma által kiképzett orvosokból, pszichológusokból és spirituális gondolkodókból állt, hogy közös nevezőre hozzák a kelet ősi tanításait a nyugat modern technológiájával. Szvámi Ráma életét a tanításnak a szentelte. Noha szoros kapcsolatban volt vallásos gondolkodókkal és hatalmas tudással rendelkezett a világ spirituális tradíciói terén, nem tanított egyetlen vallásos tantételt sem. Szabad gondolkodónak tartotta magát, akit közvetlen tapasztalatai és belső bölcsessége vezérelt, s a tanítványait is bátorította, hogy hasonlóképpen éljenek.

Tanítását, és életfilozófiáját számos könyvben megörökítette, melyek nagy része már magyar fordításban is olvasható.

                                                                                

Tracy Twyman

Az írónő 1978-ban született az Amerikai Egyesült Államokbeli Kansas City-ben. 1996 és 2003 között szerkesztője és kiadója volt a Dagobert’s Revenge (Dagobert Bosszúja) című egyedülálló ezoterikus magazinnak. Számos, a háttérhatalmakat leleplező dokumentumfilm szakértője és szereplője. A dollár történetét bemutató egyik legnépszerűbb könyve magyar nyelven a Danvantara Kiadó gondozásában jelent meg.